Nemocnice České republiky

Komplexní hodnotící projekt zaměřený na finanční zdraví, bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců českých nemocnic. Struktura komplexního porovnávání vychází z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard (autoři: prof. Norton a prof. Kaplan – Harvard University, USA). Projekt Nejlepší nemocnice roku 2024 probíhá od 1. února do 31. srpna 2024.

                                  

Hlasujte v tomto celostátním průzkumu v období od 1. 2. 2024 do 31. 8. 2024 a pomozte nám zvolit
NEJLEPŠÍ NEMOCNICI ROKU 2024.

                        

         

VÝSLEDKY V ROCE 2023

V Praze dne 28. listopadu 2023: Organizace HealthCare Institute o.p.s. si Vám dovoluje předložit výsledky 18. ročníku celostátního projektu „Nemocnice ČR 2023“, který byl realizován v období od 1. února do 31. srpna a bylo do něj zapojeno 148 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky. Cílem je sestavit žebříček nemocnic dle jejich finanční kondice, míry bezpečnosti a také spokojenosti ambulantních, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců nemocnic. Vyhodnocení projektu probíhá za pomoci strukturovaných postupů vycházejících z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard. Výstupy projektu poskytujeme zpětně manažerům nemocnic, aby mohli snadněji pracovat na zkvalitnění zdravotní péče v České republice.

Výsledky celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 2023“ naleznete v tabulce níže:
(kliknutí na jednotlivé kategorie Vás přesměruje na její detaily)

Nemocnice ČR 2023
KATEGORIE
1. místo
FAKULTNÍ NEMOCNICE
1. místo
OSTATNÍ NEMOCNICE
Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů *
Fakultní nemocnice Ostrava
Centrum kardiovaskulární
a transplantační chirurgie Brno
Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů *
Fakultní nemocnice
Hradec Králové
Domažlická nemocnice, a.s.
Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic *
Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady
Nemocnice AGEL
Třinec-Podlesí a.s.
Finanční zdraví nemocnic *
Fakultní nemocnice Olomouc
Nemocnice Na Homolce
Online komunikace
Fakultní nemocnice Ostrava Nemocnice Havířov, p.o.
Kybernetická bezpečnost
Fakultní nemocnice v Motole
Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Nemocnice pro život
Ústřední vojenská nemocnice
-Vojenská fakultní nemocnice Praha
Karvinská hornická nemocnice a.s.
ABSOLUTNÍ vítěz PRŮZKUMU NEMOCNICE ČR 2023 (4 oblasti) Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s.

  • *Kategorie vstupující do celkového žebříčku.

Podrobné tiskové zprávy k žebříčkům českých nemocnic naleznete na odkazech níže:

  • Detailní tisková zpráva k projektu "Nemocnice ČR 2023". (PDF x MS Word)
  • Detailní tisková zpráva - Finanční zdraví nemocnic. (PDF x MS Word)
  • Detailní tisková zpráva - Online komunikace nemocnic. (PDF x MS Word)
  • Umístění nemocnic v jednotlivých krajích za oblast hospitalizovaných pacientů. (PDF x MS Word)
  • Umístění nemocnic v jednotlivých krajích za oblast ambulantních pacientů. (PDF x MS Word)
  • Umístění nemocnic v jednotlivých krajích za oblast zaměstnanců nemocnic. (PDF x MS Word)
  • Zkrácená tisková zpráva k projektu "Nejlepší nemocnice ČR" a "Zdravotní pojišťovna roku". (PDF x MS Word)

 

V posledních 3 letech lze sledovat pokles spokojenosti ambulantních pacientů s přístupem ze stran zdravotnického personálu, viz graf výše. V případě spokojenosti ambulantních pacientů s přístupem ošetřujícího lékaře bylo v roce 2023 maximálně spokojeno 70,4 % respondentů, tj. o 12,8 procentních bodů méně než v roce 2021 (83,2 %). S přístupem zdravotních sester bylo v roce 2023 maximálně spokojeno 73,9 % ambulantních pacientů, tj. o 11,8 procentních bodů méně než v roce 2021 (85,7 %). Obecně lze konstatovat, že přístup zdravotních sester k ambulantním pacientům je dlouhodobě pozitivněji hodnocen respondenty oproti přístupu ošetřujících lékařů k ambulantním pacientům.

V případě plánovaného zákroku nebo pobytu v nemocnici došlo v posledních 3 letech k prodloužení čekací doby u hospitalizovaných pacientů viz graf výše. Do 1 měsíce čekalo na svůj zákrok/pobyt v nemocnici 36,7 % hospitalizovaných pacientů, tj. o 11,5 procentních bodů méně než v roce 2021 (48,2 %). Oproti tomu se výrazně zvýšil podíl pacientů, kteří čekali na svůj zákrok/pobyt v nemocnici v délce 1-3 měsíce na 21,7 %, tj. o 10,7 procentních bodů více než v roce 2021 (11 %). U varianty odpovědi délky čekání v délce 3-6 měsíců došlo k mírnému nárůstu na 5,5 %, tj. o 1,9 procentních bodů více než v roce 2021 (3,6 %).

V posledních letech se stále častěji hovoří o přesčasové práci ošetřujícího personálu v nemocnicích. Z měření v posledních letech HealthCare Institute vyplývá, že kolem 16,5 % všech zaměstnanců nemocnice je nuceno pracovat přesčas „často“. Při detailním rozboru varianty odpovědi „často“ na otázku: „Jak často pracujete přesčas z důvodu nedostatku personálu na Vašem oddělení?“ je zřejmé, že množství přesčasové práce trápí nejvíce lékaře (29 % v roce 2023).

Výsledky z předchozích ročníků celostátního průzkumu „Nejlepší nemocnice ČR" naleznete ZDE.Novinky

01.02.2024

Zahájení 19. ročníku celostátního projektu Nejlepší nemocnice roku 2024

Dnes 1.2.2024 zahajujeme 19. ročník celostátního projektu "Nejlepší nemocnice roku 2024", který je zaměřen na sledování bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců v českých nemocnicích.

Zobrazit více novinek

   

Vítězná nemocnice získá od společnosti LINET -
 adaptabilní nemocniční lůžko ESSENZA 300 LT.

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

          

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                           

                  

           

         

         

         

               

           

         

          

        

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek