Roste zájem studentů o práci v ambulancích

15.05.2024

V Praze 15. května 2024 – Po dokončení studia se převážná většina studentů plánuje zaměřit na poskytování lékařské péče v nemocnicích či ambulancích. U preferencí pro práci v nemocnici byl zaznamenán odklon zájmu směrem k ambulantním zařízením (mezi studenty v Česku došlo meziročně ke změně o 4 procentní body). Podobná situace je mezi studenty plánujícími zůstat v tuzemsku, ale také studenty, kteří chtějí vyjet za prací do zahraničí. 

Graf vyhodnocení otázky: „V případě, že po ukončení studia plánujete vykonávat lékařskou profesi v tuzemském zdravotnictví, upřesněte: TYP ZAŘÍZENÍ.“

(Preference studentů, kteří plánují vykonávat lékařskou profesi v zahraničí, naleznete ZDE)

Přetrvává zejména zájem o práci v univerzitních / fakultních nemocnicích, rovněž narůstá také zájem o práci v soukromém sektoru. Pro výběr místa výkonu budoucí praxe jsou rozhodující jasné a jednoznačné podmínky pro předatestační/specializační přípravu a vedení pracovního kolektivu.

Studenti na Slovensku vykazují větší zájem o kombinaci praxe s pokračujícím studiem Ph.D. Rozhodování mladých lékařů je silně ovlivněno praktickými zkušenostmi, doporučeními z praxe a finančními aspekty, které hrají klíčovou roli při rozhodování studentů o své budoucí kariéře v oblasti zdravotnictví.

Preference českých studentů českého občanství pro práci v tuzemsku zůstaly meziročně nezměněny. 88 % studentů má v plánu po ukončení studia pracovat v České republice. 72 % (78 % v roce 2021) slovenských studentů slovenského občanství plánuje po dokončení studia zůstat pracovat na Slovensku. Pozitivní zprávou je, že i čeští a slovenští studenti jiného občanství mají stále větší zájem o práci v tuzemsku.

Nejčastější lokací pro práci v zahraničí je Německo. Studenti zde míří zejména za lepšími platovými a životními podmínkami. Studenti na Slovensku vyhledávají v zahraničí také kvalitnější trénink ve specializační přípravě a širší možnosti uplatnění.

MUDr. Milan Kubek – prezident, Česká lékařská komora: „Zapadnout by například asi neměla informace o tom, že zatímco Slováků na českých lékařských fakultách studuje hodně, tak Češi se naopak na těch slovenských prakticky nevyskytují. To, že hlavním důvodem, proč čeští medici chtějí po promoci pracovat v zahraničí, jsou vyšší platy a lepší životní podmínky, to asi nikoho nepřekvapí. Já osobně ale považuji za pozitivní to, že převažujícím důvodem odchodů není nízká kvalita českého zdravotnictví. Cílovými zeměmi jsou tradičně sousední Německo a Rakousko a je až pozoruhodné, jak hluboko se po Brexitu propadla atraktivita práce ve Velké Británii.“

(Pokračování a další komentáře odborníků naleznete ZDE)

V rámci preferencí oborů pro výkon lékařské profese v tuzemsku je největší zájem o práci ve všeobecném praktickém lékařství. U studentů, kteří preferují vycestovat za prací do zahraničí, je nejžádanějším oborem anesteziologie a intenzivní medicína.

Představy studentů lékařských oborů o jejich budoucím finančním ohodnocení zastávají stále rostoucí tendenci bez ohledu na to, zda plánují pracovat doma nebo v zahraničí. Zvláště výrazný je nárůst očekávání v oblasti výše nástupních platů, což svědčí o pozitivním vývoji v oblasti platových podmínek v lékařském sektoru.

Studenti v České republice jsou v 75 % případů přesvědčeni o tom, že jsou jejich fakulty dostatečně vybaveny pro výuku odborných předmětů. S vybavením fakult pro výuku odborných předmětů na Slovensku je spokojeno pouze 36 % dotazovaných studentů. V rámci zlepšení výuky na fakultách by dále studenti obou zemí nejčastěji uvítali vyšší množství praktické výuky, větší interaktivitu během vyučování, individualizaci vzdělávání a zlepšení komunikace s vyučujícími.

MUDr. Juraj Kacian, MPH – ředitel, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Slovenská republika: „Kvalitu systému odráža jednak materiálno technické zázemie fakúlt, kde sme neporovnateľní, zároveň šírka a úroveň akademickej obce (množstvo profesorov, docentov a asistentov pri jednotlivých odboroch). Študenti na českých lekárskych fakultách sú počas výuky častejšie, pravidelnejšie kontaktovaní s praxou, je od nich žiadaný vlastný názor a rozhodnutie. Osobne to vnímam aj ako primár oddelenia. Študenti prichádzajúci z ČR na prax hýria aktivitou, vyžadujú diskusiu a prípadne konzultácie k nejasným otázkam. To mi u našich študentov chýba (čo mi je ľúto). Hoci si nemyslím, že by ich teoretické znalosti boli výrazne horšie. Faktom ale je, že úrovňou a kvalitou zaostávame.“

(Pokračování a další komentáře odborníků naleznete ZDE)

Mezi studenty v obou zemích stále přetrvává zájem o výkon praxe v univerzitních / fakultních nemocnicích
(53 % českých studentů a 56 % slovenských studentů). Studenty zde lákají zejména možnosti získání praktických dovedností, práce s moderním vybavením, kvalita personálu či větší množství pacientů. O výkon praxe v krajských / městských nemocnicích je větší zájem primárně mezi studenty v Česku (37 %), rozhodující je dostupnost bydliště, kolektiv lékařů, atmosféra na pracovišti, menší počet studentů a individuální přístup.

Možnost pracovat po ukončení studia ve zdravotnickém zařízení, kde studenti vykonávali svou praxi byla nabídnuta v průměru pouze 31 % studentů v obou zemích. V České republice studenti nejčastěji vykonávali praktickou výuku v nemocnicích v Praze a Moravskoslezském kraji, na Slovensku poté v Košickém a Bratislavském kraji.

Polovina studentů v Česku je přesvědčena, že jejich fakulty aktivně podporují rozvoj praktických dovedností mimo běžný studijní plán. Na druhé straně, na Slovensku je toto přesvědčení zastoupeno pouze třetinovým podílem studentů. Tematické semináře, které by studentům poskytovaly informace pro jejich budoucí praxi, by uvítalo 90 % respondentů.

Tyto závěry vyplynuly z výsledků 7. ročníku mezinárodního průzkumu mezi studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice a čtyř lékařských fakult na Slovensku „BAROMETR ZDRAVOTNICTVÍ Medici“ organizace HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s., který proběhl na přelomu roku 2023 a 2024. Celkově se do tohoto průzkumu zapojilo 1 227 respondentů z českých lékařských fakult a 427 respondentů ze slovenských lékařských fakult.

Cílem tohoto unikátního mezinárodního průzkumu bylo zjistit, jaké množství studentů českých a slovenských lékařských fakult plánuje po ukončení vysokoškolského studia hledat zaměstnání v tuzemsku a jaké množství studentů je již rozhodnuto hledat pracovní nabídky v zahraničí. V neposlední řadě bylo rovněž cílem identifikovat hlavní příčiny či důvody pro jejich rozhodování a porovnat výsledky v různých otázkách priorit studentů v České republice a ve Slovenské republice.

Detailní výsledky průzkumu naleznete na: https://www.hc-institute.org/cz/projekty/barometr-mezi-mediky/barometr-zdravotnictvi-medici-2023-priloha-tiskove-zpravy.html

Komentáře odborníků naleznete na: https://www.hc-institute.org/cz/projekty/barometr-mezi-mediky/barometr-zdravotnictvi-medici-2023-komentare-odborniku.html

Detailní výsledky v PDF formátu můžete stáhnout ZDE =>

Krátkou tiskovou zprávu v PDF formátu můžete stáhnout ZDE =>

Komentáře výsledků průzkumu v PDF formátu můžete stáhnout ZDE =>

zpět na přehled

Novinky

15.05.2024

Roste zájem studentů o práci v ambulancích

Aktuální výsledky mezinárodního průzkumu "BAROMETR ZDRAVOTNICTVÍ Medici" (zaměřený na studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České republice a Slovenské republice)", který byl realizován na přelomu roku 2023 a 2024 mezi studenty osmi lékařských fakult v České republice a čtyř lékařských...

Zobrazit více novinek

   

Vítězná nemocnice získá od společnosti LINET -
 adaptabilní nemocniční lůžko ESSENZA 300 LT.

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

           

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                           

                  

       

           

         

         

         

               

           

         

          

        

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek