Barometr mezi zaměstnavateli

Průzkum zaměřený na otázky zdraví zaměstnanců a vztah zaměstnavatelů se zdravotními pojišťovnami.

     

VÝSTUPY Z POSLEDNÍHO MĚŘENÍ V ROCE 2021

V Praze 30. září 2021 – V oblasti vztahu zaměstnavatelů se zdravotními pojišťovnami se zaměstnavatelé v soukromém i veřejném sektoru jednoznačně shodují na nutnosti zlepšení speciální nabídky preventivních programů pro zaměstnance (očkování, preventivní kontroly). Na rezervy v této oblasti poukázala také celková aktuální situace pandemie onemocnění COVID-19, se kterou se museli nejen zaměstnavatelé vypořádat. Do průzkumu se zapojily společnosti, jejichž celkový počet zaměstnanců činil téměř 90 000 v soukromém sektoru a 145 000 ve veřejném sektoru.

Zaměstnavatelé ve veřejném sektoru by dále uvítali ze strany zdravotních pojišťoven zlepšení prevence a její účinné vymáhání (např. naplňování spolupráce mezi pracovním lékařem, zdravotní pojišťovnou a dotyčným nadřízeným pracovníkem). V soukromém sektoru by velmi ocenili zvýšení příspěvku na bonusové programy pro zaměstnance (sport, slevy pro pojištěnce apod). Zaměstnavatelé v obou sektorech se následně shodují na potřebě lepší elektronizace zdravotnických účtů zaměstnavatelů (např. e – neschopenky, e – prevence).

Ing. Andrej Babiš – premiér, Vláda České republiky: „Péče o zdraví zaměstnanců se stala již nepostradatelnou součástí zaměstnavatelské kultury a její provádění má jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele i pro celou společnost pozitivní přínos. Je potěšitelné, že průzkum ukázal, že již není v této oblasti prakticky rozdíl mezi veřejným a soukromým sektorem. Průzkum také ukázal, že pandemie koronaviru ještě více posílila potřebu této péče, a to jak na straně zaměstnavatelů, tak zejména ze strany zdravotních pojišťoven, které by měly do budoucna zlepšit nabídku speciálních preventivních programů.“ (Pokračování a další komentáře odborníků naleznete ZDE)

Pandemie onemocnění COVID-19 spolu přinesla řadu nečekaných změn a omezení, na které museli zaměstnavatelé rychle reagovat. Mezi nejčastěji přijímaná opatření mezi zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru se zařadilo pravidelné testování zaměstnanců, home office zaměstnanců, desinfekce pro zaměstnance na pracovišti a zajištění ochrany dýchacích cest zaměstnanců (rouška/respirátor). Z průzkumu je patrné, že zaměstnavatelé využívali poměrně vyrovnaně všechna dostupná opatření ve snaze zachovat běžný chod svých společností.

POZITIVNÍ ZMĚNY V DŮSLEDKU EPIDEMICKÉHO STAVU:

REZERVY VYPLÝVAJÍCÍ Z EPIDEMICKÉHO STAVU:

(Kompletní seznam pozitivních změn a rezerv naleznete ZDE)

Také největší zaměstnavatelé v České republice drží krok s dobou a jsou otevřeni elektronizaci ve svých společnostech. Pro informování svých zaměstnanců o projektech podpory a prevence zdraví na pracovišti je v obou sektorech většinově využívaná elektronická forma (intranet, e-mail, webové / facebookové stránky společnosti).

V oblasti pozitivního ovlivňování fyzického zdraví svých zaměstnanců se na prvních příčkách umístila podpora sportovních aktivit (16% veřejný sektor; 13 % soukromý sektor) a pracovně lékařské služby (14 % veřejný sektor; 13 % soukromý sektor).

Pro ovlivňování psychického zdraví svých zaměstnanců nejčastěji zaměstnavatelé volí podporu dobrých vztahů na pracovišti a firemní kultury organizace (24 % veřejný sektor; 16 % soukromý sektor) a zajištění školení v oblasti psychické odolnosti a asertivity zaměstnanců (24 % veřejný sektor; 24 % soukromý sektor). Neopomenutelnou složkou také pro pozitivní ovlivnění psychického stavu zaměstnanců je podpora sportovních aktivit a relaxačních cvičení (21 % veřejný sektor; 24 % soukromý sektor).

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor, Univerzita Karlova: „Přestože zaměstnavatelé využívají dosti vyrovnaně všechny možnosti podpory fyzického zdraví zaměstnanců, jsem rád, že se na prvních příčkách umístila právě podpora sportovních aktivit, které jdou ruku v ruce také s udržováním psychické pohody a zdravého životního stylu. Zaměstnavatelé naštěstí dle výsledků nenabyli dojmu, že je psychické zdraví závislé pouze na sportovní aktivitě zaměstnanců, ale jsou si vědomi, že se jedná o komplexní oblast, kterou ovlivňuje mnoho faktorů a snaží se i zde vyjít zaměstnancům co nejvíce vstříc, ať už se jedná o podporu dobrých vztahů na pracovišti nebo zajišťování školení v oblastech psychické odolnosti a asertivity.“ (Pokračování a další komentáře odborníků naleznete ZDE)

Tyto závěry vyplynuly z výsledků 2. ročníku průzkumu mezi největšími zaměstnavateli v České republice „Barometr mezi zaměstnavateli“ organizace HealthCare Institute o.p.s., který proběhl během měsíce června roku 2021. V rámci tohoto průzkumu bylo osloveno 60 největších zaměstnavatelů v České republice. Celkově odpovědělo 6 zaměstnavatelů v rámci soukromého sektoru a 10 zaměstnavatelů v rámci veřejného sektoru. Cílem průzkumu bylo vyváženě a objektivně identifikovat aktuální situaci, se kterou se největší zaměstnavatelé v České republice musí potýkat ve vztahu ke svým zaměstnancům včetně porovnání veřejného a soukromého sektoru.

Komentáře odborníků naleznete na: http://www.hc-institute.org/cz/projekty/barometr-mezi-zamestnavateli/barometr-mezi-zamestnavateli-komentare-odborniku.html

Detailní výsedky průzkumu naleznete na: http://www.hc-institute.org/cz/projekty/barometr-mezi-zamestnavateli/barometr-mezi-zamestnavateli-priloha-tiskove-zpravy.html

Detailní výsledky v PDF formátu můžete stáhnout ZDE =>

Krátkou tiskovou zprávu v PDF formátu můžete stáhnout ZDE =>

Komentáře výsledků průzkumu v PDF formátu můžete stáhnout ZDE =>

Novinky

15.05.2024

Roste zájem studentů o práci v ambulancích

Aktuální výsledky mezinárodního průzkumu "BAROMETR ZDRAVOTNICTVÍ Medici" (zaměřený na studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České republice a Slovenské republice)", který byl realizován na přelomu roku 2023 a 2024 mezi studenty osmi lékařských fakult v České republice a čtyř lékařských...

Zobrazit více novinek

   

Vítězná nemocnice získá od společnosti LINET -
 adaptabilní nemocniční lůžko ESSENZA 300 LT.

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

           

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                           

                  

       

           

         

         

         

               

           

         

          

        

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek