Barometr mezi pacientskými organizacemi

                  Celostátní průzkum mezi představiteli a členy pacientských organizací v České republice,                  jehož záměrem je zkvalitnění zdravotní péče a zvýšení spokojenosti českých pacientů.

     

VÝSTUPY Z POSLEDNÍHO MĚŘENÍ V ROCE 2022

V Praze 30. června 2023 V nemocnicích a ambulancích byla téměř polovina pacientů nespokojena s poskytnutými informacemi o možnostech obrátit se na příslušnou pacientskou organizaci zaměřenou na jejich onemocnění. Nejčastěji se pacienti dozvěděli o existenci pacientských organizací z médií (například TV, internet). Necelá třetina pacientů v nemocnicnicích a ambulancích byla spokojena se získanými informacemi o možnostech své léčby.

Tyto závěry vyplynuly z výsledků 2. ročníku celostátního průzkumu „Barometr mezi pacientskými organizacemi“, který realizovala organizace HealthCare Institute o.p.s. V rámci tohoto průzkumu byli od srpna do prosince roku 2022 osloveni představitelé a členové 150 pacientských organizací v České republice (zapojilo se celkem 401 respondentů). 

Cílem tohoto projektu bylo vyváženě a objektivně identifikovat potenciál pro lepší koordinaci poskytované péče pacientům mezi nemocnicemi, ambulancemi a pacientskými organizacemi, jehož záměrem je zkvalitnění zdravotní péče a zvýšení spokojenosti českých pacientů. Z průzkumu vyplývá, že je-li pacient obeznámen o existenci pacientské organizace, je zde vysoká pravděpodobnost, že bude lépe zvládat své onemocnění jak po psychické, tak fyzické stránce.

V RÁMCI TOHOTO PRŮZKUMU BYLY HODNOCENY NEMOCNICE, AMBULANCE A PACIENTSKÉ ORGANIZACE V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH:

1. Přístup k informacím a informovanost o fungování pacientských organizací,

2. poskytované informace o možnostech léčby,

3. celkové hodnocení komunikace, úcty a respektu k pacientům,

4. náměty na zlepšení českého zdravotnictví.

Bezmála polovina dotázaných pacientů v nemocnicích (48 %) a ambulancích (47 %) nebyla spokojena s poskytnutými informacemi o možnostech obrátit se na pacientskou organizaci. Maximální spokojenost s poskytnutými informacemi vyjádřilo 12 % respondentů v nemocnicích a ambulancích.

(Další komentáře odborníků naleznete ZDE).

O možnostech obrátit se na pacientskou organizaci v rámci jejich onemocnění se nejčastěji respondenti dozvěděli z médií (například TV, internet – 33 %) a na základě doporučení známých (23 %). Z jiných odpovědí se nejčastěji vyskytovala informace o tom, že se o existenci pacientských organizací dozvěděli například u personálu rehabilitačních ústavů či lázní (21 %).

NEJČASTĚJI ZASTOUPENÉ ODPOVĚDI RESPONDENTŮ V OTÁZCE INFORMOVANOSTI O EXISTENCI PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ – TOP 3:

(Další odpovědi respondentů naleznete ZDE).

V rámci celostátního průzkumu „Barometr mezi pacientskými organizacemi“ se hodnotily také poskytované informace o možnostech léčby pacientů ze strany nemocnic, ambulancí a pacientských organizací.  23 % pacientů v nemocnicích a 28 % pacientů v ambulancích bylo se získanými informacemi o možnostech léčby maximálně spokojenoV pacientských organizacích bylo maximálně spokojeno se získanými informacemi 59 % respondentů, což je o větší polovinu více než u nemocnic a ambulancí. 

Nejčastějším námětem na zlepšení českého zdravotnictví z pohledu respondentů byl návrh na dostatečné proškolení personálu v komunikaci a nefarmakologických přístupech k pacientům.

NEJČASTĚJŠÍ NÁMĚTY NA ZLEPŠENÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ – TOP 3:

(Další náměty respondentů naleznete ZDE).

Komentáře odborníků naleznete na: https://www.hc-institute.org/cz/projekty/barometr-mezi-pacientskymi-organizacemi/barometr-mezi-pacientskymi-organizacemi-2022-komentare-odborniku.html

Detailní výsledky průzkumu naleznete na: https://www.hc-institute.org/cz/projekty/barometr-mezi-pacientskymi-organizacemi/barometr-mezi-pacientskymi-organizacemi-2022-priloha-tiskove-zpravy.html

Krátkou tiskovou zprávu v PDF formátu můžete stáhnout ZDE =>

Detailní výsledky v PDF formátu můžete stáhnout ZDE =>

Komentáře odborníků v PDF formátu můžete stáhnout ZDE =>

Novinky

04.09.2023

Zúčastněte se soutěže CIO roku a IT projekt roku

Společnost InterSystems CZ ve spolupráci s HealthCare Institute s potěšením oznamuje zahájení soutěží IT manažer roku a IT projekt roku v rámci zdravotnických organizací v České republice.Vítězové budou vyhlášeni během každoroční konference Efektivní nemocnice, která se bude konat 28.-29. listopadu...

Zobrazit více novinek

  

   

     

 

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

          

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                              

           

         

         

         

               

           

         

         

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek