O nás

HealthCare Institute je organizace, která napomáhá postupně zvyšovat bezpečnost a kvalitu českého zdravotnictví. Snažíme se diskutovat s vrcholovým managementem a zřizovateli nemocnic o nasazování nových manažerských přístupů, obvyklých v západní EU a USA.

Komplexní hodnotící projekt zaměřený na finanční zdraví, bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců českých nemocnic. Struktura komplexního porovnávání vychází z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard (autoři: prof. Norton a prof. Kaplan – Harvard University, USA). Projekt Nemocnice ČR probíhal od 1. února do 31. srpna 2024.

Výsledky celostátního hodnotícího projektu z roku 2023 naleznete ZDE >

HealthCare Institute o.p.s v roce 2024 organizuje již 19. ročník odborné konference „Efektivní nemocnice“ se zaměřením na strategii zdravotních pojišťoven a nemocnic. Tato konference se bude konat ve dnech 26. – 27. listopadu 2024 v Praze. Mezi účastníky patří zřizovatelé a vrcholový management nemocnic a zdravotních pojišťoven z České republiky a Slovenské republiky včetně odborníků na management ve zdravotnictví ze států Evropské unie.

Mezinárodní odborná konference „Efektivní nemocnice 2024“ se bude konat ve dnech 26. – 27. 11. 2024 v Clarion Congres Hotelu Prague – Vysočanech.

Program odborné konference v PDF formátu naleznete ZDE >

Zkrácenou verzi programu v anglickém jazyce v PDF formátu naleznete ZDE>

10. ročník celostátního průzkumu „Zdravotní pojišťovna roku 2024“ má za cíl postupné zlepšování kvality služeb směrem k poskytovatelům zdravotní péče a také k pojištěncům. Zdravotní pojišťovny jsou celoročně hodnoceny z pohledu finanční kondice, pojištěnců, ředitelů nemocnic, ambulantních lékařů a preventivních programů.

Výsledky celostátního průzkumu z roku 2023 naleznete ZDE >

15. ročník mezinárodního projektu „Barometr mezi řediteli nemocnic“ hodnotil stávající situaci ve zdravotnictví z pohledu ředitelů českých i slovenských nemocnic.

Výsledky mezinárodního průzkumu z roku 2023 naleznete ZDE >

Prostřednictvím projektu „Barometr mezi mediky (studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České republice)“ zjišťujeme, jaké množství studentů lékařských fakult plánuje po ukončení vysokoškolského studia hledat zaměstnání v České republice a naopak jaké množství studentů je již rozhodnuto opustit Českou republiku a hledat pracovní nabídky v zahraničí. Od roku 2017 je tento projekt realizován také mezi studenty slovenských lékařských fakult.

Výsledky mezinárodního průzkumu z roku 2021 naleznete ZDE >

Navazující projekt na průzkum mezi studenty lékařských fakult. Pomocí dotazníkového šetření a následné analýzy získaných dat zjišťujeme, jaké množství studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol plánuje po ukončení jejich studia hledat zaměstnání v České republice a naopak jaké množství studentů je již rozhodnuto opustit Českou republiku a hledat pracovní nabídky v zahraničí. Od roku 2020 je tento projekt realizován také mezi studenty slovenských zdravotnických škol.

Výsledky mezinárodního průzkumu z roku 2022 naleznete ZDE >

Speciální celostátní průzkum mezi největšími zaměstnavateli v České republice, kdy je cílem vyváženě a objektivně identifikovat aktuální problémy zaměřené na zdraví svých zaměstnanců, s nimiž se zaměstnavatelé musí potýkat, a také náměty na jejich případné řešení směrem ke zdravotním pojišťovnám.

Výsledky celostátního průzkumu z roku 2021 naleznete ZDE >

Speciální průzkum mezi představiteli a členy 150 pacientských organizací v České republice, kteří prostřednictvím speciálního dotazníku hodnotí stávající situaci v českém zdravotnictví a jaký vliv má tato situace na jejich členy (tzn. pacienty – odběratele zdravotní péče).

Výsledky celostátního průzkumu z roku 2022 naleznete ZDE >

Novinky

15.05.2024

Roste zájem studentů o práci v ambulancích

Aktuální výsledky mezinárodního průzkumu "BAROMETR ZDRAVOTNICTVÍ Medici" (zaměřený na studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České republice a Slovenské republice)", který byl realizován na přelomu roku 2023 a 2024 mezi studenty osmi lékařských fakult v České republice a čtyř lékařských...

Zobrazit více novinek

   

Vítězná nemocnice získá od společnosti LINET -
 adaptabilní nemocniční lůžko ESSENZA 300 LT.

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

           

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                           

                  

       

           

         

         

         

               

           

         

          

        

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek