Barometr mezi pacientskými organizacemi 2022

V Praze 30. června 2023 – V nemocnicích a ambulancích byla téměř polovina pacientů nespokojena s poskytnutými informacemi o možnostech obrátit se na příslušnou pacientskou organizaci zaměřenou na jejich onemocnění. Nejčastěji se pacienti dozvěděli o existenci pacientských organizací z médií (například TV, internet). Necelá třetina pacientů v nemocnicnicích a ambulancích byla spokojena se získanými informacemi o možnostech své léčby.

Tyto závěry vyplynuly z výsledků 2. ročníku celostátního průzkumu „Barometr mezi pacientskými organizacemi“, který realizovala organizace HealthCare Institute o.p.s. V rámci tohoto průzkumu byli od srpna do prosince roku 2022 osloveni představitelé a členové 150 pacientských organizací v České republice (zapojilo se celkem 401 respondentů). 

Cílem tohoto projektu bylo vyváženě a objektivně identifikovat potenciál pro lepší koordinaci poskytované péče pacientům mezi nemocnicemi, ambulancemi a pacientskými organizacemi, jehož záměrem je zkvalitnění zdravotní péče a zvýšení spokojenosti českých pacientů. Z průzkumu vyplývá, že je-li pacient obeznámen o existenci pacientské organizace, je zde vysoká pravděpodobnost, že bude lépe zvládat své onemocnění jak po psychické, tak fyzické stránce.

V RÁMCI TOHOTO PRŮZKUMU BYLY HODNOCENY NEMOCNICE, AMBULANCE A PACIENTSKÉ ORGANIZACE V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH:

1. Přístup k informacím a informovanost o fungování pacientských organizací,

2. poskytované informace o možnostech léčby,

3. celkové hodnocení komunikace, úcty a respektu k pacientům,

4. náměty na zlepšení českého zdravotnictví.

Bezmála polovina dotázaných pacientů v nemocnicích (48 %) a ambulancích (47 %) nebyla spokojena s poskytnutými informacemi o možnostech obrátit se na pacientskou organizaci. Maximální spokojenost s poskytnutými informacemi vyjádřilo 12 % respondentů v nemocnicích a ambulancích.

(Další komentáře odborníků naleznete ZDE).

O možnostech obrátit se na pacientskou organizaci v rámci jejich onemocnění se nejčastěji respondenti dozvěděli z médií (například TV, internet – 33 %) a na základě doporučení známých (23 %). Z jiných odpovědí se nejčastěji vyskytovala informace o tom, že se o existenci pacientských organizací dozvěděli například u personálu rehabilitačních ústavů či lázní (21 %).

NEJČASTĚJI ZASTOUPENÉ ODPOVĚDI RESPONDENTŮ V OTÁZCE INFORMOVANOSTI O EXISTENCI PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ – TOP 3:

(Další odpovědi respondentů naleznete ZDE).

V rámci celostátního průzkumu „Barometr mezi pacientskými organizacemi“ se hodnotily také poskytované informace o možnostech léčby pacientů ze strany nemocnic, ambulancí a pacientských organizací.  23 % pacientů v nemocnicích a 28 % pacientů v ambulancích bylo se získanými informacemi o možnostech léčby maximálně spokojenoV pacientských organizacích bylo maximálně spokojeno se získanými informacemi 59 % respondentů, což je o větší polovinu více než u nemocnic a ambulancí. 

Nejčastějším námětem na zlepšení českého zdravotnictví z pohledu respondentů byl návrh na dostatečné proškolení personálu v komunikaci a nefarmakologických přístupech k pacientům.

NEJČASTĚJŠÍ NÁMĚTY NA ZLEPŠENÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ – TOP 3:

(Další náměty respondentů naleznete ZDE).

Komentáře odborníků naleznete na: https://www.hc-institute.org/cz/projekty/barometr-mezi-pacientskymi-organizacemi/barometr-mezi-pacientskymi-organizacemi-2022-komentare-odborniku.html

Detailní výsledky průzkumu naleznete na: https://www.hc-institute.org/cz/projekty/barometr-mezi-pacientskymi-organizacemi/barometr-mezi-pacientskymi-organizacemi-2022-priloha-tiskove-zpravy.html

Krátkou tiskovou zprávu v PDF formátu můžete stáhnout ZDE =>

Detailní výsledky v PDF formátu můžete stáhnout ZDE =>

Komentáře odborníků v PDF formátu můžete stáhnout ZDE =>

zpět na přehled

Novinky

01.02.2024

Zahájení 19. ročníku celostátního projektu Nejlepší nemocnice roku 2024

Dnes 1.2.2024 zahajujeme 19. ročník celostátního projektu "Nejlepší nemocnice roku 2024", který je zaměřen na sledování bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců v českých nemocnicích.

Zobrazit více novinek

   

Vítězná nemocnice získá od společnosti LINET -
 adaptabilní nemocniční lůžko ESSENZA 300 LT.

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

          

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                              

           

         

         

         

               

           

         

          

        

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek