Barometr mezi mediky 2021

V Praze 7. června 2022 – Mezi českými studenty českého občanství 88 % (82 % v roce 2019) a slovenskými studenty slovenského občanství 78 % (77 % v roce 2019) nadále roste zájem o práci v tuzemsku. Pozitivním zjištěním je, že 61 % (50 % v roce 2019) českých studentů jiného občanství plánuje po ukončení studia pracovat v České republice. Naopak pouze 13 % studentů jiného občanství na Slovensku chce po skončení studia pracovat v této zemi.

Studenti chtějí nejčastěji vykonávat svou profesi v nemocnicích. V České republice míří studenti do nemocnic fakultních (48 %) i krajských/městských (47 %). Na Slovensku chce převážná většina studentů po ukončení studia pracovat ve fakultní nemocnici (63 %). Pouze 26 % studentů míří do slovenských krajských/městských nemocnic.

V rámci volby oboru pro budoucí výkon lékařské profese v tuzemsku jsou nejžádanějšími obory všeobecné praktické lékařství, dětské lékařství a vnitřní lékařství. U studentů, kteří preferují vycestovat za prací do zahraničí jsou nejžádanějšími obory anesteziologie a intenzivní medicína, vnitřní lékařství a chirurgie.

Během svého studia preferují čeští (54 %) i slovenští (60 %) studenti vykonávání praxe v univerzitní/fakultní nemocnici. Nejčastěji se takto rozhodují z důvodu širokého spektra pacientů, výkonů a možností včetně odbornosti pracoviště. O praxi v krajské/městské nemocnici je v Česku téměř 2x vyšší zájem (41 %) oproti Slovenské republice (23 %).

Studenti považují aktivní a dostatečnou podporu výkonu praxe nad rámec studia ze strany fakulty za nedostatečnou (51 % studentů v České republice a 65 % studentů na Slovensku). V tomto ohledu by v průměru 89 % studentů v Česku i na Slovensku uvítalo také zavedení tematických seminářů, kde by se dozvěděli informace pro jejich budoucí praxi.

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝBĚR MÍSTA VYKONÁVÁNÍ BUDOUCÍ PRAXE STUDENTŮ:

Studenti, kteří se chtějí věnovat lékařské profesi v zahraničí nejčastěji preferují dlouhodobé pobyty v rozsahu 11 a více let. Nejčastějšími důvody studentů obou zemí pro práci v zahraničí jsou lepší platové a životní podmínky.

Představa platu po první atestaci se u studentů v Česku nejčastěji pohybuje v rozmezí od 50 do 60 tisíc Kč (26 %). Na Slovensku jsou očekávání platu po první atestaci vyšší, a to nejčastěji v rozmezí od 60 do 70 tisíc Kč a od 70 do 80 tisíc Kč (shodně 22 %). Představy studentů v Česku (25 %) i na Slovensku (40 %) o platu po první atestaci v případě výkonu lékařské profese v zahraničí nejčastěji přesahují částku 100 tisíc Kč.

Tyto závěry vyplynuly z výsledků 6. ročníku mezinárodního průzkumu mezi studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice a čtyř lékařských fakult na Slovensku „Barometr mezi mediky“ organizace HealthCare Institute o.p.s., který proběhl na podzim roku 2021. Celkově se do tohoto průzkumu zapojilo 1035 respondentů z českých lékařských fakult a 754 respondentů ze slovenských lékařských fakult.

Cílem tohoto unikátního mezinárodního průzkumu bylo zjistit, jaké množství studentů českých a slovenských lékařských fakult plánuje po ukončení vysokoškolského studia hledat zaměstnání v tuzemsku a jaké množství studentů je již rozhodnuto hledat pracovní nabídky v zahraničí. V neposlední řadě bylo rovněž cílem identifikovat hlavní příčiny či důvody pro jejich rozhodování a porovnat výsledky v různých otázkách priorit studentů v České republice a ve Slovenské republice.

Detailní výsledky průzkumu naleznete na: http://www.hc-institute.org/cz/projekty/barometr-mezi-mediky/barometr-mezi-mediky-2021-priloha-tiskove-zpravy.html

The short press release you can found at: http://www.hc-institute.org/cz/projekty/barometr-mezi-mediky/barometer-among-medical-university-students-2021.html

Krátkou tiskovou zprávu včetně komentářů odborníků můžete stáhnout v otevřené verzi ZDE =>

The short press release in an open version you can download HERE =>

Detailní výsledky v PDF formátu můžete stáhnout ZDE =>

zpět na přehled

Novinky

01.02.2024

Zahájení 19. ročníku celostátního projektu Nejlepší nemocnice roku 2024

Dnes 1.2.2024 zahajujeme 19. ročník celostátního projektu "Nejlepší nemocnice roku 2024", který je zaměřen na sledování bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců v českých nemocnicích.

Zobrazit více novinek

   

Vítězná nemocnice získá od společnosti LINET -
 adaptabilní nemocniční lůžko ESSENZA 300 LT.

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

          

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                           

                  

           

         

         

         

               

           

         

          

        

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek