Výsledky celostátního průzkumu mezi největšími zaměstnavateli 2021

V Praze 30. září 2021 – V oblasti vztahu zaměstnavatelů se zdravotními pojišťovnami se zaměstnavatelé v soukromém i veřejném sektoru jednoznačně shodují na nutnosti zlepšení speciální nabídky preventivních programů pro zaměstnance (očkování, preventivní kontroly). Na rezervy v této oblasti poukázala také celková aktuální situace pandemie onemocnění COVID-19, se kterou se museli nejen zaměstnavatelé vypořádat. Do průzkumu se zapojily společnosti, jejichž celkový počet zaměstnanců činil téměř 90 000 v soukromém sektoru a 145 000 ve veřejném sektoru.

Zaměstnavatelé ve veřejném sektoru by dále uvítali ze strany zdravotních pojišťoven zlepšení prevence a její účinné vymáhání (např. naplňování spolupráce mezi pracovním lékařem, zdravotní pojišťovnou a dotyčným nadřízeným pracovníkem). V soukromém sektoru by velmi ocenili zvýšení příspěvku na bonusové programy pro zaměstnance (sport, slevy pro pojištěnce apod). Zaměstnavatelé v obou sektorech se následně shodují na potřebě lepší elektronizace zdravotnických účtů zaměstnavatelů (např. e – neschopenky, e – prevence).

Ing. Andrej Babiš – premiér, Vláda České republiky: „Péče o zdraví zaměstnanců se stala již nepostradatelnou součástí zaměstnavatelské kultury a její provádění má jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele i pro celou společnost pozitivní přínos. Je potěšitelné, že průzkum ukázal, že již není v této oblasti prakticky rozdíl mezi veřejným a soukromým sektorem. Průzkum také ukázal, že pandemie koronaviru ještě více posílila potřebu této péče, a to jak na straně zaměstnavatelů, tak zejména ze strany zdravotních pojišťoven, které by měly do budoucna zlepšit nabídku speciálních preventivních programů.“ (Pokračování a další komentáře odborníků naleznete ZDE)

Pandemie onemocnění COVID-19 spolu přinesla řadu nečekaných změn a omezení, na které museli zaměstnavatelé rychle reagovat. Mezi nejčastěji přijímaná opatření mezi zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru se zařadilo pravidelné testování zaměstnanců, home office zaměstnanců, desinfekce pro zaměstnance na pracovišti a zajištění ochrany dýchacích cest zaměstnanců (rouška/respirátor). Z průzkumu je patrné, že zaměstnavatelé využívali poměrně vyrovnaně všechna dostupná opatření ve snaze zachovat běžný chod svých společností.

POZITIVNÍ ZMĚNY V DŮSLEDKU EPIDEMICKÉHO STAVU:

REZERVY VYPLÝVAJÍCÍ Z EPIDEMICKÉHO STAVU:

(Kompletní seznam pozitivních změn a rezerv naleznete ZDE)

Také největší zaměstnavatelé v České republice drží krok s dobou a jsou otevřeni elektronizaci ve svých společnostech. Pro informování svých zaměstnanců o projektech podpory a prevence zdraví na pracovišti je v obou sektorech většinově využívaná elektronická forma (intranet, e-mail, webové / facebookové stránky společnosti).

V oblasti pozitivního ovlivňování fyzického zdraví svých zaměstnanců se na prvních příčkách umístila podpora sportovních aktivit (16% veřejný sektor; 13 % soukromý sektor) a pracovně lékařské služby (14 % veřejný sektor; 13 % soukromý sektor).

Pro ovlivňování psychického zdraví svých zaměstnanců nejčastěji zaměstnavatelé volí podporu dobrých vztahů na pracovišti a firemní kultury organizace (24 % veřejný sektor; 16 % soukromý sektor) a zajištění školení v oblasti psychické odolnosti a asertivity zaměstnanců (24 % veřejný sektor; 24 % soukromý sektor). Neopomenutelnou složkou také pro pozitivní ovlivnění psychického stavu zaměstnanců je podpora sportovních aktivit a relaxačních cvičení (21 % veřejný sektor; 24 % soukromý sektor).

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor, Univerzita Karlova: „Přestože zaměstnavatelé využívají dosti vyrovnaně všechny možnosti podpory fyzického zdraví zaměstnanců, jsem rád, že se na prvních příčkách umístila právě podpora sportovních aktivit, které jdou ruku v ruce také s udržováním psychické pohody a zdravého životního stylu. Zaměstnavatelé naštěstí dle výsledků nenabyli dojmu, že je psychické zdraví závislé pouze na sportovní aktivitě zaměstnanců, ale jsou si vědomi, že se jedná o komplexní oblast, kterou ovlivňuje mnoho faktorů a snaží se i zde vyjít zaměstnancům co nejvíce vstříc, ať už se jedná o podporu dobrých vztahů na pracovišti nebo zajišťování školení v oblastech psychické odolnosti a asertivity.“ (Pokračování a další komentáře odborníků naleznete ZDE)

Tyto závěry vyplynuly z výsledků 2. ročníku průzkumu mezi největšími zaměstnavateli v České republice „Barometr mezi zaměstnavateli“ organizace HealthCare Institute o.p.s., který proběhl během měsíce června roku 2021. V rámci tohoto průzkumu bylo osloveno 60 největších zaměstnavatelů v České republice. Celkově odpovědělo 6 zaměstnavatelů v rámci soukromého sektoru a 10 zaměstnavatelů v rámci veřejného sektoru. Cílem průzkumu bylo vyváženě a objektivně identifikovat aktuální situaci, se kterou se největší zaměstnavatelé v České republice musí potýkat ve vztahu ke svým zaměstnancům včetně porovnání veřejného a soukromého sektoru.

Komentáře odborníků naleznete na: http://www.hc-institute.org/cz/projekty/barometr-mezi-zamestnavateli/barometr-mezi-zamestnavateli-komentare-odborniku.html

Detailní výsedky průzkumu naleznete na: http://www.hc-institute.org/cz/projekty/barometr-mezi-zamestnavateli/barometr-mezi-zamestnavateli-priloha-tiskove-zpravy.html

Detailní výsledky v PDF formátu můžete stáhnout ZDE =>

Krátkou tiskovou zprávu v PDF formátu můžete stáhnout ZDE =>

Komentáře výsledků průzkumu v PDF formátu můžete stáhnout ZDE =>

PODÍVEJTE SE TAKÉ NA VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI NEJVĚTŠÍMI ZAMĚSTNAVATELI Z ROKU 2016 ZDE => 

zpět na přehled

Novinky

01.02.2024

Zahájení 19. ročníku celostátního projektu Nejlepší nemocnice roku 2024

Dnes 1.2.2024 zahajujeme 19. ročník celostátního projektu "Nejlepší nemocnice roku 2024", který je zaměřen na sledování bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců v českých nemocnicích.

Zobrazit více novinek

   

Vítězná nemocnice získá od společnosti LINET -
 adaptabilní nemocniční lůžko ESSENZA 300 LT.

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

          

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                              

           

         

         

         

               

           

         

          

        

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek