Zdravotní pojišťovna roku 2022 z pohledu preventivních programů

(váha 25 % v absolutním žebříčku)

Hodnocení zdravotních pojišťoven probíhalo prostřednictvím odborné poroty, která hodnotila preventivní programy, které zdravotní pojišťovny nabízejí svým klientům v kategorii pro děti a dorost a nově také v kategorii pro dospělou populaci. Pro hodnocení preventivních programů za každou kategorii klientů byla vždy oslovena specifická skupina hodnotitelů. Celkové hodnocení pak bylo průměrem dílčích částí. Programy, hrazené z fondu prevence, byly v rámci hodnocení posuzovány odbornou porotou na základě jejich užitečnosti a efektu na zacílené pojištěnce. Hodnocení probíhalo anonymně, kdy podklady, zaslané zdravotními pojišťovnami, organizátor před samotným posuzováním anonymizoval, aby nebylo zřejmé, ze které pojišťovny daný program pochází.

Rozdíly v hodnocení nabídky preventivních programů za jednotlivé kategorie mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami byly minimální. Pro stanovení pořadí bylo v některých případech nutné sledovat známky až v řádech tisícin.

Rádi bychom na tomto místě poděkovali odborné porotě, která hodnotila preventivní programy pro děti a dorost a pro dospělou populaci. Hodnocení se v roce 2022 účastnilo celkem 21 odborníků ve zdravotnictví, z nichž někteří se účastnili hodnocení obou kategorií. Zaslané komentáře k nabídce preventivních programů zdravotních pojišťoven naleznete v samostatné tiskové zprávě.


Hodnocení se účastnili například (seřazeno abecedně):

 • plk. gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D. - primář, Hlavní odborník pro hematologii a transfuzní službu ZDrSl AČR, Oddělení hematologie a krevní transfuze, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice v Praze, předseda, Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP
 • prof. MUDr. Radan Brůha, CSc. – předseda, Česká hepatologická společnost ČLS JEP, IV. Interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN
 • Ing. Michal Čarvaš, MBA – předseda představenstva, Nemocnice Prachatice, a.s., člen představenstva, Jihočeské nemocnice, a.s.
 • prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. – přednosta, Centrum diabetologie, IKEM
 • PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D.  – místopředsedkyně, Výbor Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP a 1 LF UK, Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva (zástupce přednostky)
 • prof. MUDr. Roman Chlíbek, PhD. – předseda, Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, děkan, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany
 • MUDr. Jana Jandová – předsedkyně, Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP
 • PhDr. Hana Janečková, Ph.D. – členka, Výbor Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP a 3. LF UK, Ústav ošetřovatelství
 • MUDr. Zorjan Jojko – předseda, Sdružení ambulantních specialistů České republiky, o.s.
 • Ing. Tomáš Jung, MBA – Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • MUDr. Ctirad Kozderka – místopředseda, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky
 • MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D. – viceprezident, Česká lékařská komora
 • MUDr. Marie Nejedlá – vedoucí, Centrum podpory veřejného zdraví, Státní zdravotní ústav
 • prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. – přednosta, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole, předseda, Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
 • doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. – prezident, Česká stomatologická komora
 • doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. – přednosta, 2. interní klinika gastroenterologická a geriatrická, Fakultní nemocnice Olomouc, předseda, Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. – emeritní rektor, Univerzita Karlova

KOMENTÁŘE ODBORNÍKŮ SMĚREM K PREVENTIVNÍM PROGRAMŮM NALEZNETE ZDE.

DETAILNÍ VÝSLEDKY ZA ROK 2022 ZA DALŠÍ KATEGORIE NALEZNETE NA ODKAZECH NÍŽE:

Zobrazit detailní výsledky za kategorii pojištěnci.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii ředitelé nemocnic.

Zobrazit detailní  výsledky za kategorii finanční zdraví.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii online komunikace.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii ambulantní lékaři.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii kybernetická bezpečnost.

zpět na přehled

Novinky

01.02.2024

Zahájení 19. ročníku celostátního projektu Nejlepší nemocnice roku 2024

Dnes 1.2.2024 zahajujeme 19. ročník celostátního projektu "Nejlepší nemocnice roku 2024", který je zaměřen na sledování bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců v českých nemocnicích.

Zobrazit více novinek

   

Vítězná nemocnice získá od společnosti LINET -
 adaptabilní nemocniční lůžko ESSENZA 300 LT.

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

          

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                              

           

         

         

         

               

           

         

          

        

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek