Zdravotní pojišťovna roku 2022 z pohledu online komunikace

Komise, složená z on-line specialistů AMI Digital, expertů z HealthCare Institute a novinářů se zaměřením
na zdravotnictví, hodnotila, jak informačně kvalitní a uživatelsky přívětivé jsou internetové stránky jednotlivých zdravotních pojišťoven. Roli hrála také technická úroveň webových stránek nebo schopnost přizpůsobit se různým zařízením.

Průběh hodnocení probíhal tak, že v první fázi bylo realizováno hodnocení všech 7 webů zdravotních pojišťoven firmou AMI Digital. Hodnocení se následně účastnili dva novináři, kteří se zabývají tématy z oblasti zdravotnictví a expert HealthCare Institute. Každý uděloval známky jako ve škole (tj. 1 nejlepší, 5 nejhorší). Výsledek je sestaven na základě váženého průměru hodnocení jednotlivých hodnotitelů. Hodnocení každého novináře bylo zohledněno z 12,5 %, hodnocení HealthCare Institute z 25 % a hodnocení AMI Digital z 50 %.

„Díky dlouhodobému sledování webů nemocnic a zdravotních pojišťoven víme, že se zlepšují jak z hlediska informačního obsahu, tak z hlediska uživatelské zkušenosti. Je vidět, že zdravotnické subjekty si dávají záležet na tom, aby pacienti co nejsnáze našli potřebné informace, ideálně i na svém mobilním telefonu. Mnohem profesionálnější je i komunikace na sociálních sítích,“ říká Vladan Crha, Managing Director AMI Digital, agentury, která se podílela na hodnocení v rámci kategorie.

„Jsem moc rád, že jsme v roce 2018 společně s kolegy ze společnosti AMI Digital a AMI Communications začali hodnotit tuto perspektivní kategorii. Za 5 let této skvělé spolupráce vidíme zajímavé pokroky vpřed
u jednotlivých hodnocených nemocnic a zdravotních pojišťoven. Jde vidět, že většina z nich vynaložila jistě nemalé prostředky do svého digitálního „já“ a my máme možnost sledovat tyto pozitivní změny a posuny směrem k pacientům a pojištěncům, kteří mají možnost dnes již standardně rezervovat si svou návštěvu u lékaře v nemocnici nebo dostávat zprávy od nich elektronickou formou. Pojištěnci mohou vyřizovat požadavky se zdravotní pojišťovnou rovněž elektronickou cestou například v žádostech o preventivní bonusy nebo jim zasílat své žádosti elektronicky. Pro nás to znamená jediné – má to smysl. V tomto hodnocení budeme pokračovat i nadále, neboť digitální rozmach 21. století má očividně neomezené možnosti,“
říká zakladatel HealthCare Institute Daniel Vavřina
.

 Letošní vítězové "Online komunikace zdravotních pojišťoven" jsou:

Vítězové z řad fakultních a ostatních nemocnic, společně se zástupci zdravotních pojišťoven, získali od partnera kategorie, společnosti AMI Communications, poukaz na mediální trénink pro dvě osoby nebo praktické školení on-line komunikace v hodnotě 25 tisíc korun.

Podrobná tisková zpráva k online komunikaci nemocnic je dostupná ZDE.

DETAILNÍ VÝSLEDKY ZA ROK 2022 ZA DALŠÍ KATEGORIE NALEZNETE NA ODKAZECH NÍŽE:

Zobrazit detailní výsledky za kategorii pojištěnci.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii ředitelé nemocnic.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii finanční zdraví.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii preventivní programy.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii ambulantní lékaři.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii kybernetická bezpečnost.

zpět na přehled

Novinky

17.05.2023

Zahájení kategorie Online komunikace nemocnic a zdravotních pojišťoven

V projektu "Nejlepší nemocnice ČR" a "Zdravotní pojišťovna roku" zhodnotí HealthCare Institute a AMI Digital již pošesté, které nemocnice a zdravotní pojišťovny nejlépe komunikuji s pacienty prostřednictvím internetu.

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek


  

   

     

 

  

  

  

   

  

  

 

 

    

  

 

       

                 

          

  www.vzacna-onemocneni.cz