Zdravotní pojišťovna roku 2022 z pohledu finančního zdraví

(váha 25 % v absolutním žebříčku)

V roce 2022 proběhl šestý ročník hodnocení zdravotních pojišťoven na základě finanční kondice, který realizovala organizace HealthCare Institute o.p.s. ve spolupráci s AUDIT ONE s.r.o.

V rámci této etapy byly zdravotní pojišťovny hodnoceny na základě veřejných údajů – tj. výročních zpráv z předchozích let. Pro posouzení finančního zdraví byly aplikovány jednotné poměrové ukazatele v následující struktuře:

S ohledem na význam finančního zdraví zdravotních pojišťoven pro jejich dlouhodobou stabilitu byla pro tento rok zvýšena váha ukazatele Finanční zdraví (ze 40 % na 60 %) na úkor Efektivity hospodaření (ze 40 % na 20 %).

V případě hodnocení efektivity hospodaření došlo k významnému vyrovnání bodového hodnocení s ohledem na skutečnost, že pojišťovny, které historicky (v roce 2017 a částečně i 2016) vykazovaly nejvyšší bodové hodnocení, nevyužívaly zákonných limitů poměru provozních nákladů a významně tak převyšovaly nad ostatními pojišťovnami – nastavily vysoký benchmark, se kterým se ostatní zdravotní pojišťovny srovnávaly.

Od roku 2018 došlo k významné změně, kdy fakticky všechny pojišťovny využívaly legislativních limitů, došlo tak ke snížení benchmarku a vyrovnání pojišťoven – všechny pojišťovny vykazovaly obdobné poměry, dosáhly tedy stejného, vyššího hodnocení bez skutečného zvýšení efektivity. S ohledem
na srovnatelnost metodiky s předchozím obdobím se však v metodice výpočtu neprováděly žádné změny.

Koronavirová krize neměla v roce 2021 zásadní dopad na finanční zdraví /stabilitu hospodaření/ pojišťoven jako celku, neboť vysoký růst nákladů na zdravotní péči byl do značné míry eliminován významně zvýšenou úhradou za pojištěnce, za které hradí zdravotní pojištění stát. Přesto však mírně roste celková zadluženost pojišťoven, která zatím nedosahuje kritických hodnot. V příštím roce však může zadluženost zdravotních pojišťoven dále růst, což může mít negativní dopad na jejich stabilitu.

Zdroj: AUDIT ONE s.r.o.

POŘADÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN ZA OBLAST "FINANČNÍ KONDICE"

NÁKLADY NA PREVENTIVNÍ PÉČI V ROCE 2021

Náklady na preventivní péči jsou samostatné hodnotící kritérium, které je postaveno mimo celkové hodnocení. Nejedná se o hodnocení finančního zdraví, ale spíše o hodnocení příspěvku pojišťoven
ke zdraví pojištěnců
, které nepřímo může snížit budoucí výdaje konkrétní zdravotní pojišťovny (resp. spíše celého systému zdravotní péče). V tomto případě byl za vhodnou komparativní základnu stanoven skutečný objem výdajů na preventivní péči (náklady na zdravotní programy, náklady na ozdravné pobyty) na jednoho pojištěnce za rok 2021.

POŘADÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN DLE VÝDAJŮ NA PREVENTIVNÍ PÉČI

     Zdroje dat – na základě dat MFČR zpracoval AUDIT ONE s.r.o.

Podrobná tisková zpráva k finančnímu zdraví zdravotních pojišťoven je dostupná ZDE.

Prezentaci k hodnocení finančního zdraví nemocnic můžete shlédnout ZDE.

DETAILNÍ VÝSLEDKY ZA ROK 2022 ZA DALŠÍ KATEGORIE NALEZNETE NA ODKAZECH NÍŽE:

Zobrazit detailní výsledky za kategorii pojištěnci.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii ředitelé nemocnic.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii preventivní programy.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii online komunikace.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii ambulantní lékaři.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii kybernetická bezpečnost.

zpět na přehled

Novinky

01.02.2024

Zahájení 19. ročníku celostátního projektu Nejlepší nemocnice roku 2024

Dnes 1.2.2024 zahajujeme 19. ročník celostátního projektu "Nejlepší nemocnice roku 2024", který je zaměřen na sledování bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců v českých nemocnicích.

Zobrazit více novinek

   

Vítězná nemocnice získá od společnosti LINET -
 adaptabilní nemocniční lůžko ESSENZA 300 LT.

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

          

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                              

           

         

         

         

               

           

         

          

        

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek