Výsledky bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců nemocnic v roce 2022


V roce 2022 hlasovalo 6 568 zaměstnanců nemocnic
(71,6 % respondentů hlasovalo pomocí tištěného dotazníku a 28,4 % přes web)

Pořadí Fakultní nemocnice Kraj Hodnocení
1. Ústřední vojenská nemocnice –
Vojenská fakultní nemocnice Praha
Hlavní město Praha 5*
2. Fakultní nemocnice Hradec Králové Královéhradecký kraj 5*

Upozornění: V této kategorii byly hodnoceny fakultní nemocnice, které získaly 250 a více hlasů.

Pořadí Nemocnice Kraj Hodnocení
1. Nemocnice České Budějovice, a.s.
Jihočeský kraj 5*
2. Nemocnice Boskovice s.r.o.
Jihomoravský kraj 5*
3. Městská nemocnice Duchcov
Ústecký kraj 5*

Upozornění: V této kategorii byly hodnoceny nemocnice, které získaly 100 a více hlasů.

POSTŘEHY Z MĚŘENÍ

Dotazník pro zaměstnance nemocnic rovněž umožňoval vyplnit oddělení, ve kterém zaměstnanci pracují. Nejspokojenější byli zaměstnanci na oddělení onkologie, kardiologie a ORL (ušní, nosní, krční). Nejmenší spokojenost byla zaznamenána u oddělení JIP, interním oddělení a plicním oddělení.

V otázce bezpečnosti personálu lze sledovat určité trendy, na které měla vliv vždy aktuální situace ve světě v daném roce. Tyto trendy znázorňuje následující graf.


 POZITIVNÍ TRENDY

§  V roce 2022 nebyly zaznamenány žádné výrazné pozitivní trendy.

NEGATIVNÍ TRENDY

§  Doporučení svého zaměstnavatele v regionu: Svou nemocnici jako perspektivního zaměstnavatele v regionu by rozhodně doporučilo 44,6 % zaměstnanců, tj. o 6,6 procentních bodů méně než v roce 2021 (51,2 %).

§  Úroveň vybavení pracoviště: Meziročně došlo k významnému poklesu vnímání úrovně vybavení pracoviště z pohledu zaměstnanců. V roce 2021 bylo maximálně spokojeno s úrovní vybavení svého pracoviště 40,1 % zaměstnanců, tj. o 4,6 procentních bodů více než v tomto roce 2022 (35,5 %).

§  Vzájemná spolupráce s nadřízeným: V roce 2021 došlo k poklesu maximální spokojenosti spolupráce s nadřízeným o 3,1 procentních bodů, tj. z 59 % (2020) na 55,9 % (2021). Tento pokles zůstal také v roce 2022, kdy maximální spokojenost se spoluprací se svým nadřízeným vyjádřilo 55,7 % zaměstnanců.

§  Vzájemná spolupráce mezi kolegy: Maximálně spokojeno se vzájemnou spoluprací mezi kolegy bylo 47,7 % zaměstnanců, tj. o 3,2 procentní body méně než v roce 2021 (50,9 %).

§  Spolupráce lékař x lékař: Pokračující negativní trend byl zaznamenán v rámci spolupráce mezi lékaři, kdy v roce 2020 bylo maximálně spokojeno 39,1 % zaměstnanců, v roce 2021 to bylo 35,2 % respondentů a v roce 2022 už pouhých 31,6 % zaměstnanců.

§  Spolupráce lékař x sestra: Také v rámci spolupráce mezi lékaři a sestrami byl sledován další pokles spokojenosti, kdy maximálně spokojeno se spoluprací mezi lékaři a sestrami bylo v roce 2020 - 38 % zaměstnanců, v roce 2021 to bylo 35,7 % zaměstnanců a letos (2022) již jen 32,3 % zaměstnanců.

§  Spolupráce sestra x sestra: Spolupráce mezi sestrami vykazovala až do loňského roku 2021 rostoucí tendenci. V roce 2022 došlo i mezi sestrami k poklesu spokojenosti v této otázce, a to o 1,3 procentní body (tj. z 46,6 % – 2021 na 45,3 % - 2022).

§  Spokojenost pacientů dle zaměstnanců: V posledních 3 letech lze sledovat dle zaměstnanců také pokles spokojenosti pacientů. V roce 2020 byli dle 45,8 % zaměstnanců pacienti maximálně spokojeni, v roce 2021 o maximální spokojenosti pacientů nepochybovalo 44,1 % zaměstnanců a v roce 2022 se 41,6 % zaměstnanců domnívá, že jsou pacienti maximálně spokojeni.

§  Bezpečnost pacientů v nemocnici: Zaměstnanci meziročně vnímají snížení bezpečnosti svých pacientů, a to o 2,6 procentních bodů, tj. z 57,9 % (2021) na 55,3 % (2022).

§  Bezpečnost zaměstnanců v nemocnici: Zaměstnanci meziročně vnímají snížení bezpečnosti sebe
a svých kolegů o 4,7 procentních bodů, tj. z 49 % (2021) na 44,3 % (2022).

§  Množství přesčasové práce: Z důvodu nedostatku personálu pracovalo přesčas občas 42,2 % zaměstnanců, tj. o 6,1 procentních bodů více než v roce 2021 (36,1 %). Opačný trend lze sledovat u varianty odpovědi „výjimečně“, kdy došlo meziročně k poklesu z 33,9 % (2021) na 28,9 % (2022). Varianta odpovědi „často“ zůstala meziročně stabilní.

§  Hospodárnost provozu: S hospodárností provozu na svém pracovišti bylo v roce 2022 maximálně spokojeno 33,4 % zaměstnanců, tj. o 4,3 procentní body méně než v roce 2021 (37,7 %).

§  Možnost seberealizace: Možnost seberealizace nebo využití své odbornosti rozhodně cítilo 40,6 % zaměstnanců, tj. o 3,3 procentní body méně než v roce 2021 (43,9 %).

OSTATNÍ POSTŘEHY

§  Návrhy na zlepšení spokojenosti pacientů: Pro zlepšení spokojenosti pacientů zaměstnanci nejčastěji navrhují navýšit počet pracovníků a snížit administrativní zátěž (22,2 %), zlepšit komunikaci mezi odděleními (14,3 %), zvýšit kvalitu podávané stravy (12,1 %) a zlepšit jednání k pacientům (10,5 %).

§  Návrhy na zvýšení bezpečnosti zaměstnanců v nemocnicích: Pro zvýšení bezpečnosti zaměstnanců navrhují respondenti nejčastěji řešit otázku syndromu vyhoření (22,4 %) a zabezpečit dostatečný počet pracovníků (22,3 %). Ostatní varianty odpovědí volilo maximálně do 10 % zaměstnanců.

§  Návrhy na možnosti zvýšení hospodárnosti provozu: Pro zvýšení hospodárnosti provozu zaměstnanci nejčastěji navrhují omezit zbytečná vyšetření (19 %), šetřit materiálem a energií (elektřina) – 15,3 % a nákup kvalitních produktů a služeb (14,8 %).

§  Diskriminace na pracovišti: 14 % zaměstnanců se setkalo ve svém zaměstnání s diskriminací. Nejčastěji se jednalo o diskriminaci z důvodu pracovního zařazení, následovala diskriminace na základě věku a vzdělání.

CELOREPUBLIKOVÉ ŽEBŘÍČKY - UMÍSTĚNÍ NEMOCNIC VE VYBRANÝCH OTÁZKÁCH ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNIC

Zveřejňujeme první 3 místa nemocnic, které se umístily nejlépe ve vybraných otázkách v oblasti zaměstnanců nemocnic.

Celková spokojenost zaměstnanců v nemocnici

Otázka: „Jaká je Vaše celková spokojenost jako zaměstnance této nemocnice? (v procentech spokojenosti, maximální spokojenost = 100 %)

PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL DLE zaměstnanců

Otázka: „Doporučil/a byste nemocnici jako perspektivního zaměstnavatele v regionu?“

 

nejmenší psychická zátěž zaměstnanců

Otázka: „Považujete Vaše povolání za psychicky náročné?“


nejmenší Fyzická zátěž zaměstnanců

Otázka: „Považujete Vaše povolání za fyzicky náročné?“

 

NEJMÉNĚ PřesčasovÉ práce zaměstnanců

Otázka: „Jak často pracujete přesčas z důvodu nedostatku personálu na Vašem oddělení?“

MOŽNOSTI SEBEREALIZACE zaměstnanců

Otázka: „Máte možnost se seberealizovat (využít svou odbornost, dosažené vzdělání, specializaci)?“

MOŽNOSTI PROFESNÍCH A ODBORNÝCH ŠKOLENÍ zaměstnanců

Otázka: „Nabízí Vám zaměstnavatel možnost dalších profesních a odborných školení?“

 

ŽEBŘÍČEK NEMOCNIC PODLE KRAJŮ (ZAMĚSTNANCI)

Seznam nemocnic, které se umístily na 1. místě v rámci kraje (100 a více hlasů)

 

Ostatní nemocnice z tohoto segmentu skončily pod touto úrovní nebo nebyly pro nedostatek údajů hodnoceny.

Upozornění: Jedná se o celkové žebříčky nemocnic s akutními lůžky, pro které hlasovalo 100 a více respondentů. Údaje se mohou lišit od vítězného pořadí v rámci České republiky, kde jednou z podmínek bylo nutné splnit nastavený limit minimálního počtu respondentů (pro kategorii fakultních nemocnic byl minimální počet 250 hlasů, pro kategorii ostatních nemocnic 100 hlasů).

DETAILNÍ VÝSLEDKY V ROCE 2022 ZA DALŠÍ KATEGORIE NALEZNETE NA ODKAZECH NÍŽE:

Zobrazit detailní výsledky bezpečnosti a spokojenosti ambulantních pacientů.

Zobrazit detailní výsledky bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných pacientů.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii online komunikace.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii nemocnice pro život.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii finanční zdraví.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii kybernetická bezpečnost.

zpět na přehled

Novinky

01.02.2024

Zahájení 19. ročníku celostátního projektu Nejlepší nemocnice roku 2024

Dnes 1.2.2024 zahajujeme 19. ročník celostátního projektu "Nejlepší nemocnice roku 2024", který je zaměřen na sledování bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců v českých nemocnicích.

Zobrazit více novinek

   

Vítězná nemocnice získá od společnosti LINET -
 adaptabilní nemocniční lůžko ESSENZA 300 LT.

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

          

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                           

                  

           

         

         

         

               

           

         

          

        

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek