Výsledky bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných pacientů v roce 2022

V roce 2022 hlasovalo 42 509 hospitalizovaných pacientů nemocnic
(97,6 % respondentů hlasovalo pomocí tištěného dotazníku 2,4 % přes web)

Nasazené dotazníky k celonárodnímu průzkumu Nemocnice ČR 2022 vycházejí vstříc, jako jedny z mála, národní akreditaci řízení kvality a zároveň jsou testovány s pomocí představitelů akreditovaných českých nemocnic fakultního a krajského typu.

Pořadí Fakultní nemocnice Kraj Hodnocení
1. Ústřední vojenská nemocnice –
Vojenská fakultní nemocnice Praha
Hlavní město Praha 5*
2. Fakultní nemocnice Ostrava Moravskoslezský kraj 5*
3. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hlavní město Praha 5*

Upozornění: V této kategorii byly hodnoceny fakultní nemocnice, které získaly 500 a více hlasů.

Pořadí Nemocnice Kraj Hodnocení
1. Karvinská hornická nemocnice a.s.
Moravskoslezský kraj 5*
2. Nemocnice České Budějovice, a.s.
Jihočeský kraj 5*
3. Centrum kardiovaskulární a transplantační
chirurgie Brno
Jihomoravský kraj 5*

Upozornění: V této kategorii byly hodnoceny nemocnice, které získaly 250 a více hlasů.

POSTŘEHY Z MĚŘENÍ

V rámci dotazníkového šetření pacienti volili také oddělení, ke kterému se vztahuje jejich subjektivní hodnocení. Nejlépe hospitalizovaní pacienti hodnotili v rámci celorepublikového hodnocení oddělení onkologie, kardiochirurgie a ortopedie. Naopak nejmenší spokojenosti dosáhlo oddělení ORL (ušní, nosní, krční), plicní a dermatologie (kožní).

Od roku 2014 se v dotazníku pro hospitalizované pacienty vyskytuje otázka na hodnocení kvality podávané stravy. Až do roku 2022 se spokojenost s kvalitou podávané stravy neustále navyšovala. V roce 2022 však došlo k poklesu spokojenosti pacientů s podávanou stravou, jak ukazuje následující graf.

POZITIVNÍ TRENDY  

§  Důvěra ve zvolenou nemocnici: Po loňském poklesu důvěry ve zvolenou nemocnici (v roce 2020 – 74 %, v roce 2021 – 69,5 %) došlo v této otázce k výraznému nárůstu na 77,5 % (nárůst o 8 procentních bodů). V této otázce bylo zaznamenáno také historické maximum, kdy od roku 2013 (66,8 %) důvěra ve zvolenou nemocnici postupně narůstala až na současných 77,5 %.

§  Rychlost a organizace při přijímání pacientů k hospitalizaci: Pacienti byli v roce 2022 (76,6 %) spokojenější v otázce rychlosti a organizace při jejich přijímání k hospitalizaci než v roce 2021 (73,2 %).

§  Reakce personálu na případnou bolest: Účinnou a včasnou reakci na případnou bolest v roce 2022 rozhodně zaznamenalo 79,3 % respondentů, tj. o 9,1 procentních bodů více než v roce 2021 (70,2 %).

§  Jednání s úctou a respektem: Jednání s úctou a respektem v roce 2022 (86,4 %) rozhodně pociťovalo o 6,1 procentních bodů více respondentů než v roce 2021 (80,3 %).

NEGATIVNÍ TRENDY

§  Doba čekání na plánovaný zákrok/pobyt v nemocnici: Meziročně došlo k prodloužení čekací doby na plánovaný zákrok/pobyt v nemocnici. V roce 2022 byl zaznamenán pokles doby čekání „do 1 měsíce“ z původních 48,2 % na současných 38,6 %. V rozmezí „1-3 měsíce“ čekalo na svůj zákrok/pobyt v nemocnici 16,7 % pacientů, tj. o 5,7 procentních bodů více než v roce 2021 (11 %).

§  Kvalita podávané stravy: Pacienti byli v posledních letech čím dál spokojenější s kvalitou podávané stravy, avšak v letošním roce došlo k velkému poklesu spokojenosti pacientů v této otázce. Maximálně spokojeno s kvalitou podávané stravy bylo v roce 2022 58 % respondentů, tj. o 3,8 procentních bodů méně než v roce 2021 (61,8 %).

§  Čistota na oddělení: V posledních letech byl zaznamenán pokles spokojenosti pacientů s čistotou na oddělení, kdy v roce 2019 bylo maximálně spokojeno s čistotou na oddělení 83,9 % respondentů, v roce 2020 to bylo 83,3 % respondentů, v roce 2021 již 82 % hlasujících a v roce 2022 pouhých 78,3 % hospitalizovaných pacientů.

§  Informace o vlastní péči po propuštění z nemocnice: Informace o tom, jak o sebe pečovat po propuštění z nemocnice dostalo 94,8 % hospitalizovaných pacientů, tj. o 1,3 procentní body méně než v roce 2021 (96,1 %).

OSTATNÍ POSTŘEHY

§  Plánování zákroku/pobytu v nemocnici: V roce 2022 mělo v nemocnici plánovaný zákrok/pobyt 67 % respondentů – MEZIROČNĚ STABILIZOVANÝ JEV.

§  Srozumitelné vysvětlení navrženého postupu léčby: Navržený postup léčby byl v roce 2022 srozumitelně vysvětlen 97,8 % respondentům – MEZIROČNĚ STABILIZOVANY JEV.

§  Ověření jména pacientů před podáváním léků nebo zákrokem: 96,3 % respondentů zaznamenalo v roce 2022 ověření své osoby před podáváním léků či zákrokem – MEZIROČNĚ STABILIZOVANÝ JEV.

 

CELOREPUBLIKOVÉ ŽEBŘÍČKY - UMÍSTĚNÍ NEMOCNIC VE VYBRANÝCH OTÁZKÁCH HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

Zveřejňujeme první 3 místa nemocnic, které se umístily nejlépe ve vybraných otázkách v oblasti hospitalizovaných pacientů.

Důvěra pacientů KE ZVOLENÉ nemocnici

Otázka: „Šli jste do této nemocnice s důvěrou?“

  Organizace a rychlost přijetí pacienta do nemocnice

Otázka: „Jak jste byl/a spokojen/a s organizací a rychlostí Vašeho přijetí do nemocnice?“

ORIENTAČNÍ ZNAČENÍ V NEMOCNICI

Otázka: „Bylo pro Vás orientační značení v nemocnici srozumitelné?“

NEJKRATŠÍ DOBA čekání NA PLÁNOVANÝ ZÁKROK/POBYT

Otázka: „V případě plánovaného zákroku/pobytu prosím uveďte délku objednací doby:“

  Nejmenší množství hospitalizovaných pacientů, kteří se při svém pobytu nakazili nějakou infekcí nebo nemocí:

Otázka: „Nakazil/a jste se při pobytu v nemocnici nějakou infekcí nebo nemocí?“. Odpověď: „Ne“.

 INFORMOVANOST HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ O PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍCH

Otázka: „Jste v této nemocnici dostatečně informován/a o možnostech propojení spolupráce s pacientskou organizací zaměřenou na Vaše případné onemocnění?“

ŽEBŘÍČEK NEMOCNIC PODLE KRAJŮ (HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI)

Seznam nemocnic, které se umístily na 1. místě v rámci kraje (100 a více hlasů)

Ostatní nemocnice z tohoto segmentu skončily pod touto úrovní nebo nebyly pro nedostatek údajů hodnoceny.

Upozornění: Jedná se o celkové žebříčky nemocnic s akutními lůžky, pro které hlasovalo 100 a více respondentů. Údaje se mohou lišit od vítězného pořadí v rámci České republiky, kde jednou z podmínek bylo nutné splnit nastavený limit minimálního počtu respondentů (pro kategorii fakultních nemocnic byl minimální počet 500 hlasů, pro kategorii ostatních nemocnic 250 hlasů).

DETAILNÍ VÝSLEDKY V ROCE 2022 ZA DALŠÍ KATEGORIE NALEZNETE NA ODKAZECH NÍŽE:

Zobrazit detailní výsledky bezpečnosti a spokojenosti ambulantních pacientů.

Zobrazit detailní výsledky bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců nemocnic.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii online komunikace.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii nemocnice pro život.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii finanční zdraví.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii kybernetická bezpečnost.

zpět na přehled

Novinky

01.02.2024

Zahájení 19. ročníku celostátního projektu Nejlepší nemocnice roku 2024

Dnes 1.2.2024 zahajujeme 19. ročník celostátního projektu "Nejlepší nemocnice roku 2024", který je zaměřen na sledování bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců v českých nemocnicích.

Zobrazit více novinek

   

Vítězná nemocnice získá od společnosti LINET -
 adaptabilní nemocniční lůžko ESSENZA 300 LT.

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

          

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                           

                  

           

         

         

         

               

           

         

          

        

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek