Zdravotní pojišťovna roku 2023 z pohledu finančního zdraví

(váha 25 % v absolutním žebříčku)

V roce 2023 proběhl sedmý ročník hodnocení zdravotních pojišťoven na základě finanční kondice, který realizovala organizace HealthCare Institute o.p.s. ve spolupráci s AUDIT ONE s.r.o.

V rámci této etapy byly zdravotní pojišťovny hodnoceny na základě veřejných údajů – tj. výročních zpráv z předchozích let. Pro posouzení finančního zdraví byly aplikovány jednotné poměrové ukazatele v následující struktuře:

S ohledem na význam finančního zdraví zdravotních pojišťoven pro jejich dlouhodobou stabilitu byla pro tento rok zvýšena váha ukazatele Finanční zdraví (ze 40 % na 60 %) na úkor Efektivity hospodaření (ze 40 % na 20 %).

V případě hodnocení efektivity hospodaření došlo k významnému vyrovnání bodového hodnocení s ohledem na skutečnost, že pojišťovny, jež historicky (v roce 2017 a částečně i 2016) vykazovaly nejvyšší bodové hodnocení, nevyužívaly zákonných limitů poměru provozních nákladů a významně tak vyčnívaly nad ostatními pojišťovnami – nastavily vysoký benchmark, se kterým jsme ostatní pojišťovny srovnávali.

Od roku 2018 došlo k významné změně, kdy fakticky všechny pojišťovny využívaly legislativních limitů, došlo tak ke snížení benchmarku a vyrovnání pojišťoven – všechny pojišťovny vykazovaly obdobné poměry, dosáhly tedy stejného, vyššího hodnocení bez skutečného zvýšení efektivity. S ohledem na srovnatelnost metodiky s předchozím obdobím jsme však v metodice výpočtu neprováděli žádné změny. V roce 2022 došlo k významnému navýšení celkového počtu pojištěnců vlivem zahrnutí válečných uprchlíků do systému českého veřejného zdravotního pojištění. Vzhledem k chybějícím údajům o dopadu zahrnutí této skupiny na hospodaření jednotlivých zdravotních pojišťoven nebyla metodika hodnocení jejich finančního zdraví či efektivity jejich hospodaření žádným způsobem modifikována.

Koronavirová krize neměla v roce 2021 zásadní dopad na finanční zdraví /stabilitu hospodaření/ pojišťoven jako celku, neboť vysoký růst nákladů na zdravotní péči byl z velké části eliminován významně zvýšenouúhradou za pojištěnce, za které hradí zdravotní pojištění stát. Růst nákladů na zdravotní péči převyšuje tempo růstu příjmů systému veřejného zdravotního pojištění i v roce 2022 respektive v roce 2023, což dále snižuje výši finančních rezerv zdravotních pojišťoven a zvyšuje jejich celkovou zadluženost. Protože úhradová vyhláška pro rok 2024 je sestavena jako deficitní, lze předpokládat, že zadluženost zdravotních pojišťoven dále poroste, což může mít negativní dopad na stabilitu celého systému veřejného zdravotního pojištění.

Zdroj: AUDIT ONE s.r.o.

POŘADÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN ZA OBLAST "FINANČNÍ KONDICE"

NÁKLADY NA PREVENTIVNÍ PÉČI V ROCE 2022

Náklady na preventivní péči jsou samostatné hodnotící kritérium, které je postaveno mimo celkové hodnocení. Nejedná se o hodnocení finančního zdraví, ale spíše o hodnocení příspěvku pojišťoven
ke zdraví pojištěnců
, které nepřímo může snížit budoucí výdaje konkrétní zdravotní pojišťovny (resp. spíše celého systému zdravotní péče). V tomto případě byl za vhodnou komparativní základnu stanoven skutečný objem výdajů na preventivní péči (náklady na zdravotní programy, náklady na ozdravné pobyty) na jednoho pojištěnce za rok 2022.

POŘADÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN DLE VÝDAJŮ NA PREVENTIVNÍ PÉČI

 

Podrobnou tiskovou zprávu k finančnímu zdraví zdravotních pojišťoven naleznete ZDE. (PDF x MS Word)

DETAILNÍ VÝSLEDKY ZA ROK 2023 ZA DALŠÍ KATEGORIE NALEZNETE NA ODKAZECH NÍŽE:

Zobrazit detailní výsledky za kategorii pojištěnci.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii ředitelé nemocnic.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii preventivní programy.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii ambulantní lékaři.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii kybernetická bezpečnost.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii online komunikace.zpět na přehled

Novinky

15.05.2024

Roste zájem studentů o práci v ambulancích

Aktuální výsledky mezinárodního průzkumu "BAROMETR ZDRAVOTNICTVÍ Medici" (zaměřený na studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České republice a Slovenské republice)", který byl realizován na přelomu roku 2023 a 2024 mezi studenty osmi lékařských fakult v České republice a čtyř lékařských...

Zobrazit více novinek

   

Vítězná nemocnice získá od společnosti LINET -
 adaptabilní nemocniční lůžko ESSENZA 300 LT.

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

           

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                           

                  

       

           

         

         

         

               

           

         

          

        

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek