Online komunikace nemocnic v roce 2023

Komise, složená z on-line specialistů AMI Digital a expertů z HealthCare Institute, hodnotila, jak informačně kvalitní a uživatelsky přívětivé jsou internetové stránky jednotlivých nemocnic. Roli hrála také technická úroveň webových stránek nebo schopnost přizpůsobit se různým zařízením.

„Kvalita online komunikace nemocnic i zdravotních pojišťoven rok od roku roste. Zvyšuje se přitom úroveň jak webů, tak i komunikace na sociálních sítích, včetně obsahu a úplnosti informací, uživatelské přívětivosti a designu,“ říká Vladan Crha, Managing Director agentury AMI Digital,  která se podílela na hodnocení.

„Digitalizace prostupuje všemi odvětvími a v tak dynamickém prostředí, jakým zdravotnictví bezesporu je, má nemalý přínos pro pacienty nemocnic i klienty zdravotních pojišťoven. Také samotné zdravotnické instituce významně přesunuly své aktivity do online prostředí, ve kterém se mohou prezentovat a efektivně komunikovat s širokou veřejností.  Požadavky na rychlejší vyhledání aktuálních informací, možnosti řešit záležitosti tzv. online a ideálně na různých zařízeních měly za následek, že se nemocnice a zdravotní pojišťovny snaží co nejvíce přiblížit svým klientům online cestou. Jsem proto moc rád, že společně s kolegy ze společnosti AMI Digital a AMI Communications můžeme již 6. rokem hodnotit tuto perspektivní kategorii a postupně sledovat, jak tyto instituce neustále zlepšují své online prostředí po obsahové, vizuální i technické stránce a využívají další online komunikační kanály (například mobilní aplikace), které vycházejí vstříc potřebám klientů. Výsledky našeho měření v průběhu let ukazují, jak se postupně modernizovaly webové stránky jednotlivých subjektů, což má za následek, že hodnocení jednotlivých parametrů je čím dál vyrovnanější a má smysl v něm i nadále pokračovat,“ říká zakladatel HealthCare Institute Daniel Vavřina.

 Letošní vítězové "Online komunikace nemocnic" jsou:

Průběh hodnocení online komunikace nemocnic probíhal tak, že v první fázi byl realizován kvalitativní výběr firmou AMI Digital, která vybrala z více než 148 nemocnic 10 finalistů z řad standardních nemocnic a 5 z řad fakultních nemocnic. Hodnocení se následně účastnili experti HealthCare Institute. Každý uděloval známky jako ve škole (tj. 1 nejlepší, 5 nejhorší). Výsledek je sestaven na základě váženého průměru hodnocení jednotlivých hodnotitelů. Hodnocení AMI Digital bylo zohledněno z 50 % a hodnocení HealthCare Institute také z 50 %.

Vítězové z řad fakultních a ostatních nemocnic, společně se zástupci zdravotních pojišťoven, získali od partnera kategorie, společnosti AMI Communications, poukaz na mediální trénink pro dvě osoby nebo praktické školení on-line komunikace v hodnotě 25 tisíc korun.

Podrobná tisková zpráva k online komunikaci nemocnic je dostupná ZDE. (PDF x MS Word)

Prezentaci k online komunikaci, která byla prezentována na odborné konferenci "Efektivní nemocnice 2023" můžete zhlédnout ZDE.

DETAILNÍ VÝSLEDKY ZA ROK 2023 ZA DALŠÍ KATEGORIE NALEZNETE NA ODKAZECH NÍŽE:

Zobrazit detailní výsledky bezpečnosti a spokojenosti ambulantních pacientů.

Zobrazit detailní výsledky bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných pacientů.

Zobrazit detailní výsledky bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců nemocnic.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii nemocnice pro život.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii finanční zdraví.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii kybernetická bezpečnost.zpět na přehled

Novinky

15.05.2024

Roste zájem studentů o práci v ambulancích

Aktuální výsledky mezinárodního průzkumu "BAROMETR ZDRAVOTNICTVÍ Medici" (zaměřený na studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České republice a Slovenské republice)", který byl realizován na přelomu roku 2023 a 2024 mezi studenty osmi lékařských fakult v České republice a čtyř lékařských...

Zobrazit více novinek

   

Vítězná nemocnice získá od společnosti LINET -
 adaptabilní nemocniční lůžko ESSENZA 300 LT.

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

           

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                           

                  

       

           

         

         

         

               

           

         

          

        

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek