Barometr zdravotnictví 2022

V Praze 19. září 2022 – V českých nemocnicích pokračuje mírný nárůst nedostatku lékařů (74 % v roce 2021, 77 % v roce 2022) a sester (85 % v roce 2021, 87 % v roce 2022) spolu s nárůstem nedostatku ostatního personálu (7 % v roce 2021, 13 % v roce 2022). Na Slovensku chybí v nemocnicích především zdravotní sestry, kdy došlo k nárůstu jejich nedostatku o 6 procentních bodů, tj. z 77 % (2021) na 83 % (2022). Pokles byl naopak zaznamenán v případě nedostatku pomocného zdravotnického personálu (44 % v roce 2021, 29 % v roce 2022) a také nedostatku lékařů (69 % v roce 2021, 63 % v roce 2022), nicméně i přesto se stále jedná o alarmující hodnoty. V obou zemích je poté největší nedostatek internistů a zdravotních sester na oddělení anesteziologicko-resuscitační a intenzivní péče.

NEDOSTATEK PERSONÁLU V NEMOCNICÍCH:

V rámci zefektivnění chodu oddělení a zvyšování kvality a bezpečnosti ve zdravotnictví by stále více ředitelů nemocnic v obou zemích uvítalo zvýšení kompetencí zdravotních sester (67 % ředitelů českých nemocnic a 54 % ředitelů nemocnic slovenských). Změnu oborového zaměření, ve smyslu zrušení neperspektivních oddělení a posílení oddělení perspektivních, by uvítalo 28 % ředitelů českých nemocnic a 20 % ředitelů slovenských nemocnic.

V důsledku celkové aktuální situace se ředitelé nemocnic v Česku i na Slovensku méně obávají zhoršení dostupnosti zdravotní péče. Tento trend platí také pro obavy ze zhoršení kvality zdravotní péče v České republice, nicméně na Slovensku je v tomto případě situace opačná a 80 % ředitelů nemocnic se stále obává zhoršení kvality poskytované péče.

100 % ředitelů českých nemocnic v roce 2022 považuje tuzemský systém zdravotní péče v celoevropském srovnání za kvalitní. Ředitelé slovenských nemocnic poté vnímají tamní systém zdravotní péče za kvalitní v 57 % případů (49 % v roce 2021).

Mezi řediteli českých nemocnic došlo k poklesu vnímání přesčasové práce zdravotních sester jako problém v jejich nemocnici. I přesto 52 % ředitelů českých nemocnic a 66 % ředitelů slovenských nemocnic považuje přesčasovou práci zdravotních sester za problém ve své nemocnici.

48 % ředitelů českých nemocnic a 46 % ředitelů slovenských nemocnic určitě neočekává zlepšení finanční situace v roce 2022, naopak se připravují spíše na horší finanční situaci ve svých nemocnicích oproti letům minulým. Přesto plánují v zájmu zkvalitnění nabízených služeb významné investice ve všech oblastech včetně investic do personální politiky.

Nejvýznamnější rezervy s prostorem pro zlepšení vidí ředitelé českých nemocnic ve větší efektivitě práce a optimalizaci pracovních procesů a ředitelé slovenských nemocnic v moderních metodách edukace lékařů a personálu v rámci elektronizace zdravotnictví.

Ing. Michal Čarvaš, MBA – Člen představenstva Jihočeských nemocnic a.s., předseda představenstva Nemocnice Prachatice a.s., předseda Asociace českých a moravských nemocnic: „Domnívám se, že cílem pro budoucí roky by mělo být rozvíjet kvalitní a dostupný český zdravotní systém, nikoli jej radikálně a nevratně měnit. Specializace je nutná, ale nikoli vše řešící. Spíše bychom se měli zaměřit na efektivitu využití kapacit i lidských zdrojů, na snížení administrativní náročnosti a využít moderní prvky a trendy elektronizace a telemedicíny k tomu, aby lékař léčil a komunikoval s pacienty a nikoli 3/4 pracovní doby psal zprávy do počítače, aby sestra byla u pacienta, nikoli dělala administrativu a úkony za lékaře nebo za chybějící pomocný personál. Rovněž je třeba nastavit správně ceny za zdravotní výkony a služby, což se neobejde bez účasti pacienta a jeho vyšší motivaci v péči o své zdraví a o prevenci.“ (Pokračování a další komentáře odborníků naleznete ZDE)

NOVÁ SYSTÉMOVÁ OPATŘENÍ ZAVEDENÁ V LETECH 2020-2022 V DŮSLEDKU EPIDEMICKÉHO STAVU:

(Kompletní seznam nových systémových opatření včetně pozitivních změn a rezerv naleznete ZDE)

Jedním z dlouhodobě využívaných opatření pro zajištění dostatečného množství pracovníků v obou zemích jsou nefinanční benefity (např. závodní stravování, dovolená navíc). Na Slovensku je často využívána spolupráce se zdravotnickými školami (88 % ředitelů českých nemocnic, 97 % ředitelů slovenských nemocnic).

NÁVRHY NA ZMĚNU VÝUKY BUDOUCÍCH LÉKAŘŮ DLE ŘEDITELŮ NEMOCNIC V ROCE 2022:

  • Více praxe (včetně okresních nemocnic a urgentních příjmů).
  • Důraz na komunikaci, loajalitu, hodnotový systém a samostatnost.
  • Závazek a loajalita absolventů škol pro práci v tuzemsku.
  • Návrat do původního modelu 1. a 2. atestace.
  • Informace o práci se zdravotnickou dokumentací a informačními systémy.

Tyto závěry vyplynuly z výsledků 14. ročníku mezinárodního průzkumu mezi řediteli nemocnic v České republicea ve Slovenské republice „Barometr zdravotnictví 2022“ organizace HealthCare Institute o.p.s., který proběhl během měsíce března a dubna roku 2022. V rámci tohoto průzkumu byli osloveni ředitelé 148 nemocnic s akutními lůžkyv České republice a 103 nemocnic na Slovensku. Celkově odpovědělo 60 ředitelů českých fakultních, krajských, městských a soukromých nemocnic a 35 ředitelů slovenských nemocnic všech těchto forem. Cílem mezinárodního průzkumu bylo vyváženě a objektivně identifikovat aktuální problémy, s nimiž se vedení nemocnic musí potýkat, a také náměty na jejich případné řešení v otázkách, které směřovaly k vnímání stávající situace v následujících oblastech:

  1. kvalita a dostupnost zdravotní péče,
  2. lidské zdroje,
  3. bezpečnost,
  4. finance,
  5. hodnocení rezerv v nemocnicích a zdravotním systému.

Komentáře odborníků v PDF formátu můžete stáhnout ZDE =>

Detailní výsledky v PDF formátu můžete stáhnout ZDE =>

JAK HODNOTILI ŘEDITELÉ NEMOCNIC ČESKÉ A SLOVENSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2021?
VÝSLEDKY NALEZNETE ZDE =>

DĚKUJEME PARTNERŮM V ROCE 2022:

zpět na přehled

Novinky

15.05.2024

Roste zájem studentů o práci v ambulancích

Aktuální výsledky mezinárodního průzkumu "BAROMETR ZDRAVOTNICTVÍ Medici" (zaměřený na studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České republice a Slovenské republice)", který byl realizován na přelomu roku 2023 a 2024 mezi studenty osmi lékařských fakult v České republice a čtyř lékařských...

Zobrazit více novinek

   

Vítězná nemocnice získá od společnosti LINET -
 adaptabilní nemocniční lůžko ESSENZA 300 LT.

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

           

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                           

                  

       

           

         

         

         

               

           

         

          

        

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek