Barometr zdravotnictví 2022

V Praze 19. září 2022 – V českých nemocnicích pokračuje mírný nárůst nedostatku lékařů (74 % v roce 2021, 77 % v roce 2022) a sester (85 % v roce 2021, 87 % v roce 2022) spolu s nárůstem nedostatku ostatního personálu (7 % v roce 2021, 13 % v roce 2022). Na Slovensku chybí v nemocnicích především zdravotní sestry, kdy došlo k nárůstu jejich nedostatku o 6 procentních bodů, tj. z 77 % (2021) na 83 % (2022). Pokles byl naopak zaznamenán v případě nedostatku pomocného zdravotnického personálu (44 % v roce 2021, 29 % v roce 2022) a také nedostatku lékařů (69 % v roce 2021, 63 % v roce 2022), nicméně i přesto se stále jedná o alarmující hodnoty. V obou zemích je poté největší nedostatek internistů a zdravotních sester na oddělení anesteziologicko-resuscitační a intenzivní péče.

NEDOSTATEK PERSONÁLU V NEMOCNICÍCH:

V rámci zefektivnění chodu oddělení a zvyšování kvality a bezpečnosti ve zdravotnictví by stále více ředitelů nemocnic v obou zemích uvítalo zvýšení kompetencí zdravotních sester (67 % ředitelů českých nemocnic a 54 % ředitelů nemocnic slovenských). Změnu oborového zaměření, ve smyslu zrušení neperspektivních oddělení a posílení oddělení perspektivních, by uvítalo 28 % ředitelů českých nemocnic a 20 % ředitelů slovenských nemocnic.

V důsledku celkové aktuální situace se ředitelé nemocnic v Česku i na Slovensku méně obávají zhoršení dostupnosti zdravotní péče. Tento trend platí také pro obavy ze zhoršení kvality zdravotní péče v České republice, nicméně na Slovensku je v tomto případě situace opačná a 80 % ředitelů nemocnic se stále obává zhoršení kvality poskytované péče.

100 % ředitelů českých nemocnic v roce 2022 považuje tuzemský systém zdravotní péče v celoevropském srovnání za kvalitní. Ředitelé slovenských nemocnic poté vnímají tamní systém zdravotní péče za kvalitní v 57 % případů (49 % v roce 2021).

Mezi řediteli českých nemocnic došlo k poklesu vnímání přesčasové práce zdravotních sester jako problém v jejich nemocnici. I přesto 52 % ředitelů českých nemocnic a 66 % ředitelů slovenských nemocnic považuje přesčasovou práci zdravotních sester za problém ve své nemocnici.

48 % ředitelů českých nemocnic a 46 % ředitelů slovenských nemocnic určitě neočekává zlepšení finanční situace v roce 2022, naopak se připravují spíše na horší finanční situaci ve svých nemocnicích oproti letům minulým. Přesto plánují v zájmu zkvalitnění nabízených služeb významné investice ve všech oblastech včetně investic do personální politiky.

Nejvýznamnější rezervy s prostorem pro zlepšení vidí ředitelé českých nemocnic ve větší efektivitě práce a optimalizaci pracovních procesů a ředitelé slovenských nemocnic v moderních metodách edukace lékařů a personálu v rámci elektronizace zdravotnictví.

Ing. Michal Čarvaš, MBA – Člen představenstva Jihočeských nemocnic a.s., předseda představenstva Nemocnice Prachatice a.s., předseda Asociace českých a moravských nemocnic: „Domnívám se, že cílem pro budoucí roky by mělo být rozvíjet kvalitní a dostupný český zdravotní systém, nikoli jej radikálně a nevratně měnit. Specializace je nutná, ale nikoli vše řešící. Spíše bychom se měli zaměřit na efektivitu využití kapacit i lidských zdrojů, na snížení administrativní náročnosti a využít moderní prvky a trendy elektronizace a telemedicíny k tomu, aby lékař léčil a komunikoval s pacienty a nikoli 3/4 pracovní doby psal zprávy do počítače, aby sestra byla u pacienta, nikoli dělala administrativu a úkony za lékaře nebo za chybějící pomocný personál. Rovněž je třeba nastavit správně ceny za zdravotní výkony a služby, což se neobejde bez účasti pacienta a jeho vyšší motivaci v péči o své zdraví a o prevenci.“ (Pokračování a další komentáře odborníků naleznete ZDE)

NOVÁ SYSTÉMOVÁ OPATŘENÍ ZAVEDENÁ V LETECH 2020-2022 V DŮSLEDKU EPIDEMICKÉHO STAVU:

(Kompletní seznam nových systémových opatření včetně pozitivních změn a rezerv naleznete ZDE)

Jedním z dlouhodobě využívaných opatření pro zajištění dostatečného množství pracovníků v obou zemích jsou nefinanční benefity (např. závodní stravování, dovolená navíc). Na Slovensku je často využívána spolupráce se zdravotnickými školami (88 % ředitelů českých nemocnic, 97 % ředitelů slovenských nemocnic).

NÁVRHY NA ZMĚNU VÝUKY BUDOUCÍCH LÉKAŘŮ DLE ŘEDITELŮ NEMOCNIC V ROCE 2022:

  • Více praxe (včetně okresních nemocnic a urgentních příjmů).
  • Důraz na komunikaci, loajalitu, hodnotový systém a samostatnost.
  • Závazek a loajalita absolventů škol pro práci v tuzemsku.
  • Návrat do původního modelu 1. a 2. atestace.
  • Informace o práci se zdravotnickou dokumentací a informačními systémy.

Tyto závěry vyplynuly z výsledků 14. ročníku mezinárodního průzkumu mezi řediteli nemocnic v České republicea ve Slovenské republice „Barometr zdravotnictví 2022“ organizace HealthCare Institute o.p.s., který proběhl během měsíce března a dubna roku 2022. V rámci tohoto průzkumu byli osloveni ředitelé 148 nemocnic s akutními lůžkyv České republice a 103 nemocnic na Slovensku. Celkově odpovědělo 60 ředitelů českých fakultních, krajských, městských a soukromých nemocnic a 35 ředitelů slovenských nemocnic všech těchto forem. Cílem mezinárodního průzkumu bylo vyváženě a objektivně identifikovat aktuální problémy, s nimiž se vedení nemocnic musí potýkat, a také náměty na jejich případné řešení v otázkách, které směřovaly k vnímání stávající situace v následujících oblastech:

  1. kvalita a dostupnost zdravotní péče,
  2. lidské zdroje,
  3. bezpečnost,
  4. finance,
  5. hodnocení rezerv v nemocnicích a zdravotním systému.

Komentáře odborníků v PDF formátu můžete stáhnout ZDE =>

Detailní výsledky v PDF formátu můžete stáhnout ZDE =>

JAK HODNOTILI ŘEDITELÉ NEMOCNIC ČESKÉ A SLOVENSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2021?
VÝSLEDKY NALEZNETE ZDE =>

DĚKUJEME PARTNERŮM V ROCE 2022:

zpět na přehled

Novinky

01.02.2024

Zahájení 19. ročníku celostátního projektu Nejlepší nemocnice roku 2024

Dnes 1.2.2024 zahajujeme 19. ročník celostátního projektu "Nejlepší nemocnice roku 2024", který je zaměřen na sledování bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců v českých nemocnicích.

Zobrazit více novinek

   

Vítězná nemocnice získá od společnosti LINET -
 adaptabilní nemocniční lůžko ESSENZA 300 LT.

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

          

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                              

           

         

         

         

               

           

         

          

        

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek