Barometr mezi budoucími zdravotními sestrami 2016

Více než tři čtvrtiny studentů zdravotnických škol plánují po ukončení jejich studia pracovat v Česku

V Praze 27. dubna 2017 – Studenti středních odborných zdravotnických škol (SŠ) plánují v 63 % případů hledat po ukončení jejich studia zaměstnání v České republice. Studenti vyšších odborných zdravotnických škol (VOŠ) chtějí hledat práci v tuzemsku v 81 % případů a respondenti z vysokých zdravotnických škol (VŠ) preferují vykonávat svou budoucí praxi v České republice v 76 % případů.

Hlavní faktory, které studenty SŠ, VOŠ a VŠ ovlivňují při výběru místa vykonávání jejich budoucí praxe v České republice jsou plat, pracovní kolektiv a také lokalita nemocnice, včetně její dostupnosti a možnosti dopravy. Naproti tomu studenti, kteří jsou po ukončení studia rozhodnuti hledat zaměstnaní mimo segment zdravotnictví, uvádějí jako nejčastější příčiny jejich jednání nedostatečnost finančního ohodnocení nelékařského povolání, „špatnou volbu oboru“ (ve smyslu nepřipravenosti na práci s lidmi a ve směnách) a neadekvátní prestiž nelékařského zdravotnického povolání. Tyto závěry vyplynuly z průzkumu, který na přelomu roku 2016 realizovala nezisková organizace HealthCare Institute, o.p.s.

V rámci pilotního ročníku celostátního průzkumu „Barometr mezi studenty zdravotnických škol“ byli osloveni studenti z celkem 109 středních, vyšších odborných a vysokých zdravotnických škol v České republice. Celkově se do tohoto průzkumu, který byl primárně zaměřen na studenty 3. a 4. ročníku SŠ, 1. až 3. ročníku VOŠ a 1. až 3. ročníku VŠ zapojilo 1.583 respondentů.

Cílem tohoto unikátního celostátního průzkumu bylo, zjistit, jaké množství studentů zdravotnických škol plánuje po ukončení studia hledat zaměstnání v České republice a také identifikovat hlavní příčiny či důvody jejich jednání.

„Výsledky pilotního ročníku průzkumu jsou pro nás milým překvapením. Získaná fakta naznačují, že český zdravotnický systém je pro studenty zdravotnických škol neustále atraktivní a jsou připraveni se do něj aktivně zapojit. Toto zjištění by mělo být jasným impluzem pro management nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, aby se absolventům pokusili připravit vhodné a atrativní podmínky pro jejich úspěšné začlenění a dlouhodobou udržitelnost v rámci segmentu poskytování nelékařské péče v České republice. Věříme, že preference studentů, které vyplynuly z našeho průzkumu, nejsou pro nemocnice v České republice nijak nereálné a již dnes můžeme říci, že velká většina nemocnic je připravena nabídnout absolventům příznivé podmínky pro vykonávání jejich budoucí praxe,“ říká Daniel Vavřina, zakladatel HealthCare Institute, o.p.s.

„Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků, jakožto spoluorganizátor projektu, si dala za cíl zjistit aktuální stav mezi budoucími všeobecnými sestrami v ČR. Primární zjištění a interpretaci výsledků jsme chtěli analyzovat, zda navrhovaná novela zákona 96/2004 Sb., má důvodné opodstatnění a zda mají studenti zájem v českém zdravotnictví pracovat a za jakých podmínek. Dle jednotlivých typů škol a studentů, kteří byli osloveni, nám vychází, že ani ne polovina všech studentů má zájem po dostudování nastoupit do nemocnic. Konkrétně do nemocnic má zájem nastoupit 42,5% vysokoškoláků, 35,5% studentů vyšších odborných škol zdravotnických a 33,5% studentů asistentského povolání, tedy studentů středních zdravotnických škol. Zbylá procenta studentů buď chtějí pracovat v ambulantním sektoru, farmacii, nebo do českého zdravotnictví nemají v plánu vstoupit vůbec. Důvody k nenastoupení do pracovního procesu v českém zdravotnictví jsou plánované vycestování nebo špatná volba povolání. Z této analýzy vyplývá, že připravovaná změna v pregraduálním vzdělávání všeobecných sester zřejmě nepřinese zvýšený počet absolventů do nemocnic, které se nejvíce potýkají s nedostatkem právě tohoto povolání, když už studenti nemají zájem do nemocnice nastoupit,“ doplňuje Bc. Tomáš Válek, DiS., předseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků, z.s.

„Výzkum „Barometr mezi studenty zdravotnických škol“ plně podtrhuje trend, že nelékařští zdravotničtí pracovníci preferují práci v České republice. Zároveň je pozitivní, protože téměř 50 % této cílové skupiny má zájem pracovat v nemocnici. Příjemné je také zjištění, že studenti jsou spokojeni s praktickou výukou v rámci svého vzdělávání, které je součástí vzdělávacího programu školy a je realizováno nejčastěji v nemocnicích. Co se týká žebříčku preference oboru v rámci nástupu u nelékařů, tak ten se  může měnit dle zaměření studentů a to v každém roce. V souvislosti s našimi zkušenostmi je rozdílná úvaha a realita u studentů ze středních zdravotnických škol, kteří mají zájem pracovat ve zdravotnictví. Obvykle v rámci nástupu nezaznamenáváme tak vysoké číslo,“ říká Mgr. Nina Peloušková, Ph. D., personální ředitelka AGEL a.s.

ZDROJ: HealthCare Institute o.p.s.

Detailní informace a vyhodnocení celostátního průzkumu „Barometr mezi studenty zdravotnických škol (studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol v České republice) naleznete v dokumentu, který je přílohou tiskové zprávy ZDE.

ZDROJ INFORMACÍ:

1. ročník celostátního průzkumu „Barometr mezi budoucími zdravotními sestrami“ realizovaný HealthCare Institute o.p.s.

KONTAKT:

Daniel Vavřina, zakladatel, HealthCare Institute o.p.s., e-mail: d.vavrina@hc-institute.org

Dokumenty ke stažení:

- tisková zpráva (PDF)

- tisková zpráva (MS WORD)

- příloha tiskové zprávy

Výsledky z dalších ročníků průzkumu „Barometr mezi budoucími zdravotními sestrami (studenty středních, vyšších odborných a vysokých zdravotnických škol v České republice)" naleznete zde:

Barometr mezi budoucími zdravotními sestrami 2017

Fotografie z tiskové konference:

zpět na přehled

předchozínásledujícíZpět do galerie

Zdroj: HealthCare Institute

 
 
 
Zvětšit
předchozí1234následující

Novinky

04.09.2023

Zúčastněte se soutěže CIO roku a IT projekt roku

Společnost InterSystems CZ ve spolupráci s HealthCare Institute s potěšením oznamuje zahájení soutěží IT manažer roku a IT projekt roku v rámci zdravotnických organizací v České republice.Vítězové budou vyhlášeni během každoroční konference Efektivní nemocnice, která se bude konat 28.-29. listopadu...

Zobrazit více novinek

  

   

     

 

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

          

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                              

           

         

         

         

               

           

         

         

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek