Barometr mezi budoucími zdravotními sestrami 2017

Mezi budoucími zdravotními sestrami roste zájem o práci v České republice

V Praze 19.9.2018 – Studenti středních odborných zdravotnických škol (SŠ) plánují v 65 % případů hledat po ukončení jejich studia zaměstnání v České republice. V roce 2016 bylo rozhodnuto pro práci v ČR 63 % těchto studentů. Nárůst v tomto směru sledujeme také u studentů vyšších odborných zdravotnických škol (VOŠ), kdy v roce 2017 upřednostnilo práci v tuzemsku 86 % studentů, v roce 2016 to bylo 81 % studentů. Také studenti vysokých zdravotnických škol (VŠ) preferují čím dál častěji práci v České republice. Meziroční nárůst u těchto studentů byl o 5 procentních bodů, tj. ze 76 % (2016) na 81 % (2017).

Hlavní faktory, které studenty SŠ, VOŠ a VŠ ovlivňují při výběru místa vykonávání jejich budoucí praxe v České republice, jsou plat, pracovní kolektiv, lokalita nemocnice včetně její dostupnosti i možnosti dopravy a v neposlední řadě také vyváženost pracovního a osobního času. Studenti, kteří jsou po ukončení studia rozhodnuti hledat zaměstnaní mimo segment zdravotnictví, uvádějí jako nejčastější příčiny jejich jednání nedostatečné finanční ohodnocení, nenaplnění očekávání studia daného oboru, „špatnou volbu oboru“ (ve smyslu nepřipravenosti na práci s lidmi a ve směnách) a neadekvátní prestiž nelékařského zdravotnického povolání. Tyto závěry vyplynuly z průzkumu, který na přelomu roku 2017 realizovala nezisková organizace HealthCare Institute, o.p.s.

V rámci 2. ročníku celostátního projektu „Barometr mezi studenty zdravotnických škol“ byli osloveni studenti z celkem 109 středních, vyšších odborných a vysokých zdravotnických škol v České republice. Celkově se do tohoto průzkumu, který byl primárně zaměřen na studenty 3. a 4. ročníku SŠ, 1. až 3. ročníku VOŠ a 1. až 3. ročníku VŠ, zapojilo 2.052 studentů (v roce 2016 to bylo 1.583 studentů).

Cílem tohoto unikátního celostátního průzkumu bylo, stejně jako v loňském roce, zjistit, jaké množství studentů zdravotnických škol plánuje po ukončení studia hledat zaměstnání v České republice a také identifikovat hlavní příčiny či důvody jejich jednání.

„Jsem rád, že čím dál více budoucích zdravotních sester chce zůstat pracovat v České republice. Na druhou stranu vnímám jako problematické, že nadále je zde vysoké procento těch, které chtějí odejít pracovat mimo svůj obor, a to z důvodu nedostatečného finančního ohodnocení nebo z důvodu, že obor nesplnil jejich očekávání. Naším cílem je toto změnit a motivovat sestry, aby ve zdravotnictví zůstaly a nové přicházely. V současné době u nás chybí přibližně 3 500 sester, zejména nejpalčivější situace je v nemocnicích ve směnném provozu. Proto zejména tam cílíme peníze na odměňování. Od příštího roku tak zvyšujeme příplatek za směnnost sestrám ve směnném provozu o 5 000 korun měsíčně. Kromě toho všem sestrám navrhujeme růst tarifních platů o 7 %, což znamená v průměru o 2 000 korun měsíčně. Čtyřicet tisíc sester ve směnném provozu tak dostane na odměnách celkem o 7 000 korun navíc, což je nárůst o 22 %. Dále v rámci pracovní skupiny pro personální stabilizaci českého zdravotnictví na ministerstvu intenzivně hledáme systémové řešení, jak sestry ve zdravotnictví udržet. Analyzujeme například návrh Asociace sester zavést výsluhy pro sestry ve směnném provozu. Od července jsme také výrazně zjednodušili zdravotnickou dokumentaci, takže se sestrám významně snížila administrativa. Pro mladé sestřičky s dětmi zase chceme, aby nemocnice zřizovaly školky. Zkrátka děláme maximum pro to, abychom ve zdravotnictví vytvořili co nejlepší pracovní podmínky a zdravotníkům co nejvíce ulehčili práci. Jedná se však o systémové změny, které nelze dělat ze dne na den,“ řekl ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch.

„Těší mě, že absolventi zdravotnických škol chtějí ve valné většině zůstat pracovat v České republice. MŠMT se je snaží podpořit při nástupu na pracovní trh, proto jsme v tomto školním roce umožnili, aby byli absolventi středoškolského oboru zdravotnický asistent/praktická sestra přijímáni do vyšších ročníků oboru Diplomovaná všeobecná sestra na vyšších odborných školách. Absolventi tohoto programu tak získají potřebnou odbornou kvalifikaci ve zkráceném studiu a věříme, že díky tomuto opatření budeme mít v České republice opět dostatek kvalifikovaných a dobře zaplacených všeobecných sester, které nebudou odcházet do zahraničí,“ uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph.D.

„Osobně mě velice těší, že počet studentů zdravotnických škol, kteří chtějí po ukončení studia zůstat v tuzemsku a neplánují odchod do ciziny, meziročně stoupá. V minulosti totiž bývaly lukrativní zahraniční nabídky jednou z příčin nedostatku nelékařského zdravotnického personálu v ČR, jimž se nedalo konkurovat. Naším dlouhodobým cílem je zajistit absolventům zdravotnických škol takové pracovní podmínky, aby neměli zásadní důvod opouštět obor a jít za lépe placeným místem například někam do kanceláře. Motivací je nejen adekvátní finanční ohodnocení, ale také zvýšení prestiže našeho povolání, kvalitní vzdělávací systém, zredukování nadměrné administrativy a například i výsluhová renta za odpracovaná léta,“ komentuje PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka České asociace sester, z.s.

„V době, kdy zdravotnictví čelí, především v personální oblasti, velkým výzvám, jsou pro nás výsledky tohoto průzkumu velmi cenné a pomáhají nám lépe pochopit příčiny současného stavu nejen v krajských nemocnicích. Prestiž ani atraktivita povolání sester již dlouhou dobu neodpovídá vysokému významu tohoto povolání. Jak systém vzdělávání, tak odměňování, si žádá důkladnou revizi. Jihomoravský kraj se v rámci svých možností pokouší vytvořit lepší podmínky pro absolventy škol, aby tito ve vyšší míře zůstávali v oblasti zdravotnictví a napomoci tomu mají i stipendia pro studentky a studenty zdravotnických škol,“ doplňuje Milan Vojta, MBA, M.A., člen Rady Jihomoravského kraje pro oblast zdravotnictví.

„Výsledky druhého ročníku průzkumu naznačují, že chuť studentů zdravotnických škol k tomu, aby se zapojili do práce v rámci českého zdravotnictví, je stále velmi vysoká (především u studentů vyšších odborných a vysokých zdravotnických škol). Velmi milým překvapením byl pro nás také fakt, že průměrně 74 % respodentů je ochotno obětovat významnou část svého volného času ve prospěch vybudování budoucí profesní kariéry. V rámci skupiny studentů středních odborných škol jsme však zaznamenali, že pouze 65 % z nich by rádo pracovalo v tuzemském zdravotnictví. Věříme, že data a poznatky, které v této oblasti naše organizace získala, pouslouží jako důležitá a konstruktní zpětná vazba zřizovatelům i managementu zdravotnických zařízení v České republice při naplňování cílů jejich personální politiky a zároveň dlouhodobé udržitelnosti segmentu poskytování nelékařské péče,“ říká Daniel Vavřina, zakladatel HealthCare Institute, o.p.s.

ZDROJ: HealthCare Institute o.p.s.

Detailní informace a vyhodnocení celostátního průzkumu „Barometr mezi studenty zdravotnických škol (studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol v České republice) naleznete v dokumentu, který je přílohou tiskové zprávy ZDE.

ZDROJ INFORMACÍ:

2. ročník celostátního průzkumu „Barometr mezi budoucími zdravotními sestrami“ realizovaný HealthCare Institute o.p.s.

KONTAKT:

Daniel Vavřina, zakladatel, HealthCare Institute o.p.s., e-mail: d.vavrina@hc-institute.org

Dokumenty ke stažení:

 - tisková zpráva (PDF)

 - tisková zpráva (MS WORD)

 - příloha tiskové zprávy

Výsledky z dalších ročníků průzkumu „Barometr mezi budoucími zdravotními sestrami (studenty středních, vyšších odborných a vysokých zdravotnických škol v České republice)" naleznete zde:

Barometr mezi budoucími zdravotními sestrami 2016

zpět na přehled

Novinky

04.09.2023

Zúčastněte se soutěže CIO roku a IT projekt roku

Společnost InterSystems CZ ve spolupráci s HealthCare Institute s potěšením oznamuje zahájení soutěží IT manažer roku a IT projekt roku v rámci zdravotnických organizací v České republice.Vítězové budou vyhlášeni během každoroční konference Efektivní nemocnice, která se bude konat 28.-29. listopadu...

Zobrazit více novinek

  

   

     

 

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

          

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                              

           

         

         

         

               

           

         

         

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek