Barometr mezi mediky 2021

V Praze 7. června 2022 – Mezi českými studenty českého občanství 88 % (82 % v roce 2019) a slovenskými studenty slovenského občanství 78 % (77 % v roce 2019) nadále roste zájem o práci v tuzemsku. Pozitivním zjištěním je, že 61 % (50 % v roce 2019) českých studentů jiného občanství plánuje po ukončení studia pracovat v České republice. Naopak pouze 13 % studentů jiného občanství na Slovensku chce po skončení studia pracovat v této zemi.

Studenti chtějí nejčastěji vykonávat svou profesi v nemocnicích. V České republice míří studenti do nemocnic fakultních (48 %) i krajských/městských (47 %). Na Slovensku chce převážná většina studentů po ukončení studia pracovat ve fakultní nemocnici (63 %). Pouze 26 % studentů míří do slovenských krajských/městských nemocnic.

V rámci volby oboru pro budoucí výkon lékařské profese v tuzemsku jsou nejžádanějšími obory všeobecné praktické lékařství, dětské lékařství a vnitřní lékařství. U studentů, kteří preferují vycestovat za prací do zahraničí jsou nejžádanějšími obory anesteziologie a intenzivní medicína, vnitřní lékařství a chirurgie.

Během svého studia preferují čeští (54 %) i slovenští (60 %) studenti vykonávání praxe v univerzitní/fakultní nemocnici. Nejčastěji se takto rozhodují z důvodu širokého spektra pacientů, výkonů a možností včetně odbornosti pracoviště. O praxi v krajské/městské nemocnici je v Česku téměř 2x vyšší zájem (41 %) oproti Slovenské republice (23 %).

Studenti považují aktivní a dostatečnou podporu výkonu praxe nad rámec studia ze strany fakulty za nedostatečnou (51 % studentů v České republice a 65 % studentů na Slovensku). V tomto ohledu by v průměru 89 % studentů v Česku i na Slovensku uvítalo také zavedení tematických seminářů, kde by se dozvěděli informace pro jejich budoucí praxi.

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝBĚR MÍSTA VYKONÁVÁNÍ BUDOUCÍ PRAXE STUDENTŮ:

Studenti, kteří se chtějí věnovat lékařské profesi v zahraničí nejčastěji preferují dlouhodobé pobyty v rozsahu 11 a více let. Nejčastějšími důvody studentů obou zemí pro práci v zahraničí jsou lepší platové a životní podmínky.

Představa platu po první atestaci se u studentů v Česku nejčastěji pohybuje v rozmezí od 50 do 60 tisíc Kč (26 %). Na Slovensku jsou očekávání platu po první atestaci vyšší, a to nejčastěji v rozmezí od 60 do 70 tisíc Kč a od 70 do 80 tisíc Kč (shodně 22 %). Představy studentů v Česku (25 %) i na Slovensku (40 %) o platu po první atestaci v případě výkonu lékařské profese v zahraničí nejčastěji přesahují částku 100 tisíc Kč.

Tyto závěry vyplynuly z výsledků 6. ročníku mezinárodního průzkumu mezi studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice a čtyř lékařských fakult na Slovensku „Barometr mezi mediky“ organizace HealthCare Institute o.p.s., který proběhl na podzim roku 2021. Celkově se do tohoto průzkumu zapojilo 1035 respondentů z českých lékařských fakult a 754 respondentů ze slovenských lékařských fakult.

Cílem tohoto unikátního mezinárodního průzkumu bylo zjistit, jaké množství studentů českých a slovenských lékařských fakult plánuje po ukončení vysokoškolského studia hledat zaměstnání v tuzemsku a jaké množství studentů je již rozhodnuto hledat pracovní nabídky v zahraničí. V neposlední řadě bylo rovněž cílem identifikovat hlavní příčiny či důvody pro jejich rozhodování a porovnat výsledky v různých otázkách priorit studentů v České republice a ve Slovenské republice.

Detailní výsledky průzkumu naleznete na: http://www.hc-institute.org/cz/projekty/barometr-mezi-mediky/barometr-mezi-mediky-2021-priloha-tiskove-zpravy.html

The short press release you can found at: http://www.hc-institute.org/cz/projekty/barometr-mezi-mediky/barometer-among-medical-university-students-2021.html

Krátkou tiskovou zprávu včetně komentářů odborníků můžete stáhnout v otevřené verzi ZDE =>

The short press release in an open version you can download HERE =>

Detailní výsledky v PDF formátu můžete stáhnout ZDE =>

zpět na přehled

Novinky

28.11.2023

Žebříček nejlepších nemocnic a nejlepších zdravotních pojišťoven v roce 2023

Seznamte se s výsledky hodnocení českých nemocnic v rámci 18. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení českých nemocnic "Nejlepší nemocnice ČR 2023" a českých zdravotních pojišťoven v rámci 9. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení "Zdravotní pojišťovna roku 2023".

Zobrazit více novinek

  

   

     

 

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

          

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                              

           

         

         

         

               

           

         

          

        

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek