Zdravotní pojišťovna roku 2023 z pohledu pojištěnců

(váha 40 % v absolutním žebříčku)

V rámci této etapy byla hodnocena kvalita a úroveň poskytovaných služeb očima pojištěnců. Proškolení tazatelé navštěvovali pobočky za účelem nezávislého a objektivního hodnocení kvality služeb regionálních poboček zdravotních pojišťoven (navštíveno bylo 101 pracovišť ve 14 krajích České republiky). Tazatelé volali na informační linky / call centra a kontaktovali zdravotní pojišťovny prostřednictvím e-mailů. V rámci této etapy byla také provedena průzkumná sonda mezi hospitalizovanými pacienty (přes 56 tisíc), ambulantními pacienty (téměř 64 tisíc) a zaměstnanci nemocnic (téměř 9 tis.).

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN Z POHLEDU POJIŠTĚNCŮ

-  sada otázek prověřuje spokojenost klientů se službami, které jejich zdravotní pojišťovny poskytují,

-  otázky jsou součástí dotazníkového šetření mezi pacienty nemocnic a zaměstnanci nemocnic –
viz projekt
„Nejlepší nemocnice ČR“.

Otázky, které byly použity do žebříčku:

  • Jak hodnotíte komunikaci s Vaší zdravotní pojišťovnou?
  • Jak hodnotíte nabídku preventivních programů Vaší zdravotní pojišťovny?
  • Zvažujete změnit svou zdravotní pojišťovnu?

V rámci dotazníkového šetření mezi pacienty a zaměstnanci nemocnic se nejlépe umístila

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN Z POHLEDU KLIENTA

(skládá se z několika podkategorií)

  • Elektronická komunikace se zdravotními pojišťovnami - reakce zdravotních pojišťoven na zaslané dotazy prostřednictvím e-mailové korespondence - v rámci této etapy se sleduje například obsahová rovina, reakční doba zdravotních pojišťoven, ale také formální náležitosti e-mailové komunikace. V roce 2023 bylo na adresy zdravotních pojišťoven zasláno celkem 70 e-mailů.

V rámci hodnocení e-mailové komunikace s klienty se nejlépe umístila

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

  • Telefonická komunikace se zdravotními pojišťovnami - kontaktování zdravotních pojišťoven prostřednictvím volání na kontaktní linky s předem definovanými dotazy – v rámci této etapy se sleduje například analýza potřeb klienta s následným srozumitelným návrhem na řešení, celková komunikace, dovolatelnost na kontaktní linku v různou denní dobu a jiné. V roce 2023 bylo uskutečněno 35 telefonních hovorů se zdravotními pojišťovnami.

V rámci hodnocení telefonické komunikace s klienty se nejlépe umístila

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

  • Osobní návštěva zdravotních pojišťoven - osobní návštěva poboček zdravotních pojišťoven byla realizována prostřednictvím školených realizátorů s podobnou typologií klienta – v rámci těchto návštěv jsou hodnoceny pobočky na základě předem stanovených kritérií, mezi něž spadají například celková připravenost pracovišť pro své klienty, exteriér a interiér poboček, vystupování pracovníků poboček z pohledu řešení problému klienta nebo profesionalita a zdvořilost pracovníků. V roce 2023 bylo navštíveno celkem 101 pracovišť zdravotních pojišťoven ve všech 14 krajích České republiky.

V rámci hodnocení jednotlivých poboček zdravotních pojišťoven se nejlépe umístila

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

V ROCE 2023 BYLO NAVŠTÍVENO CELKEM 101 POBOČEK V TĚCHTO MĚSTECH:

ZDROJ: HealthCare Institute o.p.s.

DETAILNÍ VÝSLEDKY ZA ROK 2023 ZA DALŠÍ KATEGORIE NALEZNETE NA ODKAZECH NÍŽE:

Zobrazit detailní výsledky za kategorii ředitelé nemocnic.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii finanční zdraví.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii preventivní programy.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii ambulantní lékaři.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii kybernetická bezpečnost.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii online komunikace.zpět na přehled

Novinky

15.05.2024

Roste zájem studentů o práci v ambulancích

Aktuální výsledky mezinárodního průzkumu "BAROMETR ZDRAVOTNICTVÍ Medici" (zaměřený na studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České republice a Slovenské republice)", který byl realizován na přelomu roku 2023 a 2024 mezi studenty osmi lékařských fakult v České republice a čtyř lékařských...

Zobrazit více novinek

   

Vítězná nemocnice získá od společnosti LINET -
 adaptabilní nemocniční lůžko ESSENZA 300 LT.

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

           

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                           

                  

       

           

         

         

         

               

           

         

          

        

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek