Výsledky bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců nemocnic v roce 2023


V roce 2023 hlasovalo 8 594 zaměstnanců nemocnic.

Dotazník pro zaměstnance nemocnic rovněž umožňoval vyplnit oddělení, ve kterém zaměstnanci pracují. Nejspokojenější byli zaměstnanci na oddělení gastroenterologie, hemodialýzy a kardiologie. Nejmenší spokojenost byla zaznamenána u zaměstnanců na oddělení psychiatrie, JIP a interním oddělení.

V posledních letech se stále častěji hovoří o přesčasové práci ošetřujícího personálu v nemocnicích. Z měření v posledních letech HealthCare Institute vyplývá, že kolem 16,5 % všech zaměstnanců nemocnice je nuceno pracovat přesčas „často“. Při detailním rozboru varianty odpovědi „často“ na otázku: „Jak často pracujete přesčas z důvodu nedostatku personálu na Vašem oddělení?“ je zřejmé, že množství přesčasové práce trápí nejvíce lékaře (29 % v roce 2023).

POZITIVNÍ TRENDY

§Pravidelná setkání na pracovišti: 80,5 % zaměstnanců uvedlo, že mají na svém pracovišti pravidelná setkání, kde si navzájem sdělují informace o plánovaných změnách v nemocnici, tj. o 2,9 procentních bodů více než v roce 2022 (77,6 %).

§Možnost profesních a odborných školení: 40,2 % zaměstnanců uvedlo, že mají často možnost dalších odborných a profesních školení, tj. o 2,8 procentních bodů více než v roce 2022 (37,4 %).

NEGATIVNÍ TRENDY

§Celková spokojenost zaměstnanců: Celkově došlo k meziročnímu poklesu spokojenosti zaměstnanců. U zaměstnanců klinického útvaru došlo k poklesu o 1,7 procentních bodů (tj. z původních 81,7 % v roce 2022 na současných 80 % v roce 2023). U zaměstnanců správního útvaru došlo k poklesu o 1,8 procentních bodů (tj. z původních 84 % v roce 2022 na 82,2 % v roce 2023).

§Úroveň vybavení pracoviště: Meziročně došlo k pokračujícímu poklesu vnímání úrovně vybavení pracoviště z pohledu zaměstnanců. V roce 2021 bylo maximálně spokojeno s úrovní vybavení svého pracoviště 40,1 % zaměstnanců, v roce 2022 bylo maximálně spokojeno 35,5 % zaměstnanců a v roce 2023 bylo maximálně spokojeno 33,6 % zaměstnanců.

§Psychická náročnost práce zaměstnanců: Zaměstnanci (57,7 %) rozhodně pociťují psychickou náročnost svého povolání, tj. o 5,9 procentních bodů více než v roce 2022 (51,8 %).

§Fyzická náročnost práce zaměstnanců: Zaměstnanci (35,7 %) rozhodně pociťují fyzickou náročnost svého povolání, tj. o 4,5 procentních bodů více než v roce 2022 (31,2 %).

§Bezpečnost zaměstnanců v nemocnici: Zaměstnanci již druhým rokem v řadě vnímají snížení bezpečnosti sebe a svých kolegů. V roce 2023 bylo v této oblasti maximálně spokojeno 41,7 % zaměstnanců, tj. o 2,6 procentních bodů méně než v roce 2022 (44,3 %) a o 7,3 procentní body méně než v roce 2021 (49 %).

§Množství administrativní zátěže: V roce 2023 se zvýšil čas, který zaměstnanci věnují administrativní činnosti. Více než 20 hodin se věnuje administrativě 13,1 % zaměstnanců, tj. o 2,1 procentních bodů více než v roce 2022 (11 %). 10-19 hodin se věnuje administrativní činnosti 20,3 % zaměstnanců, tj. o 3 procentní body více než v roce 2022 (17,3 %). Oproti těmto jevům došlo k poklesu u odpovědi méně než 5 hodin (27 % v roce 2022 a 23,2 % v roce 2023, tj. pokles o 3,8 procentních bodů). U ostatních variant odpovědí nebyly meziroční rozdíly tak významné.

§Množství přesčasové práce: Z důvodu nedostatku personálu pracovalo přesčas často 29 % lékařů, 16,2 % nelékařského zdravotnického personálu, 4 % administrativních pracovníků a 8,7 % jiných odborných pracovníků.

§Hospodárnost provozu: S hospodárností provozu na svém pracovišti bylo v roce 2023 maximálně spokojeno 29,6 % zaměstnanců, tj. o 3,8 procentních bodů méně než v roce 2022 (33,4 %) a o 8,1 procentních bodů méně než v roce 2021 (37,7 %).

OSTATNÍ POSTŘEHY

§Návrhy na zlepšení spokojenosti pacientů: Pro zlepšení spokojenosti pacientů zaměstnanci nejčastěji navrhují navýšit počet pracovníků a snížit administrativní zátěž (19,1 %), zlepšit komunikaci mezi odděleními (13,8 %) a rekonstrukci budovy/pokojů (12 %).

§Návrhy na zvýšení bezpečnosti zaměstnanců v nemocnicích: Pro zvýšení bezpečnosti zaměstnanců navrhují respondenti nejčastěji řešit otázku syndromu vyhoření (23,3 %), zabezpečit dostatečný počet pracovníků (20,6 %) a realizovat pravidelná profesní a odborná školení (11,8 %).

§Důvody, proč by se zaměstnanci rozhodli odejít z nemocnice: Nejčastější důvody, proč by se zaměstnanci rozhodli odejít ze své nemocnice byly zdravotní důvody (14,2 %), nespokojenost s platem (13,3 %) a rodinné důvody (12,5 %).

§Diskriminace na pracovišti: 15,5 % zaměstnanců se setkalo ve svém zaměstnání s diskriminací. Nejčastěji se jednalo o diskriminaci z důvodu pracovního zařazení, následovala diskriminace na základě věku a vzdělání.

CELOREPUBLIKOVÉ ŽEBŘÍČKY - UMÍSTĚNÍ NEMOCNIC VE VYBRANÝCH OTÁZKÁCH ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNIC

Zveřejňujeme první 3 místa nemocnic, které se umístily nejlépe ve vybraných otázkách v oblasti zaměstnanců nemocnic.

ŽEBŘÍČEK NEMOCNIC PODLE KRAJŮ (ZAMĚSTNANCI)

Seznam nemocnic, které se umístily na 1. místě v rámci kraje (100 a více hlasů)

 

Ostatní nemocnice z tohoto segmentu skončily pod touto úrovní nebo nebyly pro nedostatek údajů hodnoceny.

Upozornění: Jedná se o celkové žebříčky nemocnic s akutními lůžky, pro které hlasovalo 100 a více respondentů. Údaje se mohou lišit od vítězného pořadí v rámci České republiky, kde jednou z podmínek bylo nutné splnit nastavený limit minimálního počtu respondentů (pro kategorii fakultních nemocnic byl minimální počet 250 hlasů, pro kategorii ostatních nemocnic 100 hlasů).

DETAILNÍ VÝSLEDKY ZA ROK 2023 ZA DALŠÍ KATEGORIE NALEZNETE NA ODKAZECH NÍŽE:

Zobrazit detailní výsledky bezpečnosti a spokojenosti ambulantních pacientů.

Zobrazit detailní výsledky bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných pacientů.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii online komunikace.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii nemocnice pro život.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii finanční zdraví.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii kybernetická bezpečnost.

zpět na přehled

Novinky

15.05.2024

Roste zájem studentů o práci v ambulancích

Aktuální výsledky mezinárodního průzkumu "BAROMETR ZDRAVOTNICTVÍ Medici" (zaměřený na studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České republice a Slovenské republice)", který byl realizován na přelomu roku 2023 a 2024 mezi studenty osmi lékařských fakult v České republice a čtyř lékařských...

Zobrazit více novinek

   

Vítězná nemocnice získá od společnosti LINET -
 adaptabilní nemocniční lůžko ESSENZA 300 LT.

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

           

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                           

                  

       

           

         

         

         

               

           

         

          

        

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek