Výsledky bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných pacientů v roce 2023

V roce 2023 hlasovalo 56 136 hospitalizovaných pacientů nemocnic.

Nasazené dotazníky k celonárodnímu průzkumu Nemocnice ČR 2023 vycházejí vstříc, jako jedny z mála, národní akreditaci řízení kvality a zároveň jsou testovány s pomocí představitelů akreditovaných českých nemocnic fakultního a krajského typu.

V případě plánovaného zákroku nebo pobytu v nemocnici došlo v posledních 3 letech k prodloužení čekací doby u hospitalizovaných pacientů viz graf výše. Do 1 měsíce čekalo na svůj zákrok/pobyt v nemocnici 36,7 % hospitalizovaných pacientů, tj. o 11,5 procentních bodů méně než v roce 2021 (48,2 %). Oproti tomu se výrazně zvýšil podíl pacientů, kteří čekali na svůj zákrok/pobyt v nemocnici v délce 1-3 měsíce na 21,7 %, tj. o 10,7 procentních bodů více než v roce 2021 (11 %). U varianty odpovědi délky čekání v délce 3-6 měsíců došlo k mírnému nárůstu na 5,5 %, tj. o 1,9 procentních bodů více než v roce 2021 (3,6 %).

POZITIVNÍ TRENDY  

§Srozumitelné vysvětlení možných rizik případného lékařského zákroku/vyšetření: Hospitalizovaní pacienti byli v roce 2023 více spokojeni v oblasti srozumitelného vysvětlení možných rizik případného lékařského zákroku/vyšetření, a to o 3,1 procentních bodů (tj. nárůst z původních 81,9 % v roce 2022 na současných 85 % v roce 2023).

§Kvalita podávané stravy: Po loňském poklesu spokojenosti v oblasti kvality podávané stravy byl letos zaznamenán opětovný nárůst. Maximálně spokojeno s kvalitou podávané stravy bylo 61 % hospitalizovaných pacientů, tj. o 3 procentní body více než v roce 2022 (58 %).

§Komunikace zdravotních sester s pacienty: Pacienti byli v roce 2023 maximálně spokojeni s komunikací ze stran zdravotních sester v 82,6 % případů. Jedná se o meziroční nárůst o 2,1 procentních bodů (v roce 2022 bylo maximálně spokojeno v této oblasti 80,5 % respondentů).

NEGATIVNÍ TRENDY

§Důvěra ve zvolenou nemocnici: Po loňském nárůstu důvěry ve zvolenou nemocnici (v roce 2021 – 69,5 %, v roce 2022 – 77,5 %) došlo v této otázce letos k mírnému poklesu na 75,1 % (pokles o 2,4 procentní body).

§Doba čekání na plánovaný zákrok/pobyt v nemocnici: Již druhým rokem v řadě lze sledovat prodloužení čekací doby na plánovaný zákrok/pobyt v nemocnici. V roce 2023 čekalo na svou plánovanou hospitalizaci „do 1 měsíce“ 36,7 % pacientů, tj. o 1,9 procentních bodů méně než v roce 2022 a o 11,5 procentních bodů méně než v roce 2021 (v roce 2022 to bylo 38,6 % a v roce 2021 pak 48,2 %). V rozmezí „1-3 měsíce“ čekalo na svůj zákrok/pobyt v nemocnici 21,7 % pacientů, tj. o 5 procentních bodů více než v roce 2022 (16,7 %) a o 10,7 procentních bodů více v porovnání s rokem 2021 (11 %).

§Informace o zdravotním stavu pacienta: Srozumitelné seznámení s tím, komu mohou být poskytovány informace o zdravotním stavu pacienta, získalo 89,8 % respondentů, tj. o 5,2 procentní body méně než v roce 2022 (95 %).

§Reakce personálu na případnou bolest: Účinnou a včasnou reakci na případnou bolest v roce 2023 rozhodně zaznamenalo 76 % respondentů, tj. o 3,3 procentní body méně než v roce 2022 (79,3 %).

§Nákaza pacientů při pobytu v nemocnici: 10,3 % respondentů uvedlo, že se při svém pobytu v nemocnici nakazili nějakou infekcí nebo nemocí. Meziročně tato hodnota stoupla o 8,1 procentních bodů (tj. z původních 2,2 % v roce 2022 na současných 10,3 % v roce 2023).

§Komunikace lékařů s pacienty: Pacienti byli v roce 2023 maximálně spokojeni s komunikací ze stran lékařů v 79 % případů. Jedná se o meziroční pokles o 2,3 procentní body (v roce 2022 bylo maximálně spokojeno v této oblasti 81,3 % respondentů).

OSTATNÍ POSTŘEHY

§Zapojení pacientů do rozhodování o způsobu léčby: V roce 2023 by 26,6 % respondentů uvítalo, kdyby bylo více zapojeno do rozhodování o způsobu své léčby, tj. o 4,6 procentních bodů více než v roce 2022 (22 %).

CELOREPUBLIKOVÉ ŽEBŘÍČKY - UMÍSTĚNÍ NEMOCNIC VE VYBRANÝCH OTÁZKÁCH HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

Zveřejňujeme první 3 místa nemocnic, které se umístily nejlépe ve vybraných otázkách v oblasti hospitalizovaných pacientů.

ŽEBŘÍČEK NEMOCNIC PODLE KRAJŮ (HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI)

Seznam nemocnic, které se umístily na 1. místě v rámci kraje (100 a více hlasů)


Ostatní nemocnice z tohoto segmentu skončily pod touto úrovní nebo nebyly pro nedostatek údajů hodnoceny.

Upozornění: Jedná se o celkové žebříčky nemocnic s akutními lůžky, pro které hlasovalo 100 a více respondentů. Údaje se mohou lišit od vítězného pořadí v rámci České republiky, kde jednou z podmínek bylo nutné splnit nastavený limit minimálního počtu respondentů (pro kategorii fakultních nemocnic byl minimální počet 500 hlasů, pro kategorii ostatních nemocnic 250 hlasů).

DETAILNÍ VÝSLEDKY ZA ROK 2023 ZA DALŠÍ KATEGORIE NALEZNETE NA ODKAZECH NÍŽE:

Zobrazit detailní výsledky bezpečnosti a spokojenosti ambulantních pacientů.

Zobrazit detailní výsledky bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců nemocnic.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii online komunikace.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii nemocnice pro život.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii finanční zdraví.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii kybernetická bezpečnost.

zpět na přehled

Novinky

15.05.2024

Roste zájem studentů o práci v ambulancích

Aktuální výsledky mezinárodního průzkumu "BAROMETR ZDRAVOTNICTVÍ Medici" (zaměřený na studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České republice a Slovenské republice)", který byl realizován na přelomu roku 2023 a 2024 mezi studenty osmi lékařských fakult v České republice a čtyř lékařských...

Zobrazit více novinek

   

Vítězná nemocnice získá od společnosti LINET -
 adaptabilní nemocniční lůžko ESSENZA 300 LT.

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

           

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                           

                  

       

           

         

         

         

               

           

         

          

        

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek