Výsledky bezpečnosti a spokojenosti ambulantních pacientů v roce 2023

V roce 2023 hlasovalo 63 799 ambulantních pacientů nemocnic.

 

V posledních 3 letech lze sledovat pokles spokojenosti ambulantních pacientů s přístupem ze stran zdravotnického personálu, viz graf výše. V případě spokojenosti ambulantních pacientů s přístupem ošetřujícího lékaře bylo v roce 2023 maximálně spokojeno 70,4 % respondentů, tj. o 12,8 procentních bodů méně než v roce 2021 (83,2 %). S přístupem zdravotních sester bylo v roce 2023 maximálně spokojeno 73,9 % ambulantních pacientů, tj. o 11,8 procentních bodů méně než v roce 2021 (85,7 %). Obecně lze konstatovat, že přístup zdravotních sester k ambulantním pacientům je dlouhodobě pozitivněji hodnocen respondenty oproti přístupu ošetřujících lékařů k ambulantním pacientům.

POZITIVNÍ TRENDY  

§V roce 2023 nebyly zaznamenány žádné výrazné pozitivní trendy.

NEGATIVNÍ TRENDY

§Délka objednacích termínů do ambulance: V roce 2023 lze sledovat prodloužení délky objednacích termínů do ambulancí. V roce 2023 čekalo 43,2 % respondentů na ošetření do 1 měsíce, tj. meziroční pokles o 5,4 procentní body (48,6 % v roce 2022).

§Přístup lékaře k pacientům: V roce 2023 bylo maximálně spokojeno s přístupem lékaře 70,4 % respondentů, tj. o 10,6 procentních bodů méně než v roce 2022 (81 %).

§Přístup zdravotních sester k pacientům: V roce 2023 bylo maximálně spokojeno s přístupem zdravotní sestry 73,9 % respondentů, tj. o 11,3 procentní body méně než v roce 2022 (85,2 %).

§Čas věnovaný pacientům v ordinaci: V roce 2023 se snížila doba, kterou lékaři věnovali svým pacientům v ordinacích. Více než 25 minut trvalo ošetření u 7,4 % respondentů, tj. o 1,9 procentních bodů méně než v roce 2022 (9,3 %). Délka ošetření v rozmezí 17-24 minut se snížila z původních 12,2 % (2022) na současných 9,2 % (2023), tj. o 3 procentní body méně. 13-16 minut trvalo ošetření u 20,7 % ambulantních pacientů, tj. o 9,5 procentních bodů méně než v roce 2022 (30,2 %). Délka ošetřenído 9 minut se také snížila z původních 27,9 % (2022) na současných 23 % (2023), tj. o 4,9 procentních bodů méně. Oproti těmto jevům došlo k významnému nárůstu u odpovědi 9-12 minut (35,9 % v roce 2023 a 18,7 % v roce 2022, tj. nárůst o 17,2 procentní body).

CELOREPUBLIKOVÉ ŽEBŘÍČKY - UMÍSTĚNÍ NEMOCNIC VE VYBRANÝCH OTÁZKÁCH AMBULANTNÍCH PACIENTŮ

Zveřejňujeme první 3 místa nemocnic, které se umístily nejlépe ve vybraných otázkách v oblasti ambulantních pacientů.

ŽEBŘÍČEK NEMOCNIC PODLE KRAJŮ (AMBULANTNÍ PACIENTI)

Seznam nemocnic, které se umístily na 1. místě v rámci kraje (100 a více hlasů)

Ostatní nemocnice z tohoto segmentu skončily pod touto úrovní nebo nebyly pro nedostatek údajů hodnoceny.

Upozornění: Jedná se o celkové žebříčky nemocnic s akutními lůžky, pro které hlasovalo 100 a více respondentů. Údaje se mohou lišit od vítězného pořadí v rámci České republiky, kde jednou z podmínek bylo nutné splnit nastavený limit minimálního počtu respondentů (pro kategorii fakultních nemocnic byl minimální počet 500 hlasů, pro kategorii ostatních nemocnic 250 hlasů).

DETAILNÍ VÝSLEDKY ZA ROK 2023 ZA DALŠÍ KATEGORIE NALEZNETE NA ODKAZECH NÍŽE:

Zobrazit detailní výsledky bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných pacientů.

Zobrazit detailní výsledky bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců nemocnic.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii online komunikace.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii nemocnice pro život.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii finanční zdraví.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii kybernetická bezpečnost.

zpět na přehled

Novinky

15.05.2024

Roste zájem studentů o práci v ambulancích

Aktuální výsledky mezinárodního průzkumu "BAROMETR ZDRAVOTNICTVÍ Medici" (zaměřený na studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České republice a Slovenské republice)", který byl realizován na přelomu roku 2023 a 2024 mezi studenty osmi lékařských fakult v České republice a čtyř lékařských...

Zobrazit více novinek

   

Vítězná nemocnice získá od společnosti LINET -
 adaptabilní nemocniční lůžko ESSENZA 300 LT.

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

           

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                           

                  

       

           

         

         

         

               

           

         

          

        

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek