Finanční zdraví

Finanční zdraví nemocnic se hodnotí z veřejně dostupných údajů - tj. účetní závěrky v případě nemocnic - obchodních společností a z veřejně dostupných účetních závěrek a dotazování v případě ostatních subjektů.

VÝHODY:

Dokument v PDF s grafickým hodnocením jednotlivých parametrů.

Detaily hodnocení dle společnosti AUDIT ONE s.r.o.

Silné a slabé stránky nemocnice.

UKÁZKA CELKOVÉHO VYHODNOCENÍ

 

UKÁZKA POROVNÁNÍ STEJNÉHO ZŘIZOVATELE

UKÁZKA DETAILNÍHO HODNOCENÍ UKAZATELE - POHOTOVÁ LIKVIDITA

Pohotová likvidita je jeden z ukazatelů celkového hodnocení finančního zdraví. Detailní zpráva nabízí porovnání dalších ukazatelů, které vstupují do celkového hodnocení (pohotová likvidita, běžná likvidita, celková zadluženost, doba obratu závazků, struktura aktiv, objem investovaných prostředků, průměrná mzda).

ZPĚT NA PŘEHLED DETAILNÍCH HODNOTÍCÍCH ZPRÁV

Více informací a objednávky:

Martina Farkavcová, projektová manažerka

Tel.: +420 608 218 052, e-mail: m.farkavcova@hc-institute.orgzpět na přehled

Novinky

17.05.2023

Zahájení kategorie Online komunikace nemocnic a zdravotních pojišťoven

V projektu "Nejlepší nemocnice ČR" a "Zdravotní pojišťovna roku" zhodnotí HealthCare Institute a AMI Digital již pošesté, které nemocnice a zdravotní pojišťovny nejlépe komunikuji s pacienty prostřednictvím internetu.

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek


  

   

     

 

  

  

  

   

  

  

 

 

    

  

 

       

                 

          

  www.vzacna-onemocneni.cz