Program odborné konference Efektivní nemocnice 2024

Odborná konference „Efektivní nemocnice 2024 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“

se bude konat v úterý 26. 11. 2024 a ve středu 27. 11. 2024 v Clarion Congress Hotel Prague – Vysočany.

Program odborné konference v PDF formátu naleznete ZDE >

Zkrácenou verzi programu v anglickém jazyce v PDF formátu naleznete ZDE>

Registrovat se můžete ZDE >

Záštitu nad odbornou konferencí doposud přijali:

 • prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. – premiér, Vláda České republiky
 • Ing. Marian Jurečka – místopředseda vlády, Vláda České republiky; ministr, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
 • MUDr. Roman Kraus, MBA – předseda Výboru pro zdravotnictví, Senát Parlamentu České republiky
 • PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. – ministr, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
 • Ing. Zbyněk Stanjura – ministr, Ministerstvo financí České republiky; 1. místopředseda, Občanská demokratická strana
 • Ing. Jozef Síkela – ministr, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
 • MUDr. Milan Kubek – prezident, Česká lékařská komora
 • prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – rektorka, Univerzita Karlova
 • PharmDr. Jakub Velík, Ph.D. – ředitel, Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. – prezident, Česká stomatologická komora
 • Mgr. Zdeněk Zajíček – prezident, Hospodářská komora České republiky
 • Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v.v. – hejtman, Královéhradecký kraj
 • Ing. Petr Kulhánek – hejtman, Karlovarský kraj
 • Mgr. Vítězslav Schrek, MBA – hejtman, Kraj Vysočina
 • Ing. Jan Schiller – hejtman, Ústecký kraj
 • MUDr. Martin Kuba – hejtman, Jihočeský kraj
 • Mgr. Jan Grolich – hejtman, Jihomoravský kraj
 • Ing. Josef Suchánek – hejtman, Olomoucký kraj
 • Ing. Radim Holiš – hejtman, Zlínský kraj
 • Bc. Martin Půta – hejtman, Liberecký kraj
 • Ing. Josef Bělica, MBA – hejtman, Moravskoslezský kraj
 • Mgr. Vladimír Richter – člen rady Libereckého kraje, řízení resortu zdravotnictví, Liberecký kraj
 • Ing. Pavel Pavlík – statutární náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví, Středočeský kraj
 • MUDr. Martin Gebauer – náměstek hejtmana, Moravskoslezský kraj
 • Ing. Michaela Matoušková, MPA, MHA – náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví, Pardubický kraj
 • doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – primátor, Hlavní město Praha
 • Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. – primátorka, statutární město Hradec Králové
 • Mgr. Miroslav Žbánek, MPA – primátor, statutární město Olomouc
 • Ing. et Ing. Jiří Korec – primátor, statutární město Zlín
 • Mgr. Petr Ryška – primátor, statutární město Jihlava
 • Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. – náměstek primátora, statutární město Ostrava
 • Mgr. Michal Mariánek, MBA – člen rady, statutární město Ostrava
 • prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – děkan, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova
 • prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. – děkan, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova
 • prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. – děkan, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita; předseda, Asociace děkanů lékařských fakult ČR
 • doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS – děkan, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
 • Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D. – děkan, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
 • doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D., MBA – děkan, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
 • JUDr. Zuzana Dolinková – ministryně, Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky
 • Ing. Erika Jurinová – předsedkyně, Žilinský samosprávny kraj
 • Mgr. Juraj Droba, MBA, MA – předseda, Bratislavský samosprávny kraj
 • Ing. Jaroslav Baška – předseda, Trenčiansky samosprávny kraj
 • PaedDr. Milan Majerský, PhD. – předseda, Prešovský samosprávny kraj
 • Mgr. Jozef Viskupič – předseda, Trnavský samosprávny kraj
 • Ing. Branislav Becík, PhD. – předseda, Nitriansky samosprávny kraj
 • prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP, FEFIM – děkan, Lékařská fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě
 • Další zaštiťovatelé odborné konference byli osloveni

Úterý 26. 11. 2024

ZAHÁJENÍ ODBORNÉ KONFERENCE (13:30 – 14:30)

 • MUDr. Roman Kraus, MBA – předseda Výboru pro zdravotnictví, Senát Parlamentu České republiky
 • MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA – předsedkyně, Výbor pro zdravotnictví – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • MUDr. Milan Kubek – prezident, Česká lékařská komora
 • prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – rektorka, Univerzita Karlova
 • PhDr. Martin Šamaj, MBA – poradce pro oblast zdravotnictví, Ministerstvo financí České republiky
 • doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – primátor, Hlavní město Praha
 • Další účastníci zahájení byli osloveni

VYHLÁŠENÍ ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE CELOSTÁTNÍHO PRŮZKUMU NEJLEPŠÍ NEMOCNICE ROKU 2024 A CELOSTÁTNÍHO PRŮZKUMU NEJLEPŠÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2024 (14:30 – 14:45)

Výsledky budou vyhlášeny v těchto kategoriích:

 • Celostátní průzkum Nejlepší zdravotní pojišťovna roku – Absolutní vítěz.
 • Celostátní průzkum Nejlepší nemocnice roku – Absolutní vítěz.

1. DISKUSNÍ BLOK – ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, NEMOCNICE A AMBULANCE (14:45 – 15:45)

Hlavní témata diskusního bloku:

 • Jakými reálnými způsoby je možné zajistit stabilitu českého zdravotnictví? 
 • Jaké jsou plány na zajištění personální stability českého zdravotnictví (nedostatek personálu, stanovení prioritních lůžkových oborů s akutní péčí a jejich další rozvoj a řízená eliminace neperspektivních oborů, pohotovostní služby, digitalizace zdravotní péče)?

Účast v diskusním bloku aktuálně potvrdili:

 • MUDr. Roman Kraus, MBA – předseda Výboru pro zdravotnictví, Senát Parlamentu České republiky
 • MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA – předsedkyně, Výbor pro zdravotnictví – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • Ing. Helena Rögnerová – vrchní ředitelka pro ekonomiku a zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA – ředitel, Fakultní nemocnice v Motole
 • Ing. Zdeněk Kabátek – ředitel, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • PhDr. Martin Šamaj, MBA – poradce pro oblast zdravotnictví, Ministerstvo financí České republiky
 • MUDr. Kamal Farhan – stínový ministr zdravotnictví, poslanec, člen Výboru pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • Další účastníci diskusního bloku byli osloveni

PŘESTÁVKA (15:45 – 16:15)

2. DISKUSNÍ BLOK – DISKUSNÍ PANEL S MINISTRY ZDRAVOTNICTVÍ A ODBORNÍKY (16:15 – 17:15)

Hlavní témata diskusního bloku:

 • Jaká je skutečná potřeba obyvatelstva na české zdravotnictví X jaká je jeho potenciální kapacita?
 • Měla by se změnit úloha zdravotních pojišťoven?

Účast v diskusním bloku aktuálně potvrdili:

 • MUDr. Svatopluk Němeček, MBA ministr zdravotnictví v letech 2014 – 2016, Ministerstvo zdravotnictví České republiky; předseda představenstva, Bohumínská městská nemocnice, a.s.
 • Ing. Ladislav Friedrich, CSc. – prezident, Svaz zdravotních pojišťoven České republiky, z.s.
 • PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M. – náměstek ředitele pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • MUDr. Martin Holcát, MBA – náměstek, Fakultní nemocnice v Motole
 • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. – advokátka; předsedkyně, Společnost medicínského práva ČLS JEP
 • Další účastníci diskusního bloku byli osloveni

VYHLÁŠENÍ DÍLČÍCH VÝSLEDKŮ CELOSTÁTNÍHO PRŮZKUMU NEJLEPŠÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2024 (17:15 – 18:00)

Výsledky celostátního projektu budou vyhlášeny v těchto kategoriích:

 • Hodnocení z pohledu finančního zdraví.
 • Hodnocení z pohledu ambulantních lékařů.
 • Hodnocení z pohledu preventivních programů.
 • Hodnocení z pohledu ředitelů nemocnic.
 • Hodnocení z pohledu pojištěnců.

VYHLÁŠENÍ DÍLČÍCH VÝSLEDKŮ CELOSTÁTNÍHO PRŮZKUMU NEJLEPŠÍ NEMOCNICE ROKU 2024  (18:00 – 18:25)

Výsledky celostátního projektu budou vyhlášeny v těchto kategoriích:

 • Finanční zdraví nemocnic.
 • Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců.
 • Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů.
 • Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů.

UKONČENÍ 1. DNE ODBORNÉ KONFERENCE, DISKUSE (18:25 – 22:00)

Středa 27. 11. 2024

3. DISKUSNÍ BLOK – SUMMIT NEMOCNIC, AMBULANCÍ A PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ (10:00 – 11:00)

Hlavní témata diskusního bloku:

 • Jaké je optimální nastavení spolupráce ministerstva, zdravotních pojišťoven, pacientských organizací a poskytovatelů?
 • Mají zdravotní pojišťovny optimálně nastavené preventivní programy?

Účast v diskusním bloku aktuálně potvrdili:

 • Mgr. Václav Pláteník, MA, LL. M – náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA – předseda správní rady, VZP ČR; přednosta kliniky, Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN; poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA, LL.M. – ředitelka úseku zdravotnického, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
 • doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA – předseda, Česká onkologická společnost ČLS JEP; přednosta, Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav
 • Mgr. Václav Krása – předseda, Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.
 • Jana Petrenko – ředitelka, Koalice pro zdraví, o.p.s.
 • Další účastníci diskusního bloku byli osloveni

PREZENTACE PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ A ODBORNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ (11:00 – 11:30)

 • Ing. Nikol Pazderová, MPA – manažerka projektu, Bellis – ženy v produktivním věku s rakovinou prsu; Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.
 • Další účastníci bloku s prezentacemi byli osloveni

UKONČENÍ 2. DNE ODBORNÉ KONFERENCE (11:30 - 12:30)

DĚKUJEME PARTNERŮM ODBORNÉ KONFERENCE V ROCE 2024:

Novinky

15.05.2024

Roste zájem studentů o práci v ambulancích

Aktuální výsledky mezinárodního průzkumu "BAROMETR ZDRAVOTNICTVÍ Medici" (zaměřený na studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České republice a Slovenské republice)", který byl realizován na přelomu roku 2023 a 2024 mezi studenty osmi lékařských fakult v České republice a čtyř lékařských...

Zobrazit více novinek

   

Vítězná nemocnice získá od společnosti LINET -
 adaptabilní nemocniční lůžko ESSENZA 300 LT.

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

           

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                           

                  

       

           

         

         

         

               

           

         

          

        

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek