Zahájení 9. ročníku celostátního projektu „Nejlepší nemocnice ČR 2014“

05.03.2014

V roce 2013 se tohoto projektu zúčastnilo 80 tis. pacientů (ambulantních a hospitalizovaných) a téměř 7 tis. zaměstnanců. Od roku 2006, kdy nezisková organizace HealthCare Institute s tímto rozvojovým projektem začala, se dobrovolně zapojilo více než 300 000 respondentů (pacientů a zaměstnanců nemocnic).

Novinky pro rok 2014:

 1. Na základě spolupráce s vedoucími kvality v nemocnicích jsme se zaměřili nejen na sledování spokojenosti, ale i bezpečnosti pacientů a zaměstnanců nemocnic.
 2. Dotazník pro hospitalizované pacienty: byl moderně aktualizován a konzultován s představiteli akreditovaných fakultních a krajských nemocnic ČR za účelem dodržování bezpečnosti a standardů kvality v nemocnici. Je také standardně používán v průzkumech některých zdravotních pojišťoven.
 3. Dotazník pro ambulantní pacienty: vzhledem k hojné účasti ambulantních respondentů v roce 2013 (tj. 30 tis. vyplněných dotazníků) byl opětovně zařazen do projektu Nemocnice ČR 2014 a konzultován s představiteli akreditovaných fakultních a krajských nemocnic ČR.
 4. Dotazník pro zaměstnance nemocnic: byl rovněž aktualizován vstříc aktuálním potřebám v nemocnicích. Vznikl na základě konzultace s představiteli 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a představiteli akreditovaných fakultních a krajských nemocnic ČR.
 5. Sběr dat v roce 2014: bude probíhat od 1. března do 30. září. Výsledky budou dostupné od listopadu na internetových stránkách www.nejlepsi-nemocnice.cz.

Součástí projektu je pravidelné sestavování žebříčku nemocnic ČR a pozitivně oceňovat nejlépe vyhodnocené nemocnice. Průzkum je prováděn každoročně ve všech 157 nemocnicích s akutními lůžky a výsledky jsou přístupné obyvatelům ČR. Získané výsledky ze sledování spokojenosti pacientů a zaměstnanců nemocnic jsou předávány managementu nemocnic a jejich zřizovatelům za účelem postupného zvyšování kvality a bezpečnosti v nemocnicích.

Vítězové průzkumu „Nemocnice ČR 2013“

Kategorie

Kategorie: Fakultní nemocnice

Kategorie: Nemocnice

Absolutní vítěz

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Nemocnice Podlesí, a.s

Pacienti - hospitalizovaní

Fakultní nemocnice v Motole

Masarykův onkologický ústav

Pacienti - ambulantní

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Masarykův onkologický ústav

Zaměstnanci

Fakultní nemocnice Ostrava

Nemocnice Podlesí, a.s

Finanční zdraví

Fakultní nemocnice Plzeň

Nemocnice Kadaň, s.r.o.

(kategorie: obchodní společnosti),

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie

(kategorie: příspěvkové organizace)

Nejusměvavější nemocnice

Fakultní nemocnice v Motole

Masarykův onkologický ústav

 

Novinky v roce 2014:

S přihlédnutím k aktuálnímu posilování práv pacienta jsou v dotazníku zahrnuty otázky posilující tyto pozitivní trendy – zde ukázka některých otázek:

 • „Byli jste srozumitelně seznámeni s možnými riziky případného lékařského zákroku?“
 • „Byli jste srozumitelně seznámeni s tím, komu mohou být poskytovány informace o Vašem zdravotním stavu?“
 • „Pokud jste pociťoval/a bolest, bylo na ni ze strany personálu účinně a včas reagováno?“
 • „Ověřoval personál nemocnice Vaše jméno před podáváním léků nebo zákrokem?“
 • „Jak hodnotíte úroveň komunikace s ošetřujícími lékaři?“
 • „Pokud jste pociťoval/a potřebu si s někým pohovořit, byla Vaše potřeba vyslyšena?“
 • „Přivítali byste možnost podrobné individuální konzultace s odborníkem (lékárníkem) po propuštění z nemocnice – správné užívání léků a jejich nežádoucí účinky?“
 • „Byl/a jste seznámen/a s tím, jak o sebe máte pečovat po propuštění z nemocnice?“
 • „Jak hodnotíte Váš zdravotní stav při propouštění z nemocnice?“
 • „Jak často se personál nemocnice při komunikaci s Vámi usmívá?“

Poznatky z měření spokojenosti pacientů v letech 2012 - 2013

 • 44,7% hospitalizovaných pacientů považuje za nejvhodnější dobu buzení „7:00“, dalších 35,4% hospitalizovaných pacientů zvolilo „6:00“
 • z měření spokojenosti hospitalizovaných pacientů také vyplynulo, že 20,6% respondentů by uvítalo zvýšení kvality poskytované stravy
 • s přidělenými porcemi jídla bylo v roce 2013 spokojeno 79,4% respondentů
 • zaznamenán meziroční nárůst spokojenosti pacientů s pochopením navrženého postupu léčby (od roku 2009 do roku 2013 se spokojenost zvýšila o 8,8 procentních bodů - tj. z 85,7% na 94,5%)
 • projevená důvěra pacientů k nemocnicím meziročně vzrostla o 2,8 procentních bodů (tj. z na z 64,3% na 67,1%)
 • zaznamenali jsme meziroční pozitivní trend na otázku „Jak často se personál při komunikaci s Vámi usmívá“, a to o 8,3 procentních bodů (tj. 47,6% na 55,9%)
 • zaznamenán meziroční nárůst počtu pacientů, kteří v nemocnici pociťují větší pocit bezpečí z hlediska
 • možných krádeží a to z 44,4% na 49,1% - tj. o 4,7 procentních bodů

Poznatky z měření spokojenosti zaměstnanců v letech 2012 až 2013

 • zaměstnanci meziročně hodnotí pozitivněji komunikaci se svým nadřízeným, a to jak při řešení pracovních (o 1,7 procentních bodů – tj. z 44,3% na 46%), tak i mimopracovních problémů (o 5,8 procentních bodů – tj. z 33,7% na 39,4%)
 • zaznamenán meziroční nárůst spokojenosti zaměstnanců se vzájemnou spoluprací se svými kolegy (o 6,5 procentních bodů – tj. z 23,3% na 29,8%)
 • u otázky „Zamyslete se, prosím, nad důvody, pro které byste se - v případě vážného důvodu - rozhodl/a odejít z Vaší nemocnice“ byl zaznamenán meziroční pokles u odpovědi „jsem nespokojen/a s platem“ (o 3 procentní body)
 • meziročně stoupl počet zaměstnanců, kteří vidí možnosti pro větší hospodárnost provozu nemocnice (o 6 procentních bodů – tj. 10,6% na 16,6%). V otázce „Vyjmenujte, prosím, překážky, které Vám brání při prosazování hospodárnějšího provozu“ 22,4% respondentů uvedlo odpověď „Můj názor nikoho nezajímá“
 • meziročně klesl počet zaměstnanců, kteří považují své povolání za fyzicky náročné (o 2,6 procentních bodů – tj. z 36,5% na 33,9%)

zpět na přehled

Novinky

01.02.2024

Zahájení 19. ročníku celostátního projektu Nejlepší nemocnice roku 2024

Dnes 1.2.2024 zahajujeme 19. ročník celostátního projektu "Nejlepší nemocnice roku 2024", který je zaměřen na sledování bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců v českých nemocnicích.

Zobrazit více novinek

   

Vítězná nemocnice získá od společnosti LINET -
 adaptabilní nemocniční lůžko ESSENZA 300 LT.

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

          

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                              

           

         

         

         

               

           

         

          

        

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek