Zahájení 9. ročníku celostátního projektu „Nejlepší nemocnice ČR 2014“

05.03.2014

V roce 2013 se tohoto projektu zúčastnilo 80 tis. pacientů (ambulantních a hospitalizovaných) a téměř 7 tis. zaměstnanců. Od roku 2006, kdy nezisková organizace HealthCare Institute s tímto rozvojovým projektem začala, se dobrovolně zapojilo více než 300 000 respondentů (pacientů a zaměstnanců nemocnic).

Novinky pro rok 2014:

 1. Na základě spolupráce s vedoucími kvality v nemocnicích jsme se zaměřili nejen na sledování spokojenosti, ale i bezpečnosti pacientů a zaměstnanců nemocnic.
 2. Dotazník pro hospitalizované pacienty: byl moderně aktualizován a konzultován s představiteli akreditovaných fakultních a krajských nemocnic ČR za účelem dodržování bezpečnosti a standardů kvality v nemocnici. Je také standardně používán v průzkumech některých zdravotních pojišťoven.
 3. Dotazník pro ambulantní pacienty: vzhledem k hojné účasti ambulantních respondentů v roce 2013 (tj. 30 tis. vyplněných dotazníků) byl opětovně zařazen do projektu Nemocnice ČR 2014 a konzultován s představiteli akreditovaných fakultních a krajských nemocnic ČR.
 4. Dotazník pro zaměstnance nemocnic: byl rovněž aktualizován vstříc aktuálním potřebám v nemocnicích. Vznikl na základě konzultace s představiteli 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a představiteli akreditovaných fakultních a krajských nemocnic ČR.
 5. Sběr dat v roce 2014: bude probíhat od 1. března do 30. září. Výsledky budou dostupné od listopadu na internetových stránkách www.nejlepsi-nemocnice.cz.

Součástí projektu je pravidelné sestavování žebříčku nemocnic ČR a pozitivně oceňovat nejlépe vyhodnocené nemocnice. Průzkum je prováděn každoročně ve všech 157 nemocnicích s akutními lůžky a výsledky jsou přístupné obyvatelům ČR. Získané výsledky ze sledování spokojenosti pacientů a zaměstnanců nemocnic jsou předávány managementu nemocnic a jejich zřizovatelům za účelem postupného zvyšování kvality a bezpečnosti v nemocnicích.

Vítězové průzkumu „Nemocnice ČR 2013“

Kategorie

Kategorie: Fakultní nemocnice

Kategorie: Nemocnice

Absolutní vítěz

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Nemocnice Podlesí, a.s

Pacienti - hospitalizovaní

Fakultní nemocnice v Motole

Masarykův onkologický ústav

Pacienti - ambulantní

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Masarykův onkologický ústav

Zaměstnanci

Fakultní nemocnice Ostrava

Nemocnice Podlesí, a.s

Finanční zdraví

Fakultní nemocnice Plzeň

Nemocnice Kadaň, s.r.o.

(kategorie: obchodní společnosti),

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie

(kategorie: příspěvkové organizace)

Nejusměvavější nemocnice

Fakultní nemocnice v Motole

Masarykův onkologický ústav

 

Novinky v roce 2014:

S přihlédnutím k aktuálnímu posilování práv pacienta jsou v dotazníku zahrnuty otázky posilující tyto pozitivní trendy – zde ukázka některých otázek:

 • „Byli jste srozumitelně seznámeni s možnými riziky případného lékařského zákroku?“
 • „Byli jste srozumitelně seznámeni s tím, komu mohou být poskytovány informace o Vašem zdravotním stavu?“
 • „Pokud jste pociťoval/a bolest, bylo na ni ze strany personálu účinně a včas reagováno?“
 • „Ověřoval personál nemocnice Vaše jméno před podáváním léků nebo zákrokem?“
 • „Jak hodnotíte úroveň komunikace s ošetřujícími lékaři?“
 • „Pokud jste pociťoval/a potřebu si s někým pohovořit, byla Vaše potřeba vyslyšena?“
 • „Přivítali byste možnost podrobné individuální konzultace s odborníkem (lékárníkem) po propuštění z nemocnice – správné užívání léků a jejich nežádoucí účinky?“
 • „Byl/a jste seznámen/a s tím, jak o sebe máte pečovat po propuštění z nemocnice?“
 • „Jak hodnotíte Váš zdravotní stav při propouštění z nemocnice?“
 • „Jak často se personál nemocnice při komunikaci s Vámi usmívá?“

Poznatky z měření spokojenosti pacientů v letech 2012 - 2013

 • 44,7% hospitalizovaných pacientů považuje za nejvhodnější dobu buzení „7:00“, dalších 35,4% hospitalizovaných pacientů zvolilo „6:00“
 • z měření spokojenosti hospitalizovaných pacientů také vyplynulo, že 20,6% respondentů by uvítalo zvýšení kvality poskytované stravy
 • s přidělenými porcemi jídla bylo v roce 2013 spokojeno 79,4% respondentů
 • zaznamenán meziroční nárůst spokojenosti pacientů s pochopením navrženého postupu léčby (od roku 2009 do roku 2013 se spokojenost zvýšila o 8,8 procentních bodů - tj. z 85,7% na 94,5%)
 • projevená důvěra pacientů k nemocnicím meziročně vzrostla o 2,8 procentních bodů (tj. z na z 64,3% na 67,1%)
 • zaznamenali jsme meziroční pozitivní trend na otázku „Jak často se personál při komunikaci s Vámi usmívá“, a to o 8,3 procentních bodů (tj. 47,6% na 55,9%)
 • zaznamenán meziroční nárůst počtu pacientů, kteří v nemocnici pociťují větší pocit bezpečí z hlediska
 • možných krádeží a to z 44,4% na 49,1% - tj. o 4,7 procentních bodů

Poznatky z měření spokojenosti zaměstnanců v letech 2012 až 2013

 • zaměstnanci meziročně hodnotí pozitivněji komunikaci se svým nadřízeným, a to jak při řešení pracovních (o 1,7 procentních bodů – tj. z 44,3% na 46%), tak i mimopracovních problémů (o 5,8 procentních bodů – tj. z 33,7% na 39,4%)
 • zaznamenán meziroční nárůst spokojenosti zaměstnanců se vzájemnou spoluprací se svými kolegy (o 6,5 procentních bodů – tj. z 23,3% na 29,8%)
 • u otázky „Zamyslete se, prosím, nad důvody, pro které byste se - v případě vážného důvodu - rozhodl/a odejít z Vaší nemocnice“ byl zaznamenán meziroční pokles u odpovědi „jsem nespokojen/a s platem“ (o 3 procentní body)
 • meziročně stoupl počet zaměstnanců, kteří vidí možnosti pro větší hospodárnost provozu nemocnice (o 6 procentních bodů – tj. 10,6% na 16,6%). V otázce „Vyjmenujte, prosím, překážky, které Vám brání při prosazování hospodárnějšího provozu“ 22,4% respondentů uvedlo odpověď „Můj názor nikoho nezajímá“
 • meziročně klesl počet zaměstnanců, kteří považují své povolání za fyzicky náročné (o 2,6 procentních bodů – tj. z 36,5% na 33,9%)

zpět na přehled

Novinky

28.11.2023

Žebříček nejlepších nemocnic a nejlepších zdravotních pojišťoven v roce 2023

Seznamte se s výsledky hodnocení českých nemocnic v rámci 18. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení českých nemocnic "Nejlepší nemocnice ČR 2023" a českých zdravotních pojišťoven v rámci 9. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení "Zdravotní pojišťovna roku 2023".

Zobrazit více novinek

  

   

     

 

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

          

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                              

           

         

         

         

               

           

         

          

        

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek