Zaměstnanci nemocnic

Hlasování probíhá od 1. 2. 2023 do 31. 8. 2023.

Pocházejí Vaše zkušenosti s touto nemocnicí z roku 2023?
Dotazník lze vyplnit pouze v případě, že Vaše zkušenosti s touto nemocnicí pocházejí z roku 2023.

Výběr nemocnice
1. Název nemocnice
2. Oddělení

Informace o nemocnici
1. Jaká je Vaše celková spokojenost jako zaměstnance této nemocnice?
(v procentech spokojenosti, maximálně spokojen/a = 100 %)
 

30%
2. Doporučil/a byste nemocnici jako perspektivního zaměstnavatele v regionu?
3. Jak jste spokojen/a s úrovní vybavení Vašeho pracoviště?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
4. Považujete Vaše povolání za psychicky náročné?
5. Co konkrétně považujete za nejnáročnější
na svém povolání po psychické stránce? (možnost více odpovědí)
6. Považujete Vaše povolání za fyzicky náročné?
7. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci s Vaším nadřízeným?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
8. Projevuje Váš nadřízený zájem vyslechnout si Váš názor (pracovní problém, léčebný postup, apod.)?
9. Máte u Vás na pracovišti pravidelná setkání, kde si navzájem sdělujete informace o plánovaných změnách v nemocnici, co a jak máte dělat?
10. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci mezi Vámi a Vašimi kolegy?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
11. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci
lékař x lékař?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
12. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci
lékař x sestra?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
13. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci
sestra x sestra?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
14. Jak hodnotíte spokojenost pacientů na Vašem oddělení?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
15. Co konkrétně doporučujete udělat pro zlepšení spokojenosti Vašich pacientů?
(možnost více odpovědí)
16. Jak hodnotíte bezpečnost pacientů na Vašem oddělení? (kvalita zákroku, předané informace, podávání léků, …)
(1 = výborně, 5 = nedostatečně)
17. Co konkrétně doporučujete udělat pro zvýšení bezpečnosti Vašich pacientů?
(možnost více odpovědí)
18. Jak hodnotíte úroveň bezpečnosti Vás a Vašich kolegů při výkonu práce na Vašem oddělení?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
19. Co konkrétně doporučujete udělat pro zvýšení bezpečnosti Vás a Vašich kolegů při výkonu práce na Vašem oddělení? (možnost více odpovědí)
20. Jaké riziko z pohledu bezpečnosti personálu nemocnice považujete za největší? (možnost více odpovědí)
21. Jaká opatření přijímá vedení Vaší nemocnice, aby zajistilo bezpečnost pacientů a zaměstnanců na jednotlivých odděleních? (možnost více odpovědí)
22. Zamyslete se, prosím, nad důvody, pro které byste se rozhodl/a odejít z Vaší nemocnice?
(možnost více odpovědí)
23. Kolik času týdně (v hodinách) Vám zabere administrativa?
24. Jak často pracujete přesčas z důvodu nedostatku personálu na Vašem oddělení?
25. Jak hodnotíte hospodárnost provozu na Vašem pracovišti?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
26. Jaké řešení navrhujete pro zvýšení hospodárnosti na Vašem pracovišti?
(možnost více odpovědí)
27. Vyjmenujte, prosím, překážky, které Vám brání při prosazování hospodárnějšího provozu:
(možnost více odpovědí)
28. O jaké nefinanční benefity byste měl/a největší zájem? (možnost více odpovědí)
29. Máte možnost se seberealizovat (využít svou odbornost, dosažené vzdělání, specializaci)?
30. Nabízí Vám zaměstnavatel možnost dalších profesních a odborných školení?
31. Setkali jste se s diskriminací na Vašem pracovišti? Upřesněte prosím: (možnost více odpovědí)
Zdravotní pojišťovna roku

Pomozte nám, prosím, ohodnotit také svou zdravotní pojišťovnu a Vaši spokojenost se službami, které nabízí.

32. Jak hodnotíte komunikaci s Vaší zdravotní pojišťovnou? (e-mail, telefon, dopis, osobní kontakt)
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
33. Jak hodnotíte nabídku preventivních programů Vaší zdravotní pojišťovny?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
34. Zvažujete změnit svou zdravotní pojišťovnu?
                                                                                   

Informace o respondentech

Vyplnění těchto osobních údajů je dobrovolné. Jejich vyplnění nám pomůže udělat si představu o potřebách sociodemografických skupin.

Pohlaví:
Váš věk:
Praxe:
Nejvyšší dosažené vzdělání:
V jakém útvaru pracujete?
Pracovní zařazení:
U které zdravotní pojišťovny jste v současné době pojištěn/a?
Podřízení:
Odkud jste se dozvěděl/a o tomto průzkumu?

Odesláním vyplněného dotazníku dáváte souhlas ke zpracování dat (www.hc-institute.org/souhlas).


Zadané údaje slouží potřebám neziskové organizace HealthCare Institute, která se zabývá zvyšováním kvality a efektivity v nemocnicích.

Novinky

17.05.2023

Zahájení kategorie Online komunikace nemocnic a zdravotních pojišťoven

V projektu "Nejlepší nemocnice ČR" a "Zdravotní pojišťovna roku" zhodnotí HealthCare Institute a AMI Digital již pošesté, které nemocnice a zdravotní pojišťovny nejlépe komunikuji s pacienty prostřednictvím internetu.

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek


  

   

     

 

  

  

  

   

  

  

 

 

    

  

 

       

                 

          

  www.vzacna-onemocneni.cz