Pacienti - hospitalizovaní

Hlasování probíhá od 1. 2. 2023 do 31. 8. 2023.


Pocházejí Vaše zkušenosti s touto nemocnicí z roku 2023?
Dotazník lze vyplnit pouze v případě, že Vaše zkušenosti s touto nemocnicí pocházejí z roku 2023.
Výběr nemocnice
1. Název nemocnice
2. Oddělení

Informace o nemocnici
1. Na základě čeho jste se rozhodl/a pro tuto nemocnici?
(možnost více odpovědí)2. Šel/šla jste do této nemocnice s důvěrou?
3. Jak jste byl/a spokojen/a s organizací a rychlostí Vašeho přijetí do nemocnice?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
4. Byl Váš zákrok/pobyt v nemocnici plánovaný?
5. V případě plánovaného zákroku/pobytu prosím uveďte délku objednací doby:
6. Byl Vám srozumitelně vysvětlen navržený postup léčby?
7. Byl/a jste srozumitelně seznámen/a s možnými riziky případného lékařského zákroku/vyšetření?
8. Byl/a jste srozumitelně seznámen/a s tím, komu mohou být poskytovány informace o Vašem zdravotním stavu?
9. Pokud jste pociťoval/a bolest, bylo na ni
ze strany personálu účinně a včas reagováno?
10. Ověřoval personál nemocnice Vaše jméno
před podáváním léků nebo zákrokem?
11. Byl/a jste seznámen/a s tím, jak o sebe máte pečovat po propuštění z nemocnice?
12. Uvítal/a byste možnost většího zapojení pacienta do rozhodování o způsobu léčby?
13. Nakazil/a jste se při pobytu v nemocnici nějakou infekcí nebo nemocí?
14. Bylo s Vámi jednáno s úctou a respektem?
15. Jak podle sebe hodnotíte pocit bezpečí
z hlediska možných krádeží na Vašem oddělení?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
16. Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou
na oddělení?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
17. Pokud jste pociťoval/a potřebu si s někým pohovořit, byla Vaše potřeba vyslyšena?
18. Jak hodnotíte kvalitu podávané stravy?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
19. Co navrhujete v této nemocnici zlepšit?
(možnost více odpovědí)


20. Bylo pro Vás orientační značení v nemocnici srozumitelné?
21. Umýval si ošetřující lékař ruce před a po Vašem vyšetření?
22. Umývala si ošetřující sestra ruce před a po Vašem vyšetření?
23. Jak hodnotíte úroveň komunikace s ošetřujícími lékaři?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
24. Jak hodnotíte úroveň komunikace s ošetřujícími sestrami?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
25. Když jste potřeboval/a přivolat ošetřující personál, byla jeho reakce včasná?
26. Máte pocit, že byl Váš pobyt v nemocnici dostatečně dlouhý vzhledem k Vašemu aktuálnímu zdravotnímu stavu?
27. Jak hodnotíte přívětivost personálu nemocnice při komunikaci s Vámi?
28. Jste v této nemocnici dostatečně informován/a o možnostech propojení spolupráce s pacientskou organizací zaměřenou na Vaše případné onemocnění?
Zdravotní pojišťovna roku

Pomozte nám, prosím, ohodnotit také svou zdravotní pojišťovnu a Vaši spokojenost se službami, které nabízí.

29. U které zdravotní pojišťovny jste v současné době pojištěn/a?
30. Jak hodnotíte komunikaci s Vaší zdravotní pojišťovnou? (e-mail, telefon, dopis, osobní kontakt)
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
31. Jak hodnotíte nabídku preventivních programů Vaší zdravotní pojišťovny?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
32. Zvažujete změnit svou zdravotní pojišťovnu?
33. Co by Vás motivovalo ke změně své zdravotní pojišťovny? (možnost více odpovědí)

Informace o respondentech

Vyplnění těchto osobních údajů je dobrovolné. Jejich vyplnění nám pomůže udělat si představu o potřebách sociodemografických skupin.

Pohlaví:
Váš věk:
Vzdělání:
Odkud jste se dozvěděl/a o tomto průzkumu?

Odesláním vyplněného dotazníku dáváte souhlas ke zpracování dat (www.hc-institute.org/souhlas).


Zadané údaje slouží potřebám neziskové organizace HealthCare Institute, která se zabývá zvyšováním kvality a efektivity v nemocnicích.
Tento průzkum probíhá v českých nemocnicích od 1.2.2023 do 31.8.2023.
V nemocnicích jsou k dispozici také tištěné verze tohoto dotazníku.

Novinky

17.05.2023

Zahájení kategorie Online komunikace nemocnic a zdravotních pojišťoven

V projektu "Nejlepší nemocnice ČR" a "Zdravotní pojišťovna roku" zhodnotí HealthCare Institute a AMI Digital již pošesté, které nemocnice a zdravotní pojišťovny nejlépe komunikuji s pacienty prostřednictvím internetu.

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek


  

   

     

 

  

  

  

   

  

  

 

 

    

  

 

       

                 

          

  www.vzacna-onemocneni.cz