Pacienti - ambulantní

Hlasování probíhá od 1. 2. 2023 do 31. 8. 2023.


Pocházejí Vaše zkušenosti s touto nemocnicí z roku 2023?
Dotazník lze vyplnit pouze v případě, že Vaše zkušenosti s touto nemocnicí pocházejí z roku 2023.
Výběr nemocnice
1. Název nemocnice
2. Oddělení

Dotazník
1. Na základě čeho jste se rozhodl/a pro tuto ambulanci? (možnost více odpovědí)2. Byl/a jste předem objednán/a?
3. Jak dlouho jste čekal/a, než jste vstoupil/a do ordinace?
4. Byl Vám vysvětlen důvod případného delšího čekání?
5. Jak dlouhý byl Váš objednací termín do ambulance?
6. Jak hodnotíte přístup lékaře k Vaší osobě?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
7. Informace předané lékařem byly:
8. Kolik času Vám věnoval Váš ošetřující lékař při návštěvě ordinace?
9. Jak hodnotíte přístup zdravotní sestry k Vaší osobě?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
10. Informace předané zdravotní sestrou byly:
11. Měl/a jste (během vyšetření či předání informací) pocit soukromí?
12. Pokud jste pociťoval/a bolest, bylo na ni ze strany personálu účinně a včas reagováno?
13. Jak jste byl/a spokojen/a s celkovou úrovní ošetření?
14. Jak na Vás působilo prostředí čekárny (čistota, vybavení, velikost čekárny)?
15. Co navrhujete v této ambulanci zlepšit? (možnost více odpovědí)

Zdravotní pojišťovna roku

Pomozte nám, prosím, ohodnotit také svou zdravotní pojišťovnu a Vaši spokojenost se službami, které nabízí.

16. U které zdravotní pojišťovny jste v současné době pojištěn/a?
17. Jak hodnotíte komunikaci s Vaší zdravotní pojišťovnou? (e-mail, telefon, dopis, osobní kontakt)
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
18. Jak hodnotíte nabídku preventivních programů Vaší zdravotní pojišťovny?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
19. Zvažujete změnit svou zdravotní pojišťovnu?
20. Co by Vás motivovalo ke změně své zdravotní pojišťovny? (možnost více odpovědí)

Informace o respondentech

Vyplnění těchto osobních údajů je dobrovolné. Jejich vyplnění nám pomůže udělat si představu o potřebách sociodemografických skupin.

Pohlaví:
Váš věk:
Vzdělání:
Odkud jste se dozvěděl/a o tomto průzkumu?

Odesláním vyplněného dotazníku dáváte souhlas ke zpracování dat (www.hc-institute.org/souhlas).


Zadané údaje slouží potřebám neziskové organizace HealthCare Institute, která se zabývá zvyšováním kvality a efektivity v nemocnicích.
Tento průzkum probíhá v českých nemocnicích od 1.2.2023 do 31.8.2023.
V nemocnicích jsou k dispozici také tištěné verze tohoto dotazníku.

Novinky

17.05.2023

Zahájení kategorie Online komunikace nemocnic a zdravotních pojišťoven

V projektu "Nejlepší nemocnice ČR" a "Zdravotní pojišťovna roku" zhodnotí HealthCare Institute a AMI Digital již pošesté, které nemocnice a zdravotní pojišťovny nejlépe komunikuji s pacienty prostřednictvím internetu.

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek


  

   

     

 

  

  

  

   

  

  

 

 

    

  

 

       

                 

          

  www.vzacna-onemocneni.cz