Souhlas

Ochrana osobních údajů
 
Udělení souhlasu neziskové organizaci HealthCare Institute o.p.s., se sídlem Jižní 5, 700 30 Ostrava, IČ: 27003388, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka O 1242, aby ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, aby shromažďovala, uchovávala a zpracovávala poskytnuté osobní údaje pro marketingové účely, tj. zejména za účelem zasílání informací o projektech a pořádaných akcích (např. formou zasílání newsletterů) služeb dle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti či obchodní účely, což zahrnuje například zaslání individuálních nabídek, zpracování objednávek, uzavírání smluv, dodání objednávek či komunikaci. 
 
Udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů se vztahuje na následující rozsah: 
 
Identifikační údaje – oslovení, akademický titul, jméno, příjmení, funkce, název instituce, poštovní adresa
 
Elektronické kontaktní údaje – telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa
 
Tento výslovný souhlas je udělen do odvolání. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv bezplatně zpět, a to pouhým kliknutím na odkaz v patičce každého zaslaného emailu nebo zasláním e-mailu či dopisu na kontaktní údaje společnosti (e-mail: l.cernikova@hc-institute.org, dopis: HealthCare Institute o.p.s., Jižní 5, Ostrava, 700 30).
 
HealthCare Institute o.p.s. prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné, nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetím osobám apod.
 
Dotazníky k celostátním průzkumům HealthCare Institute
 
Tímto uděluji souhlas neziskové organizaci HealthCare Institute o.p.s., se sídlem Jižní 5, 700 30 Ostrava, IČ: 27003388, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka O 1242, aby ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďovala, uchovávala a zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje v rámci anonymních průzkumů. Jedná se o tyto údaje:
  • odpovědi v dotazníku bezpečnosti a spokojenosti pacientů nemocnic, a to včetně údajů o pohlaví, věku a vzdělání respondenta,
  • odpovědi v dotazníku bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců nemocnic, a to včetně údajů o pohlaví, věku, vzdělání, délce praxe a pracovním zařazení respondenta,
  • odpovědi v dotaznících, které jsou zaměřeny na hodnocení zdravotních pojišťoven, a to včetně údajů o pohlaví, délce praxe, kraje a odbornosti,
  • odpovědi v dotaznících, které jsou zaměřeny na průzkumy mezi mediky a budoucími zdravotními sestrami, a to včetně údajů o pohlaví, ročníku, názvu a typu školy / fakulty.
Tento výslovný souhlas je udělen do odvolání. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 
Poskytnuté odpovědi a údaje z celostátních průzkumů v České republice a na Slovensku slouží neziskové organizaci HealthCare Institute o.p.s. pro vytvoření statistik, žebříčků nemocnic / zdravotních pojišťoven v České republice a vyhodnocení anonymních odpovědí za jednotlivá zdravotnická zařízení. Dále tyto údaje slouží také k naplňování cílů organizace ve smyslu realizace všeobecně prospěšných aktivit vedoucích ke zvyšování kvality, bezpečnosti a efektivity v rámci českého zdravotnictví.
 
Beru na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv bezplatně zpět, a to zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti (e-mail: l.cernikova@hc-institute.org, dopis: HealthCare Institute o.p.s., Jižní 5, Ostrava, 700 30).
 
Prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv podle ust. §12 a §21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
 
HealthCare Institute o.p.s. prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné, nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetím osobám apod.
 

Souhlas ke stažení ve formátu PDF naleznete ZDE.

Novinky

04.09.2019

Barometr slovenského zdravotnictví 2019

Aktuální výsledky 2. ročníku unikátního průzkumu Barometr slovenského zdravotnictví, který byl na jaře roku 2019 realizován mezi 100 oslovenými řediteli nemocnic na Slovensku.

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlašte se k odběru novinek


Hlavní partneři

   

        

        

 

Sponzor hlavní ceny

Partner "Nemocnice pro život"

Marketingoví partneři    

     

Hlavní partner elektronizace českého zdravotnictví

Mediální partner ambulantních pacientů

Mediální partner zaměstnanců nemocnic

Hlavní realizační partner

Realizační partneři

Organizátor

Podporujeme

Odborní partneři

         

   

         

                

   

Partneři

 

       

  

  

Partner „Online komunikace nemocnic“

Finanční partner

Mediální partneři

          

       

      

 

         

      
                          

Spolupracujeme

          

  www.vzacna-onemocneni.cz