Barometr mezi studenty zdravotnických škol 2022


Dotazník
1. Budete po ukončení studia chtít pracovat ve zdravotnictví nebo pokračovat ve studiu?


Zvolte:


2. Budete chtít po ukončení studia pracovat v českém zdravotnictví?2.1.1. V případě, že jste se rozhodl/a pracovat v českém zdravotnictví, upřesněte, prosím:
Typ zařízení:

Zvolte:

2.1.2. V případě, že jste se rozhodl/a pracovat v českém zdravotnictví, upřesněte, prosím:
Lokace: (možnost více odpovědí, max. 3 odpovědi)


2.1.3. V případě, že jste se rozhodl/a pracovat v českém zdravotnictví, určete, prosím, podle důležitosti faktory, které ovlivňují výběr místa vykonávání Vaší budoucí praxe…
(1 = nejdůležitější, 5 = nejméně důležité)
12345
Pracovní kolektiv
Vedení pracovního kolektivu
Jistota a stabilita v práci
Renomé zdravotnického zařízení
Možnost účastnit se klinických testů
Vybavenost zaměstnavatele (účast při náročnějších vyšetřeních, operacích)
Lokalita zaměstnavatele (dostupnost, doprava)
Jasné a jednoznačné podmínky pro specializační vzdělání
Vyváženost pracovního a osobního času
Možnost ubytování, nabídka služebního bytu
Náborový příspěvek
Osobní zkušenost se zdravotnickým zařízením
Plat
Pracovní smlouva na dobu neurčitou
Velikost úvazku
2.2.1. V případě, že chcete pracovat v zahraničí, upřesněte, prosím:
Důvod vycestování: (možnost více odpovědí, max. 3 odpovědi)
2.2.2. V případě, že chcete pracovat v zahraničí, upřesněte, prosím:
Lokace (Země): (možnost více odpovědí, max. 3 odpovědi)


2.3. V případě, že chcete pracovat v jiném segmentu, upřesněte, prosím, důvod:
(možnost více odpovědí, max. 3 odpovědi)

3. Je podle Vašeho názoru počet hodin praktického vyučování během Vašeho studia dostatečný?


4. Uvítali byste tematické semináře, které by Vám poskytly dostatek informací pro Vaši budoucí praxi? (Např. typy pracovních úvazků, kvalifikační dohody, výše platu, výhody a nevýhody pracovišť ...)5. Vyhledáváte/máte nějaké mimoškolní aktivity, které by Vám v budoucnu pomohly lépe se uplatnit na trhu práce?

Zvolte:
6. Co navrhujete na Vaší univerzitě/škole zlepšit?
7. Jaký obor v současné době studujete?

8. V jakém oboru/odvětví byste se chtěli uplatnit po ukončení svého studia?
(možnost více odpovědí, max. 3 odpovědi)


9. Jaká by podle Vašeho názoru měla být adekvátní a dostatečná výše NÁSTUPNÍHO platu ve Vašem oboru?
(tj. plat absolventa v hrubém; bez přesčasů/služeb/příplatků)

10. Jaká by podle Vašeho názoru měla být adekvátní a dostatečná výše platu PO ZAPRACOVÁNÍ ve Vašem oboru?
(tj. plat po odpracování 1 roku v hrubém; bez přesčasů/služeb/příplatků)


11. Určete, prosím, podle důležitosti faktory, které by podle Vašeho názoru byly důvodem k odmítnutí nabídky zaměstnání.
(1 = nejdůležitější, 5 = nejméně důležité)
12345
Práce neodpovídající mému vzdělání a studijnímu oboru
Absence možnosti kariérního nebo platového postupu
Nevyhovující podmínky pro specializační přípravu
Renomé zdravotnického zařízení
Nevyhovující pracovní doba
Špatné mezilidské vztahy na pracovišti
Nutnost dojíždět do zaměstnání (vzdálenost)
Nedostatečná vybavenost pracoviště (přístroje, …)
Nedostatečná možnost následného vzdělávání/školení ze strany zaměstnavatele
Nevyhovující finanční ohodnocení
12. Byli byste v následujících letech ochotni obětovat významnou část svého volného času ve prospěch vybudování Vaší budoucí profesní kariéry?


Informace o respondentovi
Máte české občanství? *


Pokud nemáte občanství České republiky, uveďte, prosím, zemi, ve které máte státní občanství: *


Pohlaví *
Ročník *
Jsem studentem/studentkou *
Kraj *
Univerzita/Škola *

Informujte mě o výsledcích průzkumů a dalších projektech HCI:


Pokud chcete být informován o výsledcích průzkumů a dalších projektech HCI, napište nám, prosím, svou e-mailovou adresu
* Povinné údaje je nutné vyplnit

Zadané údaje slouží potřebám neziskové organizace HealthCare Institute, která se zabývá zvyšování kvality, bezpečnosti a efektivity ve zdravotnictví.

Novinky

29.11.2022

Vítězové celostátního průzkumu Nemocnice ČR 2022

Které nemocnice v letošním roce obsadily vítězné příčky? Seznamte se s aktuálními výsledky 17. ročníku celostátního projektu „Nemocnice ČR 2022“.

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek


 

 

   

    

     

 

 

        

  


  

 

 

   

  

  

 

 

    

  

 

       

                 

          

  www.vzacna-onemocneni.cz