Odborná konference Efektivní nemocnice

Odborná konference „Efektivní nemocnice 2016 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“

se bude konat v úterý 29. 11. 2016 a ve středu 30. 11. 2016 v Congress Hotelu Clarion v Praze - Vysočanech.

UPOZORNĚNÍ: KAPACITA SÁLU JE TÉMĚŘ NAPLNĚNA A ZBÝVÁ POSLEDNÍCH PÁR VOLNÝCH MÍST. V NEJBLIŽŠÍCH DNECH BUDEME REGISTRACI UZAVÍRAT. V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU O ÚČAST DOPORUČUJEME REGISTRACI PROVÉST CO NEJDŘÍVE, PO NAPLNĚNÍ KAPACITY BUDE MOŽNÉ POUZE ZAPSÁNÍ DO ČEKACÍ LISTINY.

Akce se koná pod záštitou:                                                                                                                                    

 • MUDr. Přemysl Sobotka – 1. místopředseda, Senát Parlamentu České republiky
 • Ing. Andrej Babiš – 1. místopředseda vlády, ministr financí, Ministerstvo financí České republiky
 • MUDr. Svatopluk Němeček, MBA – ministr zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. – náměstkyně ministra, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor, Univerzita Karlova v Praze

Úterý 29.11.2016

13:30 – 13:45                         Zahájení konference                                                                                          

 • MUDr. Přemysl Sobotka – 1. místopředseda Senátu, Parlament České republiky
 • Ing. Andrej Babiš – 1. místopředseda vlády, ministr financí, Ministerstvo financí České republiky
 • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. – náměstkyně ministra, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA – prorektor, Univerzita Karlova
 • Mag. Heidrun Irschik-Hadjieff, MBA – Country President pro Novartis ČR, CPO Head Česká Republika

13:45 – 15:00                         1. diskusní blok – Zdravotní pojišťovny a nemocnice                                      

 • Pozitivní příklady řízení nemocnic
 • Úhradová vyhláška
 • Strategie v personálním zajištění nemocnic
 • MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA – náměstek ministra pro zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • MUDr. Jiří Běhounek – předseda Správní rady, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky; hejtman, Kraj Vysočina
 • Ing. Zdeněk Kabátek – generální ředitel, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • MUDr. David Kostka, MBA – generální ředitel, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
 • MUDr. Pavel Frňka, DMS – ředitel pro strategii, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA – ředitel, Fakultní nemocnice v Motole
 • Ing. Martin Bláha, MBA – předseda představentsva, Jihočeské nemocnice, a.s.
 • MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH - generální ředitel, AGEL a.s.

15:00 – 15:10                         Vyhlášení výsledků projektu „CGM Zdravotní pojišťovna roku 2016“           

Výsledky projektu se budou vyhlašovat v následujících kategoriích:

 • Hodnocení z pohledu ředitelů nemocnic
 • Hodnocení z pohledu ambulantních lékařů
 • Hodnocení z pohledu pojištěnců
 • Hodnocení z pohledu preventivních programů
 • Absolutní vítěz
 • Bc. Vladimír Přikryl – generální ředitel, CompuGroup Medical ČR s.r.o.
 • David Skalický, MD, MBA – Market Access & Governmental Affairs Director, Roche
 • MUDr. Ján Dudra Ph.D., MPH – generální ředitel, AGEL, a.s.

15:10 – 15:15                         Předání ceny vítězi „Nemocnice pro život 2016“                                             

 • Dr. Martin Kuncek – člen vedení skupiny B.Braun; jednatel, B.Braun Avitum CZ/SK

15:15 – 15:45                         Přestávka, coffee break                                                                                        

15:45 – 16:45                         2. diskusní blok – Legislativa a právo                                                                 

 • Odškodňování
 • Práva pacientů a role pacientských organizací
 • Zajištění odpovědnosti lékařů a nemocnice
 • Návrh zákona o neziskových nemocnicích
 • prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. – předseda Výboru pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. – náměstkyně ministra, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. – přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. – emeritní přednosta, Fakultní nemocnice v Motole
 • JUDr. Tomáš Vícha – ředitel oddělení likvidace pojistných událostí, SATUM CZECH s.r.o.
 • Bc. Vladimír Přikryl – generální ředitel, CompuGroup Medical ČR s.r.o.

16:45 - 17:15                          Vyhlášení výsledků projektu „Nemocnice ČR 2016“ a předání hlavní ceny 

Výsledky projektu se budou vyhlašovat v následujících kategoriích:

 • Finanční zdraví nemocnic
 • Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců
 • Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů
 • Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů
 • Absolutní vítěz
 • Ing. Jakub Kovář – senior partner, NEXIA AP a.s.
 • Ing. Milan Káně, MBA – ředitel pro finanční a veřejný sektor, Československá obchodní banka, a. s.
 • Bc. Zdeněk Grimm – ředitel obchodu pro ČR a SR, LINET spol. s.r.o.
 • p. Daniel Vavřina – zakladatel, HealthCare Institute, o. p. s.

17:15 – 17:45                         Přestávka, coffee break                                                                                        

17:45 – 19:05                         Prezentace odborníků ve zdravotnictví                                                              

 • Ing. Miroslav Zábranský – ředitel laboratorního komplementu, Dopravní zdravotnictví a.s.; člen představenstva Laboratoře AGEL a.s.; Téma prezentace: "Nové trendy v laboratorních službách skupiny AGEL."
 • Ing. Martin Zubek – Senior Business Development Manager CEE region, Intersystems Corporation; Téma prezentace: "S InterSystems ke hvězdám, nejen ve zdravotnictví."
 • Ing. Martin Kultan – generální ředitel, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.; Téma prezentace: "Pojistný systém ZIPS v nejprogresivnější slovenské zdravotní pojišťovně DÔVERA."
 • Ing. Ladislav Pálka – technický ředitel, C SYSTEM CZ a.s.; Téma prezentace: "Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat."
 • Ing. Petr Doležal – Senior Consultant, HARTMANN - RICO a.s.; Téma prezentace: "Ekonomika provozu operačních sálů."
 • Ing. Jan Šplíchal – Regional Marketing Manager CPS, Panasonic System Communications Company Europe; Téma prezentace: "Prezentace odolné výpočetní techniky Panasonic.“
 • Ing. Jindřich Vintr – vedoucí informačně komunikačního oddělení, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, Téma prezentace: "Prezentace řešení Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje."
 • RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA – manažer marketingu a Aesculap Akademie, B. Braun Medical s.r.o.; Téma prezentace: "Bezpečnost personálu ve zdravotnictví pohledem Aesculap Akademie."
 • Bc. Tomáš Kovrzek – odborný garant Aesculap Akademie, B. Braun Medical s.r.o.; Téma prezentace: "Bezpečnost personálu ve zdravotnictví pohledem Aesculap Akademie."
 • Mgr. Jana Gregorová – předsedkyně, Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP; Téma prezentace: "Cesta ke standardizaci klinickofarmaceutické péče ve zdravotnickém systému ČR."

19:05 – 24:00                         Volná diskuse, večeře a společenský večer                                                      

Středa  30.11.2016

9:00 – 10:00                           Prezence účastníků konference                                                                          

10:00 – 12:00                        3. diskusní blok – Příklady dobré praxe spolupráce nemocnic                        
                                              a pacientských organizací (Summit nemocnic a pacientských organizací)    

 • Rostoucí vliv pacientských organizací na zdravotní pojišťovny a kvalitu péče v nemocnicích
 • Příklady dobré praxe vzájemné spolupráce
 • Mgr. Soňa Marková – místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • MUDr. Martin Holcát, MBA – náměstek pro léčebně preventivní péči, Fakultní nemocnice v Motole, ministr zdravotnictví v letech 2013 - 2014
 • MUDr. Tomáš Gottvald – předseda představenstva a generální ředitel, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. – náměstkyně ministra, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. – přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • Mgr. Václav Krása – předseda, Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s
 • Mgr. Jana Drexlerová – ředitelka, Mamma HELP, z.s.

12:00 – 13:00                         Oběd a společná diskuse                                                                                      

Registrovat se můžete zde:

http://www.hc-institute.org/cz/o-nas/kalendar-akci/odborna-konference-efektivni-nemocnice-2016.html

Aktuální pracovní podoba programu odborné konference Efektivní nemocnice 2016 (ve formátu PDF)

Děkujeme našim partnerům v roce 2016:

 

Novinky

30.11.2016

ŽEBŘÍČEK ČESKÝCH NEMOCNIC 2016

Vyhlášení žebříčku českých nemocnic v 11. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení českých nemocnic "Nejlepší nemocnice ČR 2016". V projektu byly nemocnice komplexně hodnoceny ze čtyř klíčových hledisek: Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, Bezpečnost a spokojenost...

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlašte se k odběru novinek


Hlavní partneři

   

      

  

         

          

      

       

            

Sponzor hlavní ceny

Partner "Nemocnice pro život"

Marketingoví partneři

Mediální partner ambulantních pacientů

Hlavní odborný partner

Hlavní realizační partner

Organizátor

Podporujeme

Odborní partneři

         

         

          

       

     

Partneři

  

 

    


   

        

Finanční partner

Realizační partneři

 

  

        

Mediální partneři

      

          

 

         

     

          

         

        

 

Spolupracující instituce

  
 
 

    

  

Spolupracujeme

          

 www.vzacna-onemocneni.cz