Odborná konference Efektivní nemocnice

Odborná konference „Efektivní nemocnice 2017 – Strategie zdravotních pojišťoven, nemocnic a ambulancí“

se bude konat v úterý 28. 11. 2017 a ve středu 29. 11. 2017 v Congress Hotelu Clarion v Praze - Vysočanech.

UPOZORNĚNÍ:

KAPACITA SÁLU JE TÉMĚŘ NAPLNĚNA A ZBÝVÁ POSLEDNÍCH PÁR VOLNÝCH MÍST. V NEJBLIŽŠÍCH DNECH BUDEME REGISTRACI UZAVÍRAT. V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU O ÚČAST DOPORUČUJEME REGISTRACI PROVÉST CO NEJDŘÍVE, PO NAPLNĚNÍ KAPACITY BUDE MOŽNÉ POUZE ZAPSÁNÍ DO ČEKACÍ LISTINY.

INFORMACE K UBYTOVÁNÍ:

Kapacita hotelu Clarion je již téměř naplněna. V případě Vašeho zájmu o ubytování Vám doporučujeme provést rezervaci co nejdříve.

Akce se koná pod záštitou:                                                                                                                

 • JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA – ministr zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Ing. Andrej Babiš – ministr financí v letech 2014 - 2017, Ministerstvo financí České republiky
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor, Univerzita Karlova
 • Ing. Radek Lacko – radní pro oblast zdravotnictví a bydlení, Hlavní město Praha
 • Mgr. Ivana Stráská – hejtmanka, Jihočeský kraj
 • Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová – hejtmanka, Středočeský kraj
 • MUDr. Jiří Běhounek – hejtman, Kraj Vysočina
 • JUDr. Martin Netolický, Ph.D. – hejtman, Pardubický kraj
 • JUDr. Bohumil Šimek – hejtman, Jihomoravský kraj
 • Jiří Čunek – předseda komise pro zdravotnictví, Asociace krajů České republiky
 • Bc. Josef Bernard – hejtman, Plzeňský kraj
 • Ing. Jaroslava Němcová, MBA – náměstkyně pro zdravotnictví, Středočeský kraj
 • MUDr. Martin Gebauer – náměstek hejtmana, Moravskoslezský kraj
 • Mgr. Michal Mariánek – náměstek primátora, město Ostrava

Úterý 28.11.2017

13:30 – 13:45 – ZAHÁJENÍ ODBORNÉ KONFERENCE                                                          

 • JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA  – ministr zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch – poslanec, expert pro oblast zdravotnictví, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor, Univerzita Karlova
 • Ing. Radek Lacko – radní pro oblast zdravotnictví a bydlení, Hlavní město Praha
 • Mgr. Miroslav Kočan – předseda představenstva a generální ředitel, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
 • Robin Turner – General Manager, ROCHE s.r.o.

13:45 – 15:00 – 1. DISKUSNÍ BLOK  ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY A NEMOCNICE                       

Hlavní témata diskusního bloku:

– Plány zdravotních pojišťoven a nemocnic na rok 2018
– Tvorba sítě zdravotnických zařízení z pohledu zdravotních pojišťoven
Standardní a nadstandardní péče v nemocnicích, připlácení ve zdravotnictví
– Zatraktivnění práce v nemocnicích a vzdělávání lékařů

 • JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA – ministr zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA – náměstek ministra pro zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • MUDr. Jiří Běhounek – předseda Správní rady, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky; Hejtman, Kraj Vysočina
 • Ing. Zdeněk Kabátek – generální ředitel, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • MUDr. David Kostka, MBA – generální ředitel, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
 • Ing. Ladislav Friedrich, CSc. – prezident, Svaz zdravotních pojišťoven České republiky
 • MUDr. Milan Leckéši – předseda představenstva, AGEL a.s.

15:00 – 15:15 – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU "ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2017"

Výsledky projektu budou vyhlašeny v následujících kategoriích:

Hodnocení z pohledu ředitelů nemocnic
Hodnocení z pohledu ambulantních lékařů
Hodnocení z pohledu pojištěnců
Hodnocení z pohledu preventivních programů
Hodnocení z pohledu finančního zdraví
– Absolutní vítěz
 • Bc. Vladimír Přikryl – Area Vice President HCS Eastern Europe, CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.
 • Jan Hůlek – ředitel pro vztahy s vnějším sektorem, EUC a.s.
 • Ing. Michal Kupsa – partner, NEXIA AP a.s.
 • Petr Koukal – zakladatel a předseda správní rady, STK pro chlapy
 • Daniel Vavřina – zakladatel, HealthCare Institute, o.p.s.

15:15 – 15:40 – PŘESTÁVKA, COFFEE BREAK                                                                  

15:40 – 16:40 – 2. DISKUSNÍ BLOK – ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE V NEMOCNICÍCH A AMBULANCÍCH

Hlavní témata diskusního bloku:

– Zkvalitňování zdravotní péče
– Zlepšování spolupráce mezi nemocnicemi a ambulantními lékaři
– Zavádění moderních a efektivních přístupů ve zdravotnictví
– Nová legislativa v českém zdravotnictví

 • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. – náměstkyně ministra, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. – náměstek ministra pro zdravotní péči, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch – poslanec, expert pro oblast zdravotnictví, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. – přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • MUDr. Petr Šonka – předseda, Sdružení praktických lékařů České republiky
 • MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. – předseda, Sdružení soukromých gynekologů České republiky
 • Jan Hůlek – ředitel pro vztahy s vnějším sektorem, EUC, a.s.

16:40 - 17:15 – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU „NEMOCNICE ČR 2017“,PŘEDÁNÍ HLAVNÍ CENY 

Výsledky projektu budou vyhlašeny v následujících kategoriích:

– Projekt „Nemocnice pro život 2017“
– Finanční zdraví nemocnic
– Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců
– Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů
– Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů
– Absolutní vítěz
 • Dr. Martin Kuncek – člen vedení skupiny B.Braun a jednatel, B.Braun Avitum CZ/SK
 • Ing. Jakub Kovář – Senior partner, NEXIA AP a.s.
 • Ing. Milan Káně, MBA – ředitel pro finanční a veřejný sektor, Československá obchodní banka, a.s.
 • Bc. Zdeněk Grimm – ředitel obchodu pro ČR a SR, LINET spol. s r.o.
 • Mgr. Ing. Martin Hájek – místopředseda představenstva, MZ Liberec a.s.
 • Daniel Vavřina – zakladatel, HealthCare Institute, o.p.s.

17:15 – 17:35 – PŘESTÁVKA, COFFEE BREAK

17:35 – 19:45 – PREZENTACE ODBORNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

 • Ing. Radek Lacko – radní pro oblast zdravotnictví a bydlení, Hlavní město Praha; Téma prezentace: „Současná a budoucí role Prahy v pražském zdravotnictví.“
 • JUDr. Martin Netolický, Ph.D. – hejtman, Pardubický kraj; Téma prezentace: „Fúze nemocnic akutní péče v Pardubickém kraji.“
 • JUDr. Ladislav Švec – ředitel, Kancelář zdravotního pojištění; Téma prezentace: „Srovnání nákladů zdravotního a sociálního systému-výstupy 2017.“
 • Martin Zubek – Senior Business Development Manager, Intersystems Corporation; Téma prezentace: „Sdílení zdravotních záznamů a IHE profily.“
 • Ing. Dušan Michalko – Head of PMO, Penta Hospitals International; Téma prezentace: „Riadiť znamená merať.“
 • Ing. Ladislav Pálka, MBA – technický ředitel, C SYSTEM CZ a.s.; Téma prezentace: „Nový nemocniční informační systém v ČR.“
 • Michal Potůček – výkonný ředitel projektu Zdravel, Zdravel.cz; Téma prezentace: „Systém ZDRAVEL v kontextu elektronizace českého zdravotnictví.“
 • Ing. Vlastimil Černý, MBA – náměstek pro informatiku, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze; Téma prezentace: „Využívání moderních IT služeb pro řízení institucí s ohledem na produktivitu, efektivitu a bezpečnost.“
 • Ing. Jakub Unucka, MBA – výkonný ředitel, GABEN, spol. s r.o.; Téma prezentace: „Využití technologií Internetu věcí  pro identifikaci a lokalizaci ve zdravotnictví.“
 • Ing. Jan Rucki – předseda představenstva, Medical Systems a.s.; Téma prezentace: „Co se stane, když přizpůsobíte cíle IT strategii sítě zdravotnických zařízení?“
 • Ing. Zdeněk Přibyl – ředitel oddělení majetkových rizik, SATUM CZECH s. r. o.; Téma prezentace: „Kybernetická rizika v praxi  a možnosti jejich ošetření pojištěním.“
 • Dr. Martin Kuncek – člen vedení skupiny B.Braun, jednatel, B. Braun Avitum CZ/SK; Téma prezentace: „B. Braun Omnia -  Domov pro seniory spojující zdravotní a sociální péči.“
 • PharmDr. Ondřej Pavlíček, Ph.D. – vedoucí lékárník, Lékárna Nemocnice České Budějovice, a.s.; Téma prezentace: „Příležitosti optimalizace lékárenské péče poskytované v rámci krajské sítě nemocnic.“

19:45 – 24:00 – VOLNÁ DISKUSE, VEČEŘE A SPOLEČENSKÝ VEČER

Středa  29.11.2017

09:00 – 10:00 – PREZENCE ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE

10:00 – 11:30  3. DISKUSNÍ BLOK – SUMMIT NEMOCNIC, AMBULANCÍ A PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ

Příklady dobré praxe spolupráce nemocnic, ambulancí a pacientských organizací

 • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. – náměstkyně ministra, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. – přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • MUDr. Zorjan Jojko – předseda, Svaz ambulantních specialistů České republiky
 • Eva Knappová – ředitelka, Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.
 • MUDr. Pavel Vepřek – člen představenstva, Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
 • Ing. Jaroslava Kunová – výkonná předsedkyně, Asociace nemocnic České republiky
 • Mgr. Soňa Marková – expert pro oblast zdravotnictví, KSČM

11:30 – 12:30 – OBĚD A SPOLEČNÁ DISKUSE

AKTUÁLNÍ PODOBU PROGRAMU KONFERENCE VE FORMÁTU PDF NALEZNETE ZDE.

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM V ROCE 2017:

 

 

Novinky

29.11.2017

Žebříček českých nemocnic a žebříček zdravotních pojišťoven 2017

Vyhlášení žebříčku českých nemocnic v rámci 12. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení českých nemocnic "Nejlepší nemocnice ČR 2017" a českých zdravotních pojišťoven v rámci 3. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení "Zdravotní pojišťovna roku 2017".

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlašte se k odběru novinek


Hlavní partneři

     

      

                  

            

Sponzor hlavní ceny

Partner "Nemocnice pro život"

Marketingoví partneři        

      

   

  

Hlavní partner elektronizace českého zdravotnictví

Mediální partner ambulantních pacientů

Hlavní odborný partner

Hlavní realizační partner

Organizátor

Podporujeme

Odborní partneři

         

         

          

         

        

Partneři

    

      

         

        

         

 

Finanční partner

Realizační partneři

       

  

Mediální partneři

      

       

   

         

         

   

    

 

Spolupracující instituce

  

  

              

     

            

        

     

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Spolupracujeme

          

 www.vzacna-onemocneni.cz