Odborná konference Efektivní nemocnice

Odborná konference „Efektivní nemocnice 2018 – Strategie zdravotních pojišťoven, nemocnic a ambulancí“

se bude konat v úterý 27. 11. 2018 a ve středu 28. 11. 2018 v Congress Hotelu Clarion v Praze - Vysočanech.

UPOZORNĚNÍ: KAPACITA SÁLU JE NAPLNĚNA! V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU O ÚČAST DOPORUČUJEME NÁS KONTAKTOVAT PRO MOŽNOST ZAPSÁNÍ DO ČEKACÍ LISTINY.

INFORMACE K UBYTOVÁNÍ: KAPACITA HOTELU CLARION JE NAPLNĚNA!

Záštitu nad odbornou konferencí doposud přijali:

 • Ing. Andrej Babiš – premiér, Vláda České republiky
 • Mgr. Radek Vondráček – předseda, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA – ministr, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Ing. Jaroslava Němcová, MBA – ministryně v letech 2017 - 2018, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
 • JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. –  ministryně, Ministerstvo financí České republiky
 • Mgr. Irena Storová – ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor, Univerzita Karlova
 • Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová – hejtmanka, Středočeský kraj
 • Mgr. Jana Vildumetzová – hejtmanka, Karlovarský kraj
 • Mgr. Ivana Stráská – hejtmanka, Jihočeský kraj
 • MUDr. Jiří Běhounek – hejtman, Kraj Vysočina
 • Bc. Josef Bernard – hejtman, Plzeňský kraj
 • JUDr. Bohumil Šimek – hejtman, Jihomoravský kraj
 • Jiří Čunek – hejtman, Zlínský kraj
 • Ing. Radek Lacko – radní pro oblast zdravotnictví a bydlení, Hlavní město Praha
 • MUDr. Přemysl Sobotka – náměstek hejtmana, Liberecký kraj
 • RSDr. Stanislav Rybák – náměstek hejtmana, Ústecký kraj
 • MUDr. Martin Gebauer – náměstek hejtmana, Moravskoslezský kraj
 • Mgr. Michal Mariánek – náměstek primátora, Město Ostrava

Úterý 27.11.2018

13:30 – 13:50 ZAHÁJENÍ ODBORNÉ KONFERENCE

 • Ing. Andrej Babiš – premiér, Vláda České republiky
 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA – ministr, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor, Univerzita Karlova
 • RNDr. Soňa Porubská, Ph.D. – Head of Zentiva Czech Republic & Slovakia
 • Robin Turner – General Manager, ROCHE s.r.o.

13:50 – 15:05 1. DISKUSNÍ BLOK – ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, NEMOCNICE A AMBULANCE

Hlavní témata diskusního bloku:

– Plány a strategie ministerstva, zdravotních pojišťoven, nemocnic a ambulancí na následujících pět let
Zajištění financování a zdrojů zdravotní péče v následujících pěti letech

– Rozvoj kvalitativních ukazatelů zdravotní péče a jejich vliv na úhrady

 • Ing. Andrej Babiš – premiér, Vláda České republiky
 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA – ministr, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Ing. Zdeněk Kabátek – ředitel, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • JUDr. Václav Janalík – ředitel pro smluvní vztahy a správní řízení, Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
 • JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA – ředitel, Fakultní nemocnice v Motole
 • MUDr. Zorjan Jojko – předseda, Svaz ambulantních specialistů České republiky
 • MUDr. Petr Šonka – předseda, Sdružení praktických lékařů České republiky

15:05 – 15:25 – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU "ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2018"

Výsledky projektu budou vyhlášeny v následujících kategoriích:

– Hodnocení z pohledu ředitelů nemocnic
– Hodnocení z pohledu ambulantních lékařů
– Hodnocení z pohledu pojištěnců
– Hodnocení z pohledu preventivních programů pro děti a dorost
– Hodnocení z pohledu finančního zdraví
– Absolutní vítěz

Ocenění budou předávat:

 • Ing. Andrej Babiš – premiér, Vláda České republiky
 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA – ministr, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Bc. Vladimír Přikryl – ředitel a jednatel, CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.
 • Robin Turner – General Manager, ROCHE s.r.o.
 • Ing. Michal Kupsa – partner, NEXIA AP a.s.
 • Daniel Vavřina – zakladatel, HealthCare Institute, o.p.s.

15:25 – 16:00 – PŘESTÁVKA, COFFEE BREAK

16:00 – 17:00 – 2. DISKUSNÍ BLOK – ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNÍ PÉČE V NEMOCNICÍCH A AMBULANCÍCH

Hlavní témata diskusního bloku:

– Zlepšování zdravotní péče a spolupráce mezi nemocnicemi, ambulantními lékaři a pacientskými organizacemi
Zvyšování kvality, bezpečnosti a efektivity péče prostřednictvím zavádění moderních přístupů ve zdravotnictví

– Nová legislativa týkající se zdravotnictví

 • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. – předsedkyně, Společnost medicínského práva – Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
 • MUDr. Tomáš Julínek, MBA – ministr zdravotnictví v letech 2006 – 2009
 • doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. – ministr zdravotnictví v letech 2010 – 2013
 • MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. – předseda, Česká gynekologická a porodnická společnost – Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. a Rada poskytovatelů Ministerstva zdravotnictví České republiky 
 • doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. – prezident, Česká stomatologická komora
 • Mgr. Vlastimil Milata – prezident, Diaktiv Czech Republic z.s.
 • Jan Hůlek – ředitel pro vztahy s vnějším sektorem, EUC a.s.

17:00 – 17:35 – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU "NEMOCNICE ČR 2018", PŘEDÁNÍ HLAVNÍ CENY

Výsledky projektu budou vyhlášeny v následujících kategoriích:

– Projekt "Nemocnice pro život 2018"
– Projekt "Online komunikace nemocnic 2018"
– Finanční zdraví nemocnic
– Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců
– Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů
– Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů
– Absolutní vítěz
 
Ocenění budou předávat:
 
 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA – ministr, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Dr. Martin Kuncek – člen vedení skupiny B. Braun, jednatel, B. Braun Avitum CZ/SK
 • Vladan Crha – Managing Director, AMI Digital s.r.o.
 • Martin Žabka – Senior Account Director, AMI Communications, spol. s r.o.
 • Ing. Jakub Kovář – Senior partner, NEXIA AP a.s.
 • Ing. Milan Káně, MBA – ředitel pro finanční a veřejný sektor, Československá obchodní banka, a. s.
 • Bc. Zdeněk Grimm – ředitel obchodu pro ČR a SR, LINET spol. s r.o.
 • Mgr. Václav Halama – Business Unit Manager, HARTMANN - RICO a.s.
 • Daniel Vavřina – zakladatel, HealthCare Institute, o.p.s.

17:35 – 17:55 – PŘESTÁVKA, COFFEE BREAK

17:55 – 19:00 PREZENTACE ODBORNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

 • Mgr. Irena Storová, MHA – ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv; Téma prezentace: „Aktuality v elektronické preskripci léčivých přípravků.“
 • Martin Zubek – Senior Business Development Manager, Intersystems Corporation; Téma prezentace: „Chcete alternativu ve zdravotnické informatice v České republice? Nová řešení na dosah vaší ruky.“
 • Martin Wagner – General Manager, Zdravel.cz; Téma prezentace: „Jak data měníme v informace.“
 • Dominik Kühne – Senior Business Manager – Processes, B. Braun Germany; Téma prezentace: „Quality and Effectiveness Improvement Along the Patient Treatment Pathway.“

19:00 24:00 VOLNÁ DISKUSE, VEČEŘE A SPOLEČENSKÝ VEČER

Středa 28.11.2018

9:00 – 10:00 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE

10:00 – 11:30 – 3. DISKUSNÍ BLOK – SUMMIT NEMOCNIC, AMBULANCÍ A PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ

Hlavní témata diskusního bloku:

– Optimální nastavení spolupráce ministerstva, pacientských organizací, nemocnic a ambulancí
Hrazení nákladné léčby z pohledu pacientů, ministerstva a zdravotních pojišťoven

– Zavádění nových přístupů a moderních technologií šetrnějších pro pacienty

 • Mgr. Filip Vrubel – náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Ing. David Šmehlík, MHA – náměstek ředitele pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • Ing. Ladislav Friedrich, CSc. – prezident, Svaz zdravotních pojišťoven České republiky
 • Ing. Michal Čarvaš, MBA – místopředseda, Asociace českých a moravských nemocnic
 • doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. – předseda, Společnost všeobecného lékařství - Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
 • PharmDr. Lubomír Chudoba – prezident, Česká lékárnická komora
 • Mgr. Václav Krása – předseda, Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.
 • Edita Müllerová – předsedkyně, Revma Liga Česká republika, z.s.

11:30 – 12:30 OBĚD A SPOLEČNÁ DISKUSE

Zařadit na čekací listinu se můžete ZDE.

PROGRAM KONFERENCE V PDF FORMÁTU

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM V ROCE 2018:

Novinky

27.11.2018

Žebříček českých nemocnic a žebříček zdravotních pojišťoven 2018

Vyhlášení žebříčku českých nemocnic v rámci 13. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení českých nemocnic "Nejlepší nemocnice ČR 2018" a českých zdravotních pojišťoven v rámci 4. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení "Zdravotní pojišťovna roku 2018".

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlašte se k odběru novinek


Hlavní partneři

         

           

                      

      

        

Sponzor hlavní ceny

Partner "Nemocnice pro život"

Partner "Online komunikace nemocnic"

Marketingoví partneři    

      

Hlavní partner elektronizace českého zdravotnictví

Partner elektronizace českého zdravotnictví

Mediální partner ambulantních pacientů

Mediální partner zaměstnanců nemocnic

Hlavní odborný partner

Hlavní realizační partner

Organizátor

Podporujeme

Odborní partneři

         

     

           

                

   

Partneři

         

             

         

               

Finanční partner

Realizační partneři

      

 

Mediální partneři

          

       

      

   

            

           

 

Spolupracující instituce

                   

   

                 

       

              

            
 

      

       

    

     

 

 

 

 

 

  

 

 

Spolupracujeme

          

  www.vzacna-onemocneni.cz