Odborná konference Efektivní nemocnice

Odborná konference „Efektivní nemocnice 2017 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“

se bude konat v úterý 28. 11. 2017 a ve středu 29. 11. 2017 v Congress Hotelu Clarion v Praze - Vysočanech.

Akce se koná pod záštitou:                                                                                                                               

 • Ing. Andrej Babiš – 1. místopředseda vlády, ministr financí, Ministerstvo financí České republiky
 • JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA – ministr zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor, Univerzita Karlova
 • Ing. Radek Lacko – radní pro oblast zdravotnictví a bydlení, Hlavní město Praha

Úterý 28.11.2017

13:30 – 13:45 – ZAHÁJENÍ ODBORNÉ KONFERENCE                                                          

 • Ing. Andrej Babiš – 1. místopředseda vlády, ministr financí, Ministerstvo financí České republiky
 • JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA  – ministr zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor, Univerzita Karlova
 • Ing. Radek Lacko – radní pro oblast zdravotnictví a bydlení, Hlavní město Praha

13:45 – 15:00 – 1. DISKUSNÍ BLOK  ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY A NEMOCNICE                       

Hlavní témata diskusního bloku:

– Plány zdravotních pojišťoven a nemocnic na rok 2018
– Tvorba sítě zdravotnických zařízení z pohledu zdravotních pojišťoven
Standardní a nadstandardní péče v nemocnicích, připlácení ve zdravotnictví
– Zatraktivnění práce v nemocnicích a vzdělávání lékařů

 • JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA – ministr zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA – náměstek ministra pro zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • MUDr. Jiří Běhounek – předseda Správní rady, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky; Hejtman, Kraj Vysočina
 • Ing. Zdeněk Kabátek – generální ředitel, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • MUDr. David Kostka, MBA – generální ředitel, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
 • MUDr. Pavel Frňka, DMS – ředitel pro strategii, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

15:00 – 15:10 – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU "ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2017"

15:10 – 15:40 – PŘESTÁVKA, COFFEE BREAK                                                                  

15:40 – 16:40 – 2. DISKUSNÍ BLOK – ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE V NEMOCNICÍCH

Hlavní témata diskusního bloku:

– Zkvalitňování zdravotní péče
– Zlepšování spolupráce mezi nemocnicemi a ambulantními lékaři
– Zavádění moderních a efektivních přístupů ve zdravotnictví
– Nová legislativa v českém zdravotnictví

 • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. – náměstkyně ministra, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. – náměstek ministra pro zdravotní péči, Ministerstvo zdravotnictví
 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch – tajemník ministra financí, Ministerstvo financí České republiky
 • MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. – přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • MUDr. Petr Šonka – člen předsednictva, Sdružení praktických lékařů České republiky
 • MUDr. Vladimír Dvořák – předseda, Sdružení soukromých gynekologů České republiky

16:40 - 17:15 – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU „NEMOCNICE ČR 2017“,PŘEDÁNÍ HLAVNÍ CENY 

Výsledky projektu budou vyhlašeny v následujících kategoriích:

– Projekt „Nemocnice pro život 2017“
– Finanční zdraví nemocnic
– Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců
– Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů
– Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů
– Absolutní vítěz
 • p. Daniel Vavřina – zakladatel, HealthCare Institute, o. p. s.

17:15 – 17:45 – PŘESTÁVKA, COFFEE BREAK

17:45 – 19:15 – PREZENTACE ODBORNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ                                                           

19:05 – 24:00 – VOLNÁ DISKUSE, VEČEŘE A SPOLEČENSKÝ VEČER

Středa  29.11.2017

09:00 – 10:00 – PREZENCE ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE

10:00 – 12:00  3. DISKUSNÍ BLOK – SUMMIT NEMOCNIC A PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ

Příklady dobré praxe spolupráce nemocnic a pacientských organizací

 • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. – náměstkyně ministra, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. – přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

12:00 – 13:00 – OBĚD A SPOLEČNÁ DISKUSE

REGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE:

http://www.hc-institute.org/cz/o-nas/kalendar-akci/odborna-konference-efektivni-nemocnice-2017.html

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM V ROCE 2017:

 

 

 

Novinky

27.04.2017

TISKOVÁ ZPRÁVA: Kam mají studenti zdravotnických škol namířeno po ukončení studia?

Aktuální výsledky unikátního průzkumu „Barometr mezi budoucími zdravotními sestrami (studenty středních, vyšších odborných a vysokých zdravotnických škol v České republice)", který byl realizován na přelomu roku 2016 mezi studenty 109 středních, vyšších odborných a vysokých zdravotnických škol v...

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlašte se k odběru novinek


Hlavní partneři

     

      

       

       

          

Sponzor hlavní ceny

Partner "Nemocnice pro život"

Marketingoví partneři

      

Hlavní partner elektronizace českého zdravotnictví

Mediální partner ambulantních pacientů

Hlavní odborný partner

Hlavní realizační partner

Organizátor

Podporujeme

Odborní partneři

         

         

          

       

        

Partneři

         

    

Finanční partner

Realizační partneři

        

Mediální partneři

      

          

 

         

     

          

         

        

 

Spolupracující instituce

  
 
 

 

Spolupracujeme

          

 www.vzacna-onemocneni.cz