Odborná konference Efektivní nemocnice

Odborná konference „Efektivní nemocnice 2021 – Strategie zdravotních pojišťoven, nemocnic a ambulancí“

se bude konat v úterý 23. 11. 2021 a ve středu 24. 11. 2021 v Clarion Congress Hotel Prague – Vysočany.

Program odborné konference v PDF formátu naleznete ZDE >

Registrovat se můžete ZDE >

Využijte také možnost hodnocení očkovacích center v nemocnicích. Hlasovat můžete elektronicky nebo prostřednictvím tištěného dotazníku ZDE›

Záštitu nad odbornou konferencí doposud přijali:

 • Ing. Miloš Zeman, dr. h. c. – prezident, Česká republika
 • Ing. Andrej Babiš – premiér, Vláda České republiky
 • JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. – místopředsedkyně vlády, Vláda České republiky; ministryně, Ministerstvo financí České republiky
 • doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA – místopředseda vlády, Vláda České republiky; ministr, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
 • RNDr. Miloš Vystrčil – předseda, Senát Parlamentu České republiky
 • MUDr. Roman Kraus, MBA – předseda Výboru pro zdravotnictví, Senát Parlamentu České republiky
 • prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. – předsedkyně, Výbor pro zdravotnictví - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA – ministr, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA – ministr do roku 2021, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. – ministr do roku 2021, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. – ministryně, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
 • Ing. Klára Dostálová – ministryně, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
 • Mgr. Irena Storová, MHA – ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • MUDr. Barbora Macková – ředitelka, Státní zdravotní ústav
 • MUDr. Milan Kubek – prezident, Česká lékařská komora
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor, Univerzita Karlova
 • doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. – prezident, Česká stomatologická komora
 • Ing. Ladislav Friedrich, CSc. – prezident, Svaz zdravotních pojišťoven České republiky, z.s.
 • Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. – prezident, Hospodářská komora České republiky
 • Mgr. Petra Pecková – hejtmanka, Středočeský kraj
 • doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. – hejtmanka, Plzeňský kraj
 • Mgr. Jan Grolich – hejtman, Jihomoravský kraj
 • Ing. Josef Suchánek – hejtman, Olomoucký kraj
 • Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v. – hejtman, Královéhradecký kraj
 • Mgr. Vítězslav Schrek – hejtman, Kraj Vysočina
 • Ing. Petr Kulhánek – hejtman, Karlovarský kraj
 • Ing. Erika Jurinová – předsedkyně, Žilinský samosprávny kraj
 • Mgr. Juraj Droba, MBA, MA – předseda, Bratislavský samosprávny kraj
 • Ing. Jaroslav Baška – předseda, Trenčiansky samosprávny kraj
 • Mgr. Jozef Viskupič – předseda, Trnavský samosprávny kraj
 • PaedDr. Milan Majerský, Ph.D. – předseda, Prešovský samosprávny kraj
 • Ing. Ján Lunter – předseda, Banskobystrický samosprávny kraj
 • MUDr. Martin Gebauer – náměstek hejtmana, Moravskoslezský kraj
 • Ing. Michaela Matoušková, MPA – náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví, Pardubický kraj
 • Mgr. Milena Johnová – radní, Hlavní město Praha
 • Mgr. Vladimír Richter – člen Rady Libereckého kraje pro resort zdravotnictví, Liberecký kraj
 • Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. – náměstek primátora, Město Ostrava

Úterý 23.11.2021

ZAHÁJENÍ ODBORNÉ KONFERENCE (13:30 - 14:30)

 • JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. – místopředsedkyně vlády, Vláda České republiky; ministryně, Ministerstvo financí České republiky
 • prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. – předsedkyně, Výbor pro zdravotnictví - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA – ministr, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor, Univerzita Karlova
 • Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. – prezident, Hospodářská komora České republiky
 • prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. – ředitel, Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
 • Erik Lundgren – generální ředitel, Roche Česká republika

1. DISKUSNÍ BLOKZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, NEMOCNICE A AMBULANCE (14:30 - 15:30)

Hlavní témata diskusního bloku:

 • Plány na zajištění finanční stability českého zdravotnictví.
 • Restrukturalizace nemocnic s akutní lůžkovou péčí – budoucnost sítě nemocnic.
 • Restrukturalizace kompetencí lékařů a sester, legalizace práce sester, kvalifikační dohody s mladými lékaři.
 • Elektivní péče a větší rozsah výkonů placených DRG.

Účast v diskusním bloku aktuálně potvrdili:

 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA – ministr, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Ing. Zdeněk Kabátek – ředitel, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, FCMA – ředitel, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. – předseda představenstva, Nemocnice AGEL Říčany a.s.
 • MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. – předseda představenstva, Nemocnice České Budějovice, a.s.
 • doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. – prezident, Česká stomatologická komora
 • MUDr. Petr Šonka – předseda, Sdružení praktických lékařů České republiky

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CELOSTÁTNÍHO PRŮZKUMU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2021 (15:30 - 15:45)

Výsledky celostátního projektu budou vyhlášeny v těchto kategoriích:

 • Hodnocení z pohledu online komunikace zdravotních pojišťoven
 • Hodnocení z pohledu ředitelů nemocnic
 • Hodnocení z pohledu finančního zdraví
 • Hodnocení z pohledu pojištěnců
 • Hodnocení z pohledu preventivních programů pro děti a dorost
 • Hodnocení z pohledu ambulantních lékařů
 • Absolutní vítěz

PŘESTÁVKA (15:45 - 16:15)

2. DISKUSNÍ BLOK DISKUSE MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ A ODBORNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ (16:15 - 17:15)

Hlavní témata diskusního bloku:

 • Plány na zajištění finanční stability českého zdravotnictví.
 • Restrukturalizace nemocnic s akutní lůžkovou péčí.
 • Změna úlohy zdravotních pojišťoven v rámci českého zdravotnictví, větší důraz na prevenci a hodnocení kvality poskytované péče.
 • Investiční rozvoj nemocnic, plán větší efektivity nemocnic (elektronizace, změna přístupu v organizaci péče).
 • Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 (zlepšení zdravotního stavu populace, optimalizace zdravotnického systému, podpora vědy a výzkumu).

Účast v diskusním bloku aktuálně potvrdili:

 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA – ministr, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – místopředseda a člen, Výbor pro zdravotnictví – PSP ČR, koordinátor program. týmu zdravotnictví, Občanská demokratická  strana
 • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. – odborná mluvčí pro oblast zdravotnictví a advokátka, Česká strana sociálně demokratická
 • MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA – přednosta kliniky, Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN, Fakultní Thomayerova nemocnice; KDU-ČSL
 • Ing. Michaela Matoušková, MPA – náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví, Pardubický kraj; členka předsednictva, Starostové a nezávislí
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor, Univerzita Karlova
 • prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. – přednosta, I. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CELOSTÁTNÍHO PRŮZKUMU NEJLEPŠÍ NEMOCNICE ČR 2021 (17:15 - 17:45)

Výsledky celostátního projektu budou vyhlášeny v těchto kategoriích:

 • Projekt „Nemocnice pro život 2021“
 • Projekt „Online komunikace nemocnic 2021“
 • Finanční zdraví nemocnic
 • Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců
 • Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů
 • Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů
 • Absolutní vítěz

PREZENTACE ODBORNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ (17:45 - 18:45)

 • Jiří Sven Svěrák – AWS Public Sector & HealthCare Vertical, Czech Republic – Slovakia – Hungary – Croatia

Téma prezentace: Virtuální péče & zlepšení zkušeností pacientů.

 • Ing. Tomáš Staněk – Broker Senior se specializací na pojištění kybernetických rizik, RESPECT, a.s.

Téma prezentace: Pojištění kybernetických rizik.

 • Ing. Vlastimil Vyskočáni – člen představenstva a ředitel úseku energetika budov, ČEZ ESCO, a.s.

Téma prezentace: Inovativní formy financování investic energetických úspor v českých nemocnicích.

UKONČENÍ 1. DNE ODBORNÉ KONFERENCE (18:45 - 22:00)

 

Středa 24.11.2021

3. DISKUSNÍ BLOKSUMMIT NEMOCNIC, AMBULANCÍ A PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ (10:00 - 11:00)

Hlavní témata diskusního bloku:

 • Národní onkologický plán (optimální nastavení spolupráce ministerstva, zdravotních pojišťoven, pacientských organizací a poskytovatelů).
 • Zavádění nových přístupů a moderních technologií šetrnějších pro pacienty.
 • Prevence a optimální nastavení preventivních programů.

Účast v diskusním bloku aktuálně potvrdili:

 • Ing. Ladislav Friedrich, CSc. – prezident, Svaz zdravotních pojišťoven České republiky, z.s.
 • Ing. David Šmehlík, MHA – náměstek ředitele pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • Mgr. Václav Krása – předseda, Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.
 • prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. – ředitel, Masarykův onkologický ústav
 • MUDr. František Vlček, Ph.D., MHA – ředitel pro procesy, kvalitu a efektivitu, AKESO holding a.s.
 • Ing. Stanislav Kolb – prezident, Asociace mužů sobě z.s.
 • další účastníci diskuse osloveni

UKONČENÍ 2. DNE ODBORNÉ KONFERENCE (11:00 - 12:00)

 

DĚKUJEME PARTNERŮM ODBORNÉ KONFERENCE V ROCE 2021:


Novinky

30.09.2021

Největší zaměstnavatelé v České republice požadují od zdravotních pojišťoven lepší nabídku preventivních programů pro své zaměstnance

V oblasti vztahu zaměstnavatelů se zdravotními pojišťovnami se zaměstnavatelé v soukromém i veřejném sektoru jednoznačně shodují na nutnosti zlepšení speciální nabídky preventivních programů pro zaměstnance (očkování, preventivní kontroly). Na rezervy v této oblasti poukázala také celková aktuální...

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek


Hlavní partneři

 

  

  

   

 Sponzor hlavní ceny

Partner "Nemocnice pro život"

Marketingoví partneři

    

Mediální partner ambulantních pacientů

Mediální partner zaměstnanců nemocnic

 

Organizátor

Podporujeme

Hlavní realizační partner

Realizační partneři

      

 

Odborní partneři

 

   

      

Finanční partner

Partneři

 

  

 

 

Partner kategorie Online komunikace nemocnic

Mediální partneři

   

  

  

 

 

    

  

 

       

                 

Spolupracujeme

          

  www.vzacna-onemocneni.cz