Zaměstnanci nemocnic

Hlasování probíhá od 1.2.2018 do 31.8.2018.


Výběr nemocnice
1. Kraj
2. Název nemocnice
3. Oddělení

Informace o nemocnici
1. Jaká je Vaše celková spokojenost jako zaměstnance této nemocnice?
(v procentech spokojenosti, maximálně spokojen/a = 100%)
 

2. Doporučil/a byste nemocnici jako perspektivního zaměstnavatele v regionu?
3. Jak jste spokojen/a s úrovní vybavení Vašeho pracoviště?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
4. Považujete Vaše povolání za psychicky náročné?
5. Co konkrétně považujete za nejnáročnější
na svém povolání po psychické stránce? (možnost více odpovědí)
6. Považujete své povolání za fyzicky náročné?
7. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci s Vaším nadřízeným?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
8. Projevuje Váš nadřízený zájem vyslechnout si Váš názor (pracovní problém, léčebný postup, apod.)?
9. Máte u Vás na pracovišti pravidelná setkání, kde si navzájem sdělujete informace o plánovaných změnách v nemocnici, co a jak máte dělat?
10. Jak se cítíte v současném pracovním kolektivu?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
11. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci mezi Vámi a Vašimi kolegy?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
12. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci
lékař x lékař?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
13. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci
lékař x sestra?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
14. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci
sestra x sestra?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
15. Jak hodnotíte spokojenost pacientů na Vašem oddělení?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
16. Co konkrétně doporučujete udělat pro zlepšení spokojenosti Vašich pacientů?
(možnost více odpovědí)
17. Jak hodnotíte bezpečnost pacientů na Vašem oddělení? (kvalita zákroku, předané informace, podávání léků, …)
(1 = výborně, 5 = nedostatečně)
18. Co konkrétně doporučujete udělat pro zvýšení bezpečnosti Vašich pacientů?
(možnost více odpovědí)
19. Jak hodnotíte úroveň bezpečnosti Vás a Vašich kolegů při výkonu práce na Vašem oddělení?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
20. Co konkrétně doporučujete udělat pro zvýšení bezpečnosti Vás a Vašich kolegů při výkonu práce na Vašem oddělení? (možnost více odpovědí)
21. Jaké riziko z pohledu bezpečnosti personálu nemocnice považujete za největší? (možnost více odpovědí)
22. Jaká opatření přijímá vedení Vaší nemocnice, aby zajistilo bezpečnost pacientů a zaměstnanců na jednotlivých odděleních? (možnost více odpovědí)
23. Zamyslete se, prosím, nad důvody, pro které byste se rozhodl/a odejít z Vaší nemocnice:
(možnost více odpovědí)
24. Jste nucen/a pro zachování Vašeho životního standardu pracovat přesčas?
25. Jak hodnotíte hospodárnost provozu na Vašem pracovišti?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
26. Jaké řešení navrhujete pro zvýšení hospodárnosti na Vašem pracovišti?
(možnost více odpovědí)
27. Vyjmenujte, prosím, překážky, které Vám brání
při prosazování hospodárnějšího provozu:
(možnost více odpovědí)
28. O jaké nefinanční benefity byste měl/a největší zájem?
29. Máte možnost se seberealizovat (využít svou odbornost, dosažené vzdělání, specializaci)?
30. Nabízí Vám zaměstnavatel možnost dalších profesních a odborných školení?
31. Jak hodnotíte komunikaci s Vaší zdravotní pojišťovnou? (e-mail, telefon, dopis, osobní kontakt)
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
32. Jak hodnotíte nabídku preventivních programů Vaší zdravotní pojišťovny?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
33. Pocházejí Vaše zkušenosti s touto nemocnicí z roku 2018?

Informace o respondetech
Pohlaví
Váš věk:
Praxe
Nejvyšší dosažené vzdělání:
V jakém útvaru pracujete?
Pracovní zařazení
U které zdravotní pojišťovny jste v současné době pojištěn/a?
Podřízení

   
   
   
Pole musí být zaškrtnuto

Zadané údaje slouží potřebám neziskové organizace HealthCare Institute, která se zabývá zvyšováním kvality a efektivity v nemocnicích.

Novinky

05.10.2018

Ředitelé slovenských a českých nemocnic společně vnímají možné riziko zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče

Aktuální výsledky pilotního ročníku unikátního průzkumu „Barometr slovenského zdravotnictví 2018“.

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlašte se k odběru novinek


Hlavní partneři

       

        

                  

  

Sponzor hlavní ceny

Partner "Nemocnice pro život"

Partner "Online komunikace nemocnic"

Marketingový partner       

    

Hlavní partner elektronizace českého zdravotnictví

Partner elektronizace českého zdravotnictví

Mediální partner ambulantních pacientů

Mediální partner zaměstnanců nemocnic

Hlavní odborný partner

Hlavní realizační partner

Organizátor

Podporujeme

Odborní partneři

         

         

          

         

        

Partneři

         

         

   

Finanční partner

Realizační partneři

       

 

 

Mediální partneři

    

       

   

       

         

          

     

 

Spolupracující instituce

                   

   

                 

       

              

            
 

      

       

    

     

 

 

 

 

 

  

 

 

Spolupracujeme

          

 www.vzacna-onemocneni.cz