Zaměstnanci nemocnic

Hlasování probíhá od 1.2.2016 do 31.8.2016.


Výběr nemocnice
1. Kraj
2. Název nemocnice
3. Oddělení

Informace o nemocnici
1. Jaká je Vaše celková spokojenost jako zaměstnance této nemocnice?
(v procentech spokojenosti, maximálně spokojen/a = 100%)
 

2. Jak celkově hodnotíte tuto nemocnici jako atraktivního zaměstnavatele v regionu?
(1 = výborně, 5 = nedostatečně)

3. Jak jste spokojen/a s úrovní vybavení Vašeho pracoviště?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
4. Považujete Vaše povolání za psychicky náročné?
5. Co konkrétně považujete za nejnáročnější na svém povolání po psychické stránce? (možnost více odpovědí)
6. Považujete své povolání za fyzicky náročné?
7. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci s Vaším nadřízeným?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
8. Projevuje Váš nadřízený zájem vyslechnout si Váš názor (pracovní problém, léčebný postup, apod.)?
9. Je Váš nadřízený ochoten naslouchat Vašim osobním problémům?
10. Poděkoval Vám Váš nadřízený za Vaše dílčí pracovní úspěchy v posledních 3 měsících?
11. Máte u Vás na pracovišti pravidelná setkání, kde si navzájem sdělujete informace o tom, jak se nemocnici daří, o očekávaných změnách v nemocnici, co a jak máte dělat?
12. Jak se cítíte v současném pracovním kolektivu?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
13. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci mezi Vámi a Vašimi kolegy?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
14. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci
lékař x lékař?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
15. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci
lékař x sestra?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
16. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci
sestra x sestra?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
17. Jak hodnotíte spokojenost pacientů na Vašem oddělení?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
18. Co konkrétně doporučujete udělat pro zlepšení spokojenosti Vašich pacientů?
(možnost více odpovědí)
19. Jak hodnotíte bezpečnost pacientů na Vašem oddělení? (kvalita zákroku, předané informace, podávání léků, …)
(1 = výborně, 5 = nedostatečně)
20. Co konkrétně doporučujete udělat pro zvýšení bezpečnosti Vašich pacientů?
(možnost více odpovědí)
21. Zamyslete se, prosím, nad důvody, pro které byste se rozhodl/a odejít z Vaší nemocnice:
(možnost více odpovědí)
22. Jste nucen/a pro zachování Vašeho životního standardu pracovat přesčas?
23. Jak hodnotíte hospodárnost provozu na Vašem pracovišti?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
24. Jaké řešení navrhujete pro zvýšení hospodárnosti na Vašem pracovišti?
(možnost více odpovědí)
25. Vyjmenujte, prosím, překážky, které Vám brání při prosazování hospodárnějšího provozu.
(možnost více odpovědí)
26. O jaké nefinanční motivační odměny byste měl/a největší zájem?
(možnost více odpovědí)
27. Máte možnost se seberealizovat (využít svou odbornost, dosažené vzdělání, specializaci)?
28. Nabízí Vám zaměstnavatel možnost dalších profesních a odborných školení?
29. Jak pečuje zaměstnavatel o Vaše zdraví?
(možnost více odpovědí)
30. Jak hodnotíte kvalitu úklidu na oddělení?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
31. Jak hodnotíte komunikaci s Vaší zdravotní pojišťovnou? (e-mail, telefon, dopis)
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
32. Jak hodnotíte nabídku preventivních programů Vaší zdravotní pojišťovny?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
33. Pocházejí Vaše zkušenosti s touto nemocnicí z roku 2016?

Informace o respondetech
Pohlaví
Váš věk:
Praxe
Nejvyšší dosažené vzdělání:
V jakém útvaru pracujete?
Pracovní zařazení
U které zdravotní pojišťovny jste v současné době pojištěn/a?
Podřízení

   
   
   
Pokud máte zájem o výsledky tohoto průzkumu, napište nám, prosím, svou e-mailovou adresu (popř. sledujte náš web).

Zadané údaje slouží potřebám neziskové organizace HealthCare Institute, která se zabývá zvyšováním kvality a efektivity v nemocnicích.

Novinky

17.10.2016

Barometr mezi mediky 2016

V průběhu měsíce října a listopadu roku 2016 realizujeme 2. ročník celostátního průzkumu „Barometr mezi mediky (studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České republice)“. 

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlašte se k odběru novinek


Hlavní partneři

   

      

  

         

        

  

  

Sponzor hlavní ceny

Partner "Nemocnice pro život"

Marketingoví partneři

Mediální partner ambulantních pacientů

Hlavní odborný partner

Hlavní realizační partner

Organizátor

Podporujeme

Odborní partneři

         

         

          

       

     

Partneři

  

 

 

    

Finanční partner

Realizační partneři

 

        

Mediální partneři

      

        

 

      

   

    

           

 

Spolupracující instituce

  
 
 

    

  

Spolupracujeme

          

 www.vzacna-onemocneni.cz