Pojišťovna roku - ambulantní lékaři

5. ročník celostátního průzkumu mezi 10.000 oslovenými lékaři, jehož cílem je zhodnocení profesionálního přístupu
a úrovně partnerského jednání českých zdravotních pojišťoven.
 
Možnost zapojit se do průzkumu je otevřena do 15.7.2019
 
Výsledky průzkumu z předchozích let naleznete ZDE.
 

Zdravotní pojišťovna roku 2019 očima ambulantních lékařů
V následujících otázkách se, prosím, pokuste ohodnotit jednotlivé zdravotní pojišťovny podle toho, jak je vnímáte v rámci uvedených atributů ve vztahu k Vaší osobě a prováděné lékařské praxi.

Hodnoťte, prosím, jako ve škole – tedy od 1 do 5, kde 1 = nejlepší hodnocení a 5 = nejhorší hodnocení.
1. Jak hodnotíte úroveň vzájemné komunikace (např. ochotu poskytovat data a jejich aktuálnost, otevřenost ve vzájemné komunikaci) s jednotlivými zdravotními pojišťovnami?
1 = nejlepší hodnocení, 5 = nejhorší hodnocení
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
2. Jak hodnotíte úroveň elektronické komunikace (např. reakční doba na e-maily, rozvoj elektronické komunikace) s jednotlivými zdravotními pojišťovnami?
1 = nejlepší hodnocení, 5 = nejhorší hodnocení
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
3. Jak hodnotíte dodržování vzájemných (nesmluvních) dohod jednotlivých zdravotních pojišťoven?
1 = nejlepší hodnocení, 5 = nejhorší hodnocení
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
4. Jak hodnotíte jednotlivé zdravotní pojišťovny z hlediska vstřícnosti a ochoty při zavádění nových výkonů pro pacienty?
1 = nejlepší hodnocení, 5 = nejhorší hodnocení
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
5. Jak hodnotíte jednotlivé zdravotní pojišťovny z hlediska zohledňování kvality poskytované péče
v úhradách?

1 = nejlepší hodnocení, 5 = nejhorší hodnocení
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
6. Jak hodnotíte ochotu jednotlivých zdravotních pojišťoven při jednání o nákladných pacientech / regulačních srážkách?
1 = nejlepší hodnocení, 5 = nejhorší hodnocení
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
7. Jak hodnotíte nabídku preventivních programů jednotlivých zdravotních pojišťoven?
1 = nejlepší hodnocení, 5 = nejhorší hodnocení
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
8. Jak hodnotíte celkovou úroveň vzájemné spolupráce s jednotlivými zdravotními pojišťovnami?
1 = nejlepší hodnocení, 5 = nejhorší hodnocení
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
Uveďte Vaše hodnocení od 1 (= nedůležitější změnit) do 5 (= nejméně důležité změnit) pro každý atribut
a pojišťovnu. Pokud některý atribut nebo pojišťovnu nedokážete ohodnotit, uveďte nehodnotím.
9. Co navrhujete změnit u zdravotních pojišťoven?
1 = nedůležitější změnit, 5 = nejméně důležité změnit

A. Výši úhrad
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
9. Co navrhujete změnit u zdravotních pojišťoven?
1 = nedůležitější změnit, 5 = nejméně důležité změnit

B. Systém úhrad
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
9. Co navrhujete změnit u zdravotních pojišťoven?
1 = nedůležitější změnit, 5 = nejméně důležité změnit

C. Komunikace (elektronická, telefonická, písemná, reakční doba)
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
9. Co navrhujete změnit u zdravotních pojišťoven?
1 = nedůležitější změnit, 5 = nejméně důležité změnit

D. Podpora léčby šetrnější pro pacienty
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
9. Co navrhujete změnit u zdravotních pojišťoven?
1 = nedůležitější změnit, 5 = nejméně důležité změnit

E. Možnost předepsání léků pro pacienty bez omezení preskripce
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
9. Co navrhujete změnit u zdravotních pojišťoven?
1 = nedůležitější změnit, 5 = nejméně důležité změnit

F. Léčebné plány (např. pro chronické pacienty)
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
9. Co navrhujete změnit u zdravotních pojišťoven?

G. Jiné (uveďte):


VZP (111)


VoZP (201)


ČPZP (205)


OZP (207)


ZPŠ (209)


ZP MV ČR (211)


RBP (213)
Údaje o respondentech
1. Pohlaví *
(vyberte prosím ze seznamu pohlaví)
2. Délka praxe *
(vyberte prosím ze seznamu délku praxe)
3. Kraj *
(vyberte prosím ze seznamu kraj, v rámci kterého vykonáváte svou lékařskou praxi)
4. Obor (primární zaměření) *
(vyberte prosím ze seznamu obor, v rámci kterého vykonáváte svou lékařskou praxi)
5. Obor (sekundární zaměření)
(vyberte prosím ze seznamu obor, v rámci kterého vykonáváte svou lékařskou praxi)
6. Obor (terciální zaměření)
(vyberte prosím ze seznamu obor, v rámci kterého vykonáváte svou lékařskou praxi)
7. Prostor pro Vaše případné podněty/náměty/připomínky organizátorům.
*
Informujte mě o výsledcích průzkumů a dalších projektech HCI:


Pokud chcete být informován o výsledcích průzkumů a dalších projektech HCI, napište nám, prosím, svou e-mailovou adresu
* Povinné údaje je nutné vyplnit

Zadané údaje slouží potřebám neziskové organizace HealthCare Institute, která se zabývá zvyšování kvality, bezpečnosti a efektivity ve zdravotnictví.
Tento průzkum probíhá mezi ambulantními lékaři do 31.5.2019.

Novinky

10.04.2019

Barometr mezi mediky 2018

Aktuální výsledky mezinárodního průzkumu "Barometr mezi mediky (studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České republice a na Slovensku)", který byl realizován na přelomu roku 2018 a 2019 mezi studenty osmi lékařských fakult v České republice a čtyř lékařských fakult na Slovensku.

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlašte se k odběru novinek


Hlavní partneři

      

             

    

Sponzor hlavní ceny

Partner "Nemocnice pro život"

Marketingoví partneři    

   

Hlavní partner elektronizace českého zdravotnictví

Mediální partner ambulantních pacientů

Mediální partner zaměstnanců nemocnic

Hlavní realizační partner

Realizační partneři

Organizátor

Podporujeme

Odborní partneři

         

   

         

                

   

Partneři

 

       

 

Partner „Online komunikace nemocnic“

Finanční partner

Mediální partneři

          

       

      

   

            

           

 

Spolupracujeme

          

  www.vzacna-onemocneni.cz