Pojišťovna roku - ambulantní lékaři

6. ročník celostátního průzkumu mezi 10.000 oslovenými lékaři, jehož cílem je zhodnocení profesionálního přístupu a úrovně partnerského jednání českých zdravotních pojišťoven.
 
Možnost zapojit se do průzkumu je otevřena do 15.8.2020
 
Výsledky průzkumu z předchozích let naleznete ZDE.
 

Zdravotní pojišťovna roku 2020 očima ambulantních lékařů
V následujících otázkách se, prosím, pokuste ohodnotit jednotlivé zdravotní pojišťovny podle toho, jak je vnímáte v rámci uvedených atributů ve vztahu k Vaší osobě a prováděné lékařské praxi.

Hodnoťte, prosím, jako ve škole – tedy od 1 do 5, kde 1 = nejlepší hodnocení a 5 = nejhorší hodnocení.
1. Jak hodnotíte úroveň vzájemné komunikace (např. ochotu poskytovat data a jejich aktuálnost, otevřenost ve vzájemné komunikaci) s jednotlivými zdravotními pojišťovnami?
1 = nejlepší hodnocení, 5 = nejhorší hodnocení
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
2. Jak hodnotíte úroveň elektronické komunikace (např. reakční doba na e-maily, rozvoj elektronické komunikace) s jednotlivými zdravotními pojišťovnami?
1 = nejlepší hodnocení, 5 = nejhorší hodnocení
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
3. Jak hodnotíte dodržování vzájemných (nesmluvních) dohod jednotlivých zdravotních pojišťoven?
1 = nejlepší hodnocení, 5 = nejhorší hodnocení
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
4. Jak hodnotíte jednotlivé zdravotní pojišťovny z hlediska vstřícnosti a ochoty při zavádění nových výkonů pro pacienty?
1 = nejlepší hodnocení, 5 = nejhorší hodnocení
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
5. Jak hodnotíte jednotlivé zdravotní pojišťovny z hlediska zohledňování kvality poskytované péče
v úhradách?

1 = nejlepší hodnocení, 5 = nejhorší hodnocení
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
6. Jak hodnotíte ochotu jednotlivých zdravotních pojišťoven při jednání o nákladných pacientech / regulačních srážkách?
1 = nejlepší hodnocení, 5 = nejhorší hodnocení
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
7. Jak hodnotíte nabídku preventivních programů jednotlivých zdravotních pojišťoven?
1 = nejlepší hodnocení, 5 = nejhorší hodnocení
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
8. Jak hodnotíte celkovou úroveň vzájemné spolupráce s jednotlivými zdravotními pojišťovnami?
1 = nejlepší hodnocení, 5 = nejhorší hodnocení
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
Uveďte Vaše hodnocení od 1 (= nedůležitější změnit) do 5 (= nejméně důležité změnit) pro každý atribut
a pojišťovnu. Pokud některý atribut nebo pojišťovnu nedokážete ohodnotit, uveďte nehodnotím.
9. Co navrhujete změnit u zdravotních pojišťoven?
1 = nedůležitější změnit, 5 = nejméně důležité změnit

A. Výši úhrad
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
9. Co navrhujete změnit u zdravotních pojišťoven?
1 = nedůležitější změnit, 5 = nejméně důležité změnit

B. Systém úhrad
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
9. Co navrhujete změnit u zdravotních pojišťoven?
1 = nedůležitější změnit, 5 = nejméně důležité změnit

C. Komunikace (elektronická, telefonická, písemná, reakční doba)
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
9. Co navrhujete změnit u zdravotních pojišťoven?
1 = nedůležitější změnit, 5 = nejméně důležité změnit

D. Podpora léčby šetrnější pro pacienty
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
9. Co navrhujete změnit u zdravotních pojišťoven?
1 = nedůležitější změnit, 5 = nejméně důležité změnit

E. Možnost předepsání léků pro pacienty bez omezení preskripce
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
9. Co navrhujete změnit u zdravotních pojišťoven?
1 = nedůležitější změnit, 5 = nejméně důležité změnit

F. Léčebné plány (např. pro chronické pacienty)
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
9. Co navrhujete změnit u zdravotních pojišťoven?
1 = nedůležitější změnit, 5 = nejméně důležité změnit

G. Větší motivace pacientů v péči o své zdraví
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
9. Co navrhujete změnit u zdravotních pojišťoven?
1 = nedůležitější změnit, 5 = nejméně důležité změnit

H. Pravidelná informovanost o nových či uvolněných registrací pacientů
12345Nehodnotím
VZP (111)
VoZP (201)
ČPZP (205)
OZP (207)
ZPŠ (209)
ZP MV ČR (211)
RBP (213)
9. Co navrhujete změnit u zdravotních pojišťoven?

I. Jiné (uveďte):


VZP (111)


VoZP (201)


ČPZP (205)


OZP (207)


ZPŠ (209)


ZP MV ČR (211)


RBP (213)
Údaje o respondentech
1. Pohlaví *
(vyberte prosím ze seznamu pohlaví)
2. Délka praxe *
(vyberte prosím ze seznamu délku praxe)
3. Kraj *
(vyberte prosím ze seznamu kraj, v rámci kterého vykonáváte svou lékařskou praxi)
4. Obor (primární zaměření) *
(vyberte prosím ze seznamu obor, v rámci kterého vykonáváte svou lékařskou praxi)
5. Obor (sekundární zaměření)
(vyberte prosím ze seznamu obor, v rámci kterého vykonáváte svou lékařskou praxi)
6. Obor (terciální zaměření)
(vyberte prosím ze seznamu obor, v rámci kterého vykonáváte svou lékařskou praxi)
7. Prostor pro Vaše případné podněty/náměty/připomínky organizátorům.
*
Informujte mě o výsledcích průzkumů a dalších projektech HCI:


Pokud chcete být informován o výsledcích průzkumů a dalších projektech HCI, napište nám, prosím, svou e-mailovou adresu
* Povinné údaje je nutné vyplnit

Zadané údaje slouží potřebám neziskové organizace HealthCare Institute, která se zabývá zvyšování kvality, bezpečnosti a efektivity ve zdravotnictví.
Tento průzkum probíhá mezi ambulantními lékaři.

Novinky

17.06.2020

Ředitelé nemocnic v České a Slovenské republice pociťují stále nedostatek zdravotních sester, u lékařů dochází v České republice ke zlepšování situace

Aktuální výsledky 12. ročníku mezinárodního průzkumu „Barometr zdravotnictví z pohledu ředitelů nemocnic 2020“, který byl uskutečněn mezi jeho respondenty během měsíce března a dubna roku 2020. V rámci tohoto průzkumu byli osloveni ředitelé 154 nemocnic s akutními lůžky...

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek


Hlavní partneři

 

        

        

Sponzor hlavní ceny

Partner "Nemocnice pro život"

Marketingoví partneři    

   

Mediální partner ambulantních pacientů

Mediální partner zaměstnanců nemocnic

Hlavní realizační partner

Realizační partneři

 

Organizátor

Podporujeme

Odborní partneři

 

 

 

                

Partneři

    

 

 

   

        

Partner kategorie Online komunikace nemocnic

Mediální partneři

          

       

     

 

         

      
                          

Spolupracujeme

          

  www.vzacna-onemocneni.cz