Pacienti - hospitalizovaní

Hlasování probíhá od 1.2.2020 do 31.8.2020.


Pocházejí Vaše zkušenosti s touto nemocnicí z roku 2021?
Dotazník lze vyplnit pouze v případě, že Vaše zkušenosti s touto nemocnicí pocházejí z roku 2021.
Výběr nemocnice
1. Kraj
2. Název nemocnice
3. Oddělení

Informace o nemocnici
1. Na základě čeho jste se rozhodl/a pro tuto nemocnici?
(možnost více odpovědí)


2. Šel/šla jste do této nemocnice s důvěrou?
3. Jak jste byl/a spokojen/a s organizací a rychlostí Vašeho přijetí do nemocnice?
4. Byl Váš zákrok/pobyt v nemocnici plánovaný?
5. V případě plánovaného zákroku/pobytu prosím uveďte délku objednací doby:
6. Byl Vám srozumitelně vysvětlen navržený postup léčby?
7. Byl/a jste srozumitelně seznámen/a s možnými riziky případného lékařského zákroku/vyšetření?
8. Byl/a jste srozumitelně seznámen/a s tím, komu mohou být poskytovány informace o Vašem zdravotním stavu?
9. Pokud jste pociťoval/a bolest, bylo na ni
ze strany personálu účinně a včas reagováno?
10. Ověřoval personál nemocnice Vaše jméno
před podáváním léků nebo zákrokem?
11. Byl/a jste seznámen/a s tím, jak o sebe máte pečovat po propuštění z nemocnice?
12. Uvítal/a byste možnost většího zapojení pacienta do rozhodování o způsobu léčby?
13. Nakazil/a jste se při pobytu v nemocnici nějakou infekcí nebo nemocí?
14. Pokud jste se nakazil/a v nemocnici infekcí nebo nemocí, uveďte prosím jakou:15. Bylo s Vámi jednáno s úctou a respektem?
16. Jak podle sebe hodnotíte pocit bezpečí
z hlediska možných krádeží na Vašem oddělení?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
17. Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou
na oddělení?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
18. Pokud jste pociťoval/a potřebu si s někým pohovořit, byla Vaše potřeba vyslyšena?
19. Jak hodnotíte kvalitu podávané stravy?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
20. Co navrhujete v této nemocnici zlepšit?
(možnost více odpovědí)


21. Bylo pro Vás orientační značení v nemocnici srozumitelné?
22. Jak hodnotíte úroveň komunikace s ošetřujícími lékaři?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
23. Jak hodnotíte úroveň komunikace s ošetřujícími sestrami?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
24. Když jste potřeboval/a přivolat ošetřující personál, byla jeho reakce včasná?
25. Máte pocit, že byl Váš pobyt v nemocnici dostatečně dlouhý vzhledem k Vašemu aktuálnímu zdravotnímu stavu?
26. Jak často se personál nemocnice
při komunikaci s Vámi usmívá?
27. U které zdravotní pojišťovny jste v současné době pojištěn/a?
28. Jak hodnotíte komunikaci s Vaší zdravotní pojišťovnou? (e-mail, telefon, dopis, osobní kontakt)
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
29. Jak hodnotíte nabídku preventivních programů Vaší zdravotní pojišťovny?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
30. Co byste chtěl/a ve Vaší zdravotní pojišťovně zlepšit? (možnost více odpovědí)

31. Jste v této nemocnici dostatečně informován/a o možnostech propojení spolupráce
s pacientskou organizací zaměřenou na Vaše případné onemocnění?
32. Setkal/a jste se během svého pobytu v nemocnici s diskriminací?
33. Pokud jste se setkal/a během svého pobytu s diskriminací, upřesněte prosím, o jaký typ diskriminace se jednalo: (možnost více odpovědí)

Informace o respondentech

Vyplnění těchto osobních údajů je dobrovolné. Jejich vyplnění nám pomůže udělat si představu o potřebách sociodemografických skupin.

Pohlaví
Váš věk:
Vzdělání:
Pole musí být zaškrtnuto

Zadané údaje slouží potřebám neziskové organizace HealthCare Institute, která se zabývá zvyšováním kvality a efektivity v nemocnicích.
Tento průzkum probíhá v českých nemocnicích od 1.2.2021 do 31.8.2021.
V nemocnicích jsou k dispozici také tištěné verze tohoto dotazníku.

Novinky

17.06.2020

Ředitelé nemocnic v České a Slovenské republice pociťují stále nedostatek zdravotních sester, u lékařů dochází v České republice ke zlepšování situace

Aktuální výsledky 12. ročníku mezinárodního průzkumu „Barometr zdravotnictví z pohledu ředitelů nemocnic 2020“, který byl uskutečněn mezi jeho respondenty během měsíce března a dubna roku 2020. V rámci tohoto průzkumu byli osloveni ředitelé 154 nemocnic s akutními lůžky...

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek


Hlavní partneři

 

        

        

Sponzor hlavní ceny

Partner "Nemocnice pro život"

Marketingoví partneři    

   

Mediální partner ambulantních pacientů

Mediální partner zaměstnanců nemocnic

Hlavní realizační partner

Realizační partneři

 

Organizátor

Podporujeme

Odborní partneři

 

 

  

                

Partneři

    

 

 

   

   

  

Finanční partner

Partner kategorie Online komunikace nemocnic

Mediální partneři

          

       

     

 

         

      
                         

Spolupracujeme

          

  www.vzacna-onemocneni.cz