Pacienti - hospitalizovaní

Hlasování probíhá od 1. 2. 2023 do 31. 8. 2023.


Pocházejí Vaše zkušenosti s touto nemocnicí z roku 2023?
Dotazník lze vyplnit pouze v případě, že Vaše zkušenosti s touto nemocnicí pocházejí z roku 2023.
Výběr nemocnice
1. Název nemocnice
2. Oddělení

Informace o nemocnici
1. Na základě čeho jste se rozhodl/a pro tuto nemocnici?
(možnost více odpovědí)2. Šel/šla jste do této nemocnice s důvěrou?
3. Jak jste byl/a spokojen/a s organizací a rychlostí Vašeho přijetí do nemocnice?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
4. Byl Váš zákrok/pobyt v nemocnici plánovaný?
5. V případě plánovaného zákroku/pobytu prosím uveďte délku objednací doby:
6. Byl Vám srozumitelně vysvětlen navržený postup léčby?
7. Byl/a jste srozumitelně seznámen/a s možnými riziky případného lékařského zákroku/vyšetření?
8. Byl/a jste srozumitelně seznámen/a s tím, komu mohou být poskytovány informace o Vašem zdravotním stavu?
9. Pokud jste pociťoval/a bolest, bylo na ni
ze strany personálu účinně a včas reagováno?
10. Ověřoval personál nemocnice Vaše jméno
před podáváním léků nebo zákrokem?
11. Byl/a jste seznámen/a s tím, jak o sebe máte pečovat po propuštění z nemocnice?
12. Uvítal/a byste možnost většího zapojení pacienta do rozhodování o způsobu léčby?
13. Nakazil/a jste se při pobytu v nemocnici nějakou infekcí nebo nemocí?
14. Bylo s Vámi jednáno s úctou a respektem?
15. Jak podle sebe hodnotíte pocit bezpečí
z hlediska možných krádeží na Vašem oddělení?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
16. Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou
na oddělení?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
17. Pokud jste pociťoval/a potřebu si s někým pohovořit, byla Vaše potřeba vyslyšena?
18. Jak hodnotíte kvalitu podávané stravy?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
19. Co navrhujete v této nemocnici zlepšit?
(možnost více odpovědí)


20. Bylo pro Vás orientační značení v nemocnici srozumitelné?
21. Umýval si ošetřující lékař ruce před a po Vašem vyšetření?
22. Umývala si ošetřující sestra ruce před a po Vašem vyšetření?
23. Jak hodnotíte úroveň komunikace s ošetřujícími lékaři?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
24. Jak hodnotíte úroveň komunikace s ošetřujícími sestrami?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
25. Když jste potřeboval/a přivolat ošetřující personál, byla jeho reakce včasná?
26. Máte pocit, že byl Váš pobyt v nemocnici dostatečně dlouhý vzhledem k Vašemu aktuálnímu zdravotnímu stavu?
27. Jak hodnotíte přívětivost personálu nemocnice při komunikaci s Vámi?
28. Jste v této nemocnici dostatečně informován/a o možnostech propojení spolupráce s pacientskou organizací zaměřenou na Vaše případné onemocnění?
Zdravotní pojišťovna roku

Pomozte nám, prosím, ohodnotit také svou zdravotní pojišťovnu a Vaši spokojenost se službami, které nabízí.

29. U které zdravotní pojišťovny jste v současné době pojištěn/a?
30. Jak hodnotíte komunikaci s Vaší zdravotní pojišťovnou? (e-mail, telefon, dopis, osobní kontakt)
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
31. Jak hodnotíte nabídku preventivních programů Vaší zdravotní pojišťovny?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
32. Zvažujete změnit svou zdravotní pojišťovnu?
33. Co by Vás motivovalo ke změně své zdravotní pojišťovny? (možnost více odpovědí)

Informace o respondentech

Vyplnění těchto osobních údajů je dobrovolné. Jejich vyplnění nám pomůže udělat si představu o potřebách sociodemografických skupin.

Pohlaví:
Váš věk:
Vzdělání:
Odkud jste se dozvěděl/a o tomto průzkumu?

Odesláním vyplněného dotazníku dáváte souhlas ke zpracování dat (www.hc-institute.org/souhlas).


Zadané údaje slouží potřebám neziskové organizace HealthCare Institute, která se zabývá zvyšováním kvality a efektivity v nemocnicích.
Tento průzkum probíhá v českých nemocnicích od 1.2.2023 do 31.8.2023.
V nemocnicích jsou k dispozici také tištěné verze tohoto dotazníku.

Novinky

01.02.2023

Zahájení 18. ročníku celostátního projektu Nemocnice ČR 2023

Dnes 1.2.2023 zahajujeme 18. ročník celostátního projektu "Nemocnice ČR 2023", který je zaměřen na sledování bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců v českých nemocnicích.

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek


  

   

     

 

 

  

  

 

  

   

  

  

 

 

    

  

 

       

                 

          

  www.vzacna-onemocneni.cz