Pacienti - hospitalizovaní

Hlasování probíhá od 1.2.2016 do 31.8.2016.


Výběr nemocnice
1. Kraj
2. Název nemocnice
3. Oddělení

Informace o nemocnici
1. Na základě čeho jste se rozhodl/a pro tuto nemocnici?
(možnost více odpovědí)


2. Šel/šla jste do této nemocnice s důvěrou?
3. Byl Vám srozumitelně vysvětlen navržený postup léčby?
4. Byl/a jste srozumitelně seznámen/a s možnými riziky případného lékařského zákroku?
5. Byl/a jste srozumitelně seznámen/a s tím, komu mohou být poskytovány informace o Vašem zdravotním stavu?
6. Pokud jste pociťoval/a bolest, bylo na ni ze strany personálu účinně a včas reagováno?
7. Ověřoval personál nemocnice Vaše jméno před podáváním léků nebo zákrokem?
8. Byl/a jste seznámen/a s tím, jak o sebe máte pečovat po propuštění z nemocnice?
9. Byl/a jste spokojen/a s respektováním Vaší intimity a lidské důstojnosti?
10. Jak podle sebe hodnotíte pocit bezpečí z hlediska možných krádeží na Vašem oddělení?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
11. Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou na oddělení?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
12. Pokud jste pociťoval/a potřebu si s někým pohovořit, byla Vaše potřeba vyslyšena?
13. Jak hodnotíte kvalitu podávané stravy?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
14. Co navrhujete v této nemocnici zlepšit?
(možnost více odpovědí)15. Bylo pro Vás orientační značení v nemocnici srozumitelné?
16. Jak hodnotíte úroveň komunikace s ošetřujícími lékaři?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
17. Jak hodnotíte úroveň komunikace s ošetřujícími sestrami?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
18. Když jste potřeboval/a přivolat ošetřující personál, byla jeho reakce včasná?
19. Jak často se personál nemocnice při komunikaci s Vámi usmívá?
20. Za jakých podmínek byste používal/a aplikaci pro mobilní telefon, která by Vám nabídla možnost sledování dávkování léků, nebezpečné kombinace léků, doplnění opakujících se léků od Vaší oblíbené lékárny a komunikaci s Vaším lékařem pro Vás a Vaše blízké?
21. Uvítal/a byste možnost objednání se na vyšetření a následné zaslání výsledků tohoto vyšetření elektronickou formou?
22. Jaká forma sdílení Vašich zdravotních dat s Vaším lékařem a nemocnicí by Vám vyhovovala?
23. U které zdravotní pojišťovny jste v současné době pojištěn/a?
24. Jak hodnotíte komunikaci s Vaší zdravotní pojišťovnou? (e-mail, telefon, dopis)
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
25. Jak hodnotíte nabídku preventivních programů Vaší zdravotní pojišťovny?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
26. Uvítal/a byste zasílání informací (1 x za rok) o tom, kolik zaplatila Vaše zdravotní pojišťovna za Vám poskytnutou zdravotní péči v nemocnicích a ambulancích?
27. Máte zájem, aby Vás Vaše zdravotní pojišťovna informovala, kde Vám může být poskytnuta nejlepší zdravotní péče?
28. Co byste chtěl/a ve Vaší zdravotní pojišťovně zlepšit? (možnost více odpovědí)

29. Jste v této nemocnici dostatečně informován/a o možnostech propojení spolupráce s pacientskou organizací zaměřenou na Vaše případné onemocnění?
30. Pocházejí Vaše zkušenosti s touto nemocnicí z roku 2016?

Informace o respondentech
Pohlaví
Váš věk:
Vzdělání:
Pokud máte zájem o výsledky tohoto průzkumu, napište nám, prosím, svou e-mailovou adresu (popř. sledujte náš web).

Zadané údaje slouží potřebám neziskové organizace HealthCare Institute, která se zabývá zvyšováním kvality a efektivity v nemocnicích.
Tento průzkum probíhá v českých nemocnicích od 1.2.2016 do 31.8.2016.
V nemocnicích jsou k dispozici také tištěné verze tohoto dotazníku.

Novinky

01.09.2016

Ukončení 11. ročníku celostátního průzkumu "Nejlepší nemocnice ČR 2016"

Dne 31.8.2016 byl ukončen 11. ročník celostátního průzkumu bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců nemocnic - "Nejlepší nemocnice ČR 2016", který probíhal v českých nemocnicích od 1.2.2016. Děkujeme všem, kteří se tohoto průzkumu zúčastnili a budeme se těšit na další ročník, který bude...

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlašte se k odběru novinek


Hlavní partneři

   

      

  

         

         

   

Sponzor hlavní ceny

Partner "Nemocnice pro život"

Marketingový partner

Mediální partner ambulantních pacientů

Hlavní odborný partner

Hlavní realizační partner

Organizátor

Podporujeme

Odborní partneři

         

         

          

       

     

Partneři

  

 

Finanční partner

Realizační partneři

        

Mediální partneři

      

        

 

      

   

    

           

 

Spolupracující instituce

  
 
 

    

  

Spolupracujeme

          

 www.vzacna-onemocneni.cz