Pacienti - hospitalizovaní

Hlasování probíhá od 1.2.2017 do 31.8.2017.


Výběr nemocnice
1. Kraj
2. Název nemocnice
3. Oddělení

Informace o nemocnici
1. Na základě čeho jste se rozhodl/a pro tuto nemocnici?
(možnost více odpovědí)


2. Šel/šla jste do této nemocnice s důvěrou?
3. Byl Vám srozumitelně vysvětlen navržený postup léčby?
4. Byl/a jste srozumitelně seznámen/a s možnými riziky případného lékařského zákroku?
5. Byl/a jste srozumitelně seznámen/a s tím, komu mohou být poskytovány informace o Vašem zdravotním stavu?
6. Pokud jste pociťoval/a bolest, bylo na ni
ze strany personálu účinně a včas reagováno?
7. Ověřoval personál nemocnice Vaše jméno
před podáváním léků nebo zákrokem?
8. Byl/a jste seznámen/a s tím, jak o sebe máte pečovat po propuštění z nemocnice?
9. Byla Vám lékařem nabídnuta možnost šetrnějšího a účinějšího způsobu léčby?
10. Nakazil/a jste se při pobytu v nemocnici nějakou infekcí a nebo nemocí?
11. Pokud jste se nakazil/a při pobytu v nemocnici nějakou infekcí nebo nemocí, uveďte prosím jakou:
(možnost více odpovědí)12. Byl/a jste spokojen/a s respektováním Vaší intimity a lidské důstojnosti?
13. Jak podle sebe hodnotíte pocit bezpečí
z hlediska možných krádeží na Vašem oddělení?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
14. Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou
na oddělení?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
15. Pokud jste pociťoval/a potřebu si s někým pohovořit, byla Vaše potřeba vyslyšena?
16. Jak hodnotíte kvalitu podávané stravy?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
17. Co navrhujete v této nemocnici zlepšit?
(možnost více odpovědí)18. Bylo pro Vás orientační značení v nemocnici srozumitelné?
19. Jak hodnotíte úroveň komunikace s ošetřujícími lékaři?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
20. Jak hodnotíte úroveň komunikace s ošetřujícími sestrami?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
21. Když jste potřeboval/a přivolat ošetřující personál, byla jeho reakce včasná?
22. Jak často se personál nemocnice
při komunikaci s Vámi usmívá?
23. U které zdravotní pojišťovny jste v současné době pojištěn/a?
24. Jak hodnotíte komunikaci s Vaší zdravotní pojišťovnou? (e-mail, telefon, dopis)
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
25. Jak hodnotíte nabídku preventivních programů Vaší zdravotní pojišťovny?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
26. Uvítal/a byste zasílání informací (1 x za rok)
o tom, kolik zaplatila Vaše zdravotní pojišťovna za Vám poskytnutou zdravotní péči
v nemocnicích a ambulancích?
27. Máte zájem, aby Vás Vaše zdravotní pojišťovna informovala, kde Vám může být poskytnuta nejlepší zdravotní péče?
28. Co byste chtěl/a ve Vaší zdravotní pojišťovně zlepšit? (možnost více odpovědí)

29. Jste v této nemocnici dostatečně informován/a o možnostech propojení spolupráce
s pacientskou organizací zaměřenou na Vaše případné onemocnění?
30. Pocházejí Vaše zkušenosti s touto nemocnicí
z roku 2017?

Informace o respondentech
Pohlaví
Váš věk:
Vzdělání:
Pokud máte zájem o výsledky tohoto průzkumu, napište nám, prosím, svou e-mailovou adresu (popř. sledujte náš web).

Zadané údaje slouží potřebám neziskové organizace HealthCare Institute, která se zabývá zvyšováním kvality a efektivity v nemocnicích.
Tento průzkum probíhá v českých nemocnicích od 1.2.2017 do 31.8.2017.
V nemocnicích jsou k dispozici také tištěné verze tohoto dotazníku.

Novinky

15.06.2017

Výsledky průzkumu Barometr českého zdravotnictví 2017z pohledu ředitelů nemocnic

Aktuální výsledky průzkumu Barometr českého zdravotnictví 2017 z pohledu ředitelů nemocnic.

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlašte se k odběru novinek


Hlavní partneři

     

      

             

               

Sponzor hlavní ceny

Partner "Nemocnice pro život"

Marketingoví partneři

      

Hlavní partner elektronizace českého zdravotnictví

Mediální partner ambulantních pacientů

Hlavní odborný partner

Hlavní realizační partner

Organizátor

Podporujeme

Odborní partneři

         

         

          

       

        

Partneři

     

      

Finanční partner

Realizační partneři

        

Mediální partneři

      

       

   

         

         

   

   

 

Spolupracující instituce

  
 

         

       

 

Spolupracujeme

          

 www.vzacna-onemocneni.cz