Barometr mezi studenty zdravotnických škol 2020 - cz


Dotazník
1. Budete po ukončení studia chtít pracovat ve zdravotnictví nebo pokračovat ve studiu?


Zvolte:


2. Budete chtít po ukončení studia pracovat v českém zdravotnictví?2.1.1. V případě, že jste se rozhodl/a pracovat v českém zdravotnictví, upřesněte prosím:
Typ zařízení:

Zvolte:

2.1.2. V případě, že jste se rozhodl/a pracovat v českém zdravotnictví, upřesněte prosím:
Lokace: (možnost více odpovědí, max. 3 odpovědi)


2.1.3. V případě, že jste se rozhodl/a pracovat v českém zdravotnictví, určete prosím podle důležitosti faktory, které ovlivňují výběr místa vykonávání Vaší budoucí praxe…
(1 = nejdůležitější, 5 = nejméně důležité)
12345
Pracovní kolektiv
Vedení pracovního kolektivu
Jistota a stabilita v práci
Renomé zdravotnického zařízení
Možnost účastnit se klinických testů
Vybavenost zaměstnavatele (účast při náročnějších vyšetřeních, operacích)
Lokalita zaměstnavatele (dostupnost, doprava)
Jasné a jednoznačné podmínky pro specializační vzdělání
Vyváženost pracovního a osobního času
Možnost ubytování, nabídka služebního bytu
Náborový příspěvek
Osobní zkušenost se zdravotnickým zařízením
Plat
Pracovní smlouva na dobu neurčitou
Velikost úvazku
2.2.1. V případě, že chcete pracovat v zahraničí, upřesněte prosím:
Důvod vycestování: (možnost více odpovědí, max. 3 odpovědi)
2.2.2. V případě, že chcete pracovat v zahraničí, upřesněte prosím:
Lokace (Země): (možnost více odpovědí, max. 3 odpovědi)

2.3. V případě, že chcete pracovat v jiném segmentu, upřesněte prosím důvod:
(možnost více odpovědí, max. 3 odpovědi)

3. Je podle Vašeho názoru počet hodin praktického vyučování během Vašeho studia dostatečný?


4. Uvítali byste tematické semináře, které by Vám poskytly dostatek informací pro Vaši budoucí praxi? (Např. typy pracovních úvazků, kvalifikační dohody, výše platu, výhody a nevýhody pracovišť ...)5. Co navrhujete na Vaší univerzitě / škole zlepšit?
6. Jaký obor v současné době studujete?
7. V jakém oboru / odvětví byste se chtěli uplatnit po ukončení svého studia?
(možnost více odpovědí, max. 3 odpovědi)


8. Jaká by podle Vašeho názoru měla být adekvátní a dostatečná výše NÁSTUPNÍHO platu ve Vašem oboru?
(tj. plat absolventa v hrubém; bez přesčasů / služeb / příplatků)

9. Jaká by podle Vašeho názoru měla být adekvátní a dostatečná výše platu PO ZAPRACOVÁNÍ ve Vašem oboru?
(tj. plat po odpracování 1 roku v hrubém; bez přesčasů / služeb / příplatků)


10. Určete prosím podle důležitosti faktory, které by podle Vašeho názoru byly důvodem k odmítnutí nabídky zaměstnání.
(1 = nejdůležitější, 5 = nejméně důležité)
12345
Práce neodpovídající mému vzdělání a studijnímu oboru
Absence možnosti kariérního nebo platového postupu
Nevyhovující podmínky pro specializační přípravu
Renomé zdravotnického zařízení
Nevyhovující pracovní doba
Špatné mezilidské vztahy na pracovišti
Nutnost dojíždět do zaměstnání (vzdálenost)
Nedostatečná vybavenost pracoviště (přístroje, …)
Nedostatečná možnost následného vzdělávání / školení ze strany zaměstnavatele
Nevyhovující finanční ohodnocení
11. Byli byste v následujících letech ochotni obětovat významnou část svého volného času ve prospěch vybudování Vaší budoucí profesní kariéry?


Informace o respondentovi
Máte české občanství? *


Pokud nemáte občanství České republiky, uveďte prosím zemi, ve které máte státní občanství: *


Pohlaví *
Ročník *
Jsem studentem / studentkou *
Kraj *
Univerzita / Škola *
*
Informujte mě o výsledcích průzkumů a dalších projektech HCI:


Pokud chcete být informován o výsledcích průzkumů a dalších projektech HCI, napište nám, prosím, svou e-mailovou adresu
* Povinné údaje je nutné vyplnit

Zadané údaje slouží potřebám neziskové organizace HealthCare Institute, která se zabývá zvyšování kvality, bezpečnosti a efektivity ve zdravotnictví.

Novinky

01.10.2020

Barometr mezi budoucími zdravotními sestrami

Od 1.10.2020 realizuje HealthCare Institute o.p.s. celostátní průzkum mezi budoucími zdravotními sestrami. Průzkum je určen pro studenty všech ročníků středních, vyšších i vysokých zdravotnických škol napříč Českou republikou a také Slovenskou republikou.

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek


Hlavní partneři

 

        

        

Sponzor hlavní ceny

Partner "Nemocnice pro život"

Marketingoví partneři    

   

Mediální partner ambulantních pacientů

Mediální partner zaměstnanců nemocnic

Hlavní realizační partner

Realizační partneři

 

Organizátor

Podporujeme

Odborní partneři

 

 

  

                

Partneři

    

 

 

   

   

  

Finanční partner

Partner kategorie Online komunikace nemocnic

Mediální partneři

          

       

     

 

         

      
                         

Spolupracujeme

          

  www.vzacna-onemocneni.cz