Barometer medzi študentmi zdravotníckych škôl 2020


Dotazník
1. Budete chcieť po ukončení štúdia pracovať v zdravotníctve alebo pokračovať v štúdiu?


Zvoľte:


2. Budete chcieť po ukončení štúdia pracovať v slovenskom zdravotníctve?2.1.1. V prípade, že ste sa rozhodol/dla pracovať v slovenskom zdravotníctve, upresnite prosím:
Typ zariadenia:

Zvoľte:

2.1.2. V prípade, že ste sa rozhodol/dla pracovať v slovenskom zdravotníctve, upresnite prosím:
Lokalita: (možnosť viacerých odpovedí, max. 3 odpovede)
2.1.3. V prípade, že ste sa rozhodol/dla pracovať v slovenskom zdravotníctve, určite prosím podľa dôležitosti faktory, ktoré ovplyvňujú výber miesta vykonávania Vašej budúcej praxe...
(1 = najdôležitejší, 5 = najmenej dôležitý)
12345
Pracovný kolektív
Vedenie pracovného kolektívu
Istota a stabilita v práci
Renomé zdravotníckeho zariadenia
Možnosť účastniť sa klinických testov
Vybavenosť zamestnávateľa (účasť pri náročnejších vyšetreniach, operáciách)
Lokalita zamestnávateľa (dostupnosť, doprava)
Jasné a jednoznačné podmienky pre špecializačné vzdelávanie
Vyváženosť pracovného a osobného času
Možnosť ubytovania, ponuka služobného bytu
Náborový príspevok
Osobná skúsenosť so zdravotníckym zariadením
Plat
Pracovná zmluva na dobu neurčitú
Veľkosť úväzku
2.2.1. V prípade, že chcete pracovať v zahraničí, upresnite prosím:
Dôvod vycestovania: (možnosť viacerých odpovedí, max. 3 odpovede)
2.2.2. V prípade, že chcete pracovať v zahraničí, upresnite prosím:
Lokalita (Krajina): (možnosť viacerých odpovedí, max. 3 odpovede)2.3. V prípade, že chcete pracovať v inom segmente, upresnite prosím dôvod:
(možnosť viacerých odpovedí, max. 3 odpovede)

3. Je podľa Vášho názoru počet hodín praktického vyučovania behom Vášho štúdia dostatočný?


4. Uvítali by ste tematické semináre, ktoré by Vám poskytli dostatok informácií pre Vašu budúcu prax? (Napr. typy pracovných úväzkov, kvalifikačné dohody, výška platu, výhody a nevýhody pracovísk ...)5. Čo navrhujete na Vašej univerzite / škole zlepšiť?
6. Aký odbor v súčasnej dobe študujete?


7. V akom odbore / odvetví by ste sa chceli uplatniť po ukončení štúdia?
(možnosť viacerých odpovedí, max. 3 odpovede)


8. Aká by podľa Vášho názoru mala byť adekvátna a dostatočná výška NÁSTUPNÉHO platu vo Vašom odbore?
(tj. plat absolventa v hrubom; bez nadčasov / služieb / príplatkov)

9. Aká by podľa Vášho názoru mala byť adekvátna a dostatočná výška platu PO ZAPRACOVANÍ vo Vašom odbore?
(tj. plat po odpracovaní 1 roku v hrubom, bez nadčasov / služieb / príplatkov)


10. Určite prosím podľa dôležitosti faktory, ktoré by podľa Vášho názoru boli dôvodom k odmietnutiu ponuky zamestnania.
(1 = najdôležitejší, 5 = najmenej dôležitý)
12345
Práca neodpovedajúca môjmu vzdelaniu a študijnému odboru
Absencia možnosti kariérneho alebo platového postupu
Nevyhovujúce podmienky pre špecializačnú prípravu
Renomé zdravotníckeho zariadenia
Nevyhovujúca pracovná doba
Zlé medziľudské vzťahy na pracovisku
Nutnosť dochádzať do zamestnania (vzdialenosť)
Nedostatočná vybavenosť pracoviska (prístroje,...)
Nedostatočná možnosť následného vzdelávania / školení zo strany zamestnávateľa
Nevyhovujúce finančné ohodnotenie
11. Boli by ste v nasledujúcich rokoch ochotní obetovať významnú časť svojho voľného času v prospech budovania Vašej budúcej profesijnej kariéry?


Informácie o respondentovi
Máte slovenské občianstvo? *


Pokiaľ nemáte občianstvo Slovenskej republiky, uveďte prosím krajinu, v ktorej máte štátne občianstvo: *Pohlavie *
Ročník *
Som študentom / študentkou *
Kraj *
Univerzita / Škola *
*
Informujte ma o výsledkoch prieskumov a ďalších projektoch HCI:


Pokiaľ chcete byť informovaný/á o výsledkoch prieskumov a ďalších projektoch HCI, napíšte nám, prosím, svoju e-mailovú adresu
* Povinné údaje je nutné vyplniť

Zadané údaje slouží potřebám neziskové organizace HealthCare Institute, která se zabývá zvyšování kvality, bezpečnosti a efektivity ve zdravotnictví.

Novinky

01.10.2020

Barometr mezi budoucími zdravotními sestrami

Od 1.10.2020 realizuje HealthCare Institute o.p.s. celostátní průzkum mezi budoucími zdravotními sestrami. Průzkum je určen pro studenty všech ročníků středních, vyšších i vysokých zdravotnických škol napříč Českou republikou a také Slovenskou republikou.

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek


Hlavní partneři

 

        

        

Sponzor hlavní ceny

Partner "Nemocnice pro život"

Marketingoví partneři    

   

Mediální partner ambulantních pacientů

Mediální partner zaměstnanců nemocnic

Hlavní realizační partner

Realizační partneři

 

Organizátor

Podporujeme

Odborní partneři

 

 

  

                

Partneři

    

 

 

   

   

  

Finanční partner

Partner kategorie Online komunikace nemocnic

Mediální partneři

          

       

     

 

         

      
                         

Spolupracujeme

          

  www.vzacna-onemocneni.cz