Zdravotní pojišťovna roku 2023 z pohledu ambulantních lékařů

V rámci této etapy odpovídali ambulantní lékaři na 12 otázek, z nichž většina byla shodná s otázkami z dotazníkového šetření mezi řediteli nemocnic. Získali jsme tak možnost porovnat vnímání zdravotních pojišťoven z pohledu různých skupin poskytovatelů zdravotních služeb. Specifické otázky, které hodnotili pouze ambulantní lékaři, poskytovaly odpovědi v oblasti pravidelné informovanosti o nových či uvolněných registracích pacientů či možnosti předepsání léků pro pacienty bez omezení preskripce.

POSTŘEHY Z MĚŘENÍ

Ambulantní lékaři hodnotili u zdravotních pojišťoven nejlépe dodržování postupů v souladu s úhradovou vyhláškou. Nejhůře hodnocenou oblastí zůstává zohledňování kvality poskytované péče v úhradách.

ZDROJ: HealthCare Institute o.p.s.

Otázky, zaměřené na úroveň elektronické komunikace a celkovou úroveň spolupráce se zdravotními pojišťovnami, dosahovaly značných rozdílů v celkových výsledných známkách. Ředitelé nemocnic tyto dvě otázky hodnotili mnohem lépe než ambulantní lékaři. Naopak nejmenší rozdíl v hodnocení byl zaznamenán u otázky, která obecně dopadla u hodnotitelů nejhůře, a to zohledňování kvality poskytované péče v úhradách, viz následující graf.

ZDROJ: HealthCare Institute o.p.s.

DETAILNÍ VÝSLEDKY ZA ROK 2023 ZA DALŠÍ KATEGORIE NALEZNETE NA ODKAZECH NÍŽE:

Zobrazit detailní výsledky za kategorii pojištěnci.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii ředitelé nemocnic.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii finanční zdraví.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii preventivní programy.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii kybernetická bezpečnost.

Zobrazit detailní výsledky za kategorii online komunikace.

zpět na přehled

Novinky

15.05.2024

Roste zájem studentů o práci v ambulancích

Aktuální výsledky mezinárodního průzkumu "BAROMETR ZDRAVOTNICTVÍ Medici" (zaměřený na studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České republice a Slovenské republice)", který byl realizován na přelomu roku 2023 a 2024 mezi studenty osmi lékařských fakult v České republice a čtyř lékařských...

Zobrazit více novinek

   

Vítězná nemocnice získá od společnosti LINET -
 adaptabilní nemocniční lůžko ESSENZA 300 LT.

  

  

  

   

  

 

 

    

  

 

       

                 

                   www.vzacna-onemocneni.cz

              

           

             

               

                 

      

             

           

    

     

          

             

                      

                  

              

                  

                           

                  

       

           

         

         

         

               

           

         

          

        

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek