Program odborné konference Efektivní nemocnice 2023

Odborná konference „Efektivní nemocnice 2023 – Strategie zdravotních pojišťoven, nemocnic a ambulancí“

se bude konat v úterý 28. 11. 2023 a ve středu 29. 11. 2023 v Clarion Congress Hotel Prague – Vysočany.

Program odborné konference v PDF formátu naleznete ZDE >

Zkrácenou verzi programu  v anglickém jazyce v PDF formátu naleznete ZDE>

Registrovat se můžete ZDE >

Záštitu nad odbornou konferencí doposud přijali:

 • prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. – premiér, Vláda České republiky
 • Ing. Marian Jurečka – místopředseda vlády, Vláda České republiky; ministr, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
 • MUDr. Roman Kraus, MBA – předseda Výboru pro zdravotnictví, Senát Parlamentu České republiky
 • PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. – ministr, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
 • Ing. Jozef Síkela – ministr, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
 • MUDr. Milan Kubek – prezident, Česká lékařská komora
 • prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – rektorka, Univerzita Karlova
 • Mgr. Irena Storová, MHA – ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. – prezident, Česká stomatologická komora
 • Ing. Ladislav Friedrich, CSc. – prezident, Svaz zdravotních pojišťoven České republiky, z.s.
 • Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. – emeritní prezident, Hospodářská komora České republiky
 • Rudolf Špoták – hejtman, Plzeňský kraj
 • Ing. Petr Kulhánek – hejtman, Karlovarský kraj
 • Mgr. Vítězslav Schrek – hejtman, Kraj Vysočina
 • Mgr. Jan Grolich – hejtman, Jihomoravský kraj
 • Ing. Josef Suchánek – hejtman, Olomoucký kraj
 • Ing. Radim Holiš – hejtman, Zlínský kraj
 • Ing. Pavel Pavlík – statutární náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví, Středočeský kraj
 • Mgr. Vladimír Richter – člen rady Libereckého kraje, řízení resortu zdravotnictví, Liberecký kraj
 • MUDr. Martin Gebauer – náměstek hejtmana, Moravskoslezský kraj
 • doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – primátor, Hlavní město Praha
 • Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. – primátorka, statutární město Hradec Králové
 • Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA. – primátorka, statutární město Karlovy Vary
 • Mgr. Miroslav Žbánek, MPA – primátor, statutární město Olomouc
 • Ing. et Ing. Jiří Korec – primátor, statutární město Zlín
 • Mgr. Petr Ryška – primátor, statutární město Jihlava
 • Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. – náměstek primátora, statutární město Ostrava
 • prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – děkan, 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
 • prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. – děkan, 2. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
 • prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. – děkan, 3. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
 • prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA – děkan, Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
 • prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. – děkan, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita; předseda, Asociace děkanů lékařských fakult ČR
 • doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS – děkan, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
 • Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D. – děkan, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
 • doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. – emeritní děkanka, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
 • Ing. Erika Jurinová – předsedkyně, Žilinský samosprávny kraj
 • Mgr. Juraj Droba, MBA, MA – předseda, Bratislavský samosprávny kraj
 • Ing. Jaroslav Baška – předseda, Trenčiansky samosprávny kraj
 • PaedDr. Milan Majerský, PhD. – předseda, Prešovský samosprávny kraj
 • Mgr. Jozef Viskupič – předseda, Trnavský samosprávny kraj
 • prof. MUDr. Juraja Payera, PhD. – děkan, Lékařská fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě

Úterý 28. 11. 2023

ZAHÁJENÍ ODBORNÉ KONFERENCE (13:30 – 14:30)

 • MUDr. Roman Kraus, MBA – předseda Výboru pro zdravotnictví, Senát Parlamentu České republiky
 • Další účastníci zahájení odborné konference byli osloveni

VYHLÁŠENÍ ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE CELOSTÁTNÍHO PRŮZKUMU NEJLEPŠÍ NEMOCNICE ČR 2023 A CELOSTÁTNÍHO PRŮZKUMU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2023 (14:30 – 14:45)

Výsledky budou vyhlášeny v těchto kategoriích:

 • Celostátní průzkum Zdravotní pojišťovna roku – Absolutní vítěz.
 • Celostátní průzkum Nejlepší nemocnice ČR – Absolutní vítěz.

1. DISKUSNÍ BLOK – ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, NEMOCNICE A AMBULANCE (14:45 – 15:45)

Hlavní témata diskusního bloku:

 • Jakými reálnými způsoby je možné zajistit stabilitu českého zdravotnictví? 
 • Jaké jsou plány na zajištění personální stability českého zdravotnictví (nedostatek personálu, pohotovostní služby, digitalizace zdravotní péče)?
 • Bude zapotřebí v budoucnu změnit síť nemocnic a specializace (restrukturalizace nemocnic s akutní lůžkovou péčí, budoucnost ambulancí s primární péčí v nemocnicích)?

Účast v diskusním bloku aktuálně potvrdili:

 • MUDr. Roman Kraus, MBA – předseda Výboru pro zdravotnictví, Senát Parlamentu České republiky
 • Ing. Zdeněk Kabátek – ředitel, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA ředitel, Fakultní nemocnice v Motole
 • MUDr. Petr Šonka – předseda, Sdružení praktických lékařů České republiky
 • Další účastníci diskusního bloku byli osloveni

PŘESTÁVKA (15:45 - 16:15)

2. DISKUSNÍ BLOK – DISKUSNÍ PANEL S MINISTRY ZDRAVOTNICTVÍ A ODBORNÍKY (16:15 – 17:15)

Hlavní témata diskusního bloku:

 • Jaká je skutečná potřeba obyvatelstva na české zdravotnictví X jaká je jeho potenciální kapacita?
 • Měla by se změnit úloha zdravotních pojišťoven?
 • Jaké jsou plány na zajištění finanční a personální stability českého zdravotnictví?

Účast v diskusním bloku aktuálně potvrdili:

 • MUDr. Svatopluk Němeček, MBA – ministr zdravotnictví v letech 2014 – 2016, Ministerstvo zdravotnictví České republiky; předseda představenstva, Bohumínská městská nemocnice, a.s.
 • doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. – ministr zdravotnictví v letech 2010 – 2013, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. – ministr zdravotnictví v roce 2020, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M. – náměstek ředitele pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. – advokátka; předsedkyně, Společnost medicínského práva ČLS JEP 
 • Další účastníci diskusního bloku byli osloveni

VYHLÁŠENÍ DÍLČÍCH VÝSLEDKŮ CELOSTÁTNÍHO PRŮZKUMU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2023 (17:15 – 18:00)

Výsledky celostátního projektu budou vyhlášeny v těchto kategoriích:

 • Hodnocení z pohledu online komunikace zdravotních pojišťoven.
 • Hodnocení z pohledu kybernetické bezpečnosti.
 • Hodnocení z pohledu finančního zdraví.
 • Hodnocení z pohledu ambulantních lékařů.
 • Hodnocení z pohledu preventivních programů.
 • Hodnocení z pohledu ředitelů nemocnic.
 • Hodnocení z pohledu pojištěnců.

VYHLÁŠENÍ DÍLČÍCH VÝSLEDKŮ CELOSTÁTNÍHO PRŮZKUMU NEJLEPŠÍ NEMOCNICE ČR 2023  (17:15 – 18:00)

Výsledky celostátního projektu budou vyhlášeny v těchto kategoriích:

 • Projekt „Nemocnice pro život 2023“.
 • Projekt „Online komunikace nemocnic 2023“.
 • Kybernetická bezpečnost.
 • Finanční zdraví nemocnic.
 • Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců.
 • Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů.
 • Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů.

UKONČENÍ 1. DNE ODBORNÉ KONFERENCE, DISKUSE (18:25 – 22:00)

Středa 29. 11. 2023

3. DISKUSNÍ BLOK – SUMMIT NEMOCNIC, AMBULANCÍ A PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ (10:00 – 11:00)

Hlavní témata diskusního bloku:

 • Jaké je optimální nastavení spolupráce ministerstva, zdravotních pojišťoven, pacientských organizací a poskytovatelů?
 • Zrychluje se zavádění nových léků a modernější léčby v České republice?
 • Mají zdravotní pojišťovny optimálně nastavené preventivní programy?

Účast v diskusním bloku aktuálně potvrdili:

 • Ing. Ladislav Friedrich, CSc. – prezident, Svaz zdravotních pojišťoven České republiky, z.s. 
 • Mgr. Václav Krása – předseda, Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.
 • Další účastníci diskusního bloku byli osloveni

ODBORNÉ PREZENTACE PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ (11:00 – 11:30)

 • Mgr. Vlastimil Milata – předseda, Diaktiv Czech Republic z.s.; Aliance pacientů s diabetem ČR, z.s.; Pacientská rada ministrazdravotnictví ČR
 • Další prezentující pacientské organizace byly osloveny

UKONČENÍ 2. DNE ODBORNÉ KONFERENCE (11:30 - 12:30)

DĚKUJEME PARTNERŮM ODBORNÉ KONFERENCE V ROCE 2023:

Novinky

17.05.2023

Zahájení kategorie Online komunikace nemocnic a zdravotních pojišťoven

V projektu "Nejlepší nemocnice ČR" a "Zdravotní pojišťovna roku" zhodnotí HealthCare Institute a AMI Digital již pošesté, které nemocnice a zdravotní pojišťovny nejlépe komunikuji s pacienty prostřednictvím internetu.

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek


  

   

     

 

  

  

  

   

  

  

 

 

    

  

 

       

                 

          

  www.vzacna-onemocneni.cz