Pacienti - hospitalizovaní

Hlasování probíhá od 1.2.2019 do 31.8.2019.


Pocházejí Vaše zkušenosti s touto nemocnicí z roku 2019?
Dotazník lze vyplnit pouze v případě, že Vaše zkušenosti s touto nemocnicí pocházejí z roku 2019.
Výběr nemocnice
1. Kraj
2. Název nemocnice
3. Oddělení

Informace o nemocnici
1. Na základě čeho jste se rozhodl/a pro tuto nemocnici?
(možnost více odpovědí)


2. Šel/šla jste do této nemocnice s důvěrou?
3. Jak jste byl/a spokojen/a s organizací a rychlostí Vašeho přijetí do nemocnice?
4. Byl Váš zákrok/pobyt v nemocnici plánovaný?
5. V případě plánovaného zákroku/pobytu prosím uveďte délku objednací doby:
6. Byl Vám srozumitelně vysvětlen navržený postup léčby?
7. Byl/a jste srozumitelně seznámen/a s možnými riziky případného lékařského zákroku/vyšetření?
8. Byl/a jste srozumitelně seznámen/a s tím, komu mohou být poskytovány informace o Vašem zdravotním stavu?
9. Pokud jste pociťoval/a bolest, bylo na ni
ze strany personálu účinně a včas reagováno?
10. Ověřoval personál nemocnice Vaše jméno
před podáváním léků nebo zákrokem?
11. Byl/a jste seznámen/a s tím, jak o sebe máte pečovat po propuštění z nemocnice?
12. Uvítal/a byste možnost většího zapojení pacienta do rozhodování o způsobu léčby?
13. Nakazil/a jste se při pobytu v nemocnici nějakou infekcí a nebo nemocí?
14. Pokud jste se nakazil/a v nemocnici infekcí nebo nemocí, uveďte prosím jakou:15. Bylo s Vámi jednáno s úctou a respektem?
16. Jak podle sebe hodnotíte pocit bezpečí
z hlediska možných krádeží na Vašem oddělení?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
17. Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou
na oddělení?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
18. Pokud jste pociťoval/a potřebu si s někým pohovořit, byla Vaše potřeba vyslyšena?
19. Jak hodnotíte kvalitu podávané stravy?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
20. Co navrhujete v této nemocnici zlepšit?
(možnost více odpovědí)
21. Bylo pro Vás orientační značení v nemocnici srozumitelné?
22. Jak hodnotíte úroveň komunikace s ošetřujícími lékaři?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
23. Jak hodnotíte úroveň komunikace s ošetřujícími sestrami?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
24. Když jste potřeboval/a přivolat ošetřující personál, byla jeho reakce včasná?
25. Zlepšil nebo stabilizoval se Váš zdravotní stav při pobytu v nemocnici?
26. Jak často se personál nemocnice
při komunikaci s Vámi usmívá?
27. U které zdravotní pojišťovny jste v současné době pojištěn/a?
28. Jak hodnotíte komunikaci s Vaší zdravotní pojišťovnou? (e-mail, telefon, dopis, osobní kontakt)
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
29. Jak hodnotíte nabídku preventivních programů Vaší zdravotní pojišťovny?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
30. Co byste chtěl/a ve Vaší zdravotní pojišťovně zlepšit? (možnost více odpovědí)

31. Jste v této nemocnici dostatečně informován/a o možnostech propojení spolupráce
s pacientskou organizací zaměřenou na Vaše případné onemocnění?

Informace o respondentech
Pohlaví
Váš věk:
Vzdělání:
Pole musí být zaškrtnuto

Zadané údaje slouží potřebám neziskové organizace HealthCare Institute, která se zabývá zvyšováním kvality a efektivity v nemocnicích.
Tento průzkum probíhá v českých nemocnicích od 1.2.2019 do 31.8.2019.
V nemocnicích jsou k dispozici také tištěné verze tohoto dotazníku.

Novinky

10.04.2019

Barometr mezi mediky 2018

Aktuální výsledky mezinárodního průzkumu "Barometr mezi mediky (studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České republice a na Slovensku)", který byl realizován na přelomu roku 2018 a 2019 mezi studenty osmi lékařských fakult v České republice a čtyř lékařských fakult na Slovensku.

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlašte se k odběru novinek


Hlavní partneři

      

             

    

Sponzor hlavní ceny

Partner "Nemocnice pro život"

Marketingoví partneři    

   

Hlavní partner elektronizace českého zdravotnictví

Mediální partner ambulantních pacientů

Mediální partner zaměstnanců nemocnic

Hlavní realizační partner

Realizační partneři

Organizátor

Podporujeme

Odborní partneři

         

   

         

                

   

Partneři

 

       

 

Partner „Online komunikace nemocnic“

Finanční partner

Mediální partneři

          

       

      

   

            

           

 

Spolupracujeme

          

  www.vzacna-onemocneni.cz